Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den Norske Turistforenings satsing på skole Studieforbundet Natur og miljø, Orkanger 24. april 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den Norske Turistforenings satsing på skole Studieforbundet Natur og miljø, Orkanger 24. april 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den Norske Turistforenings satsing på skole Studieforbundet Natur og miljø, Orkanger 24. april 2004

2 Skolen er viktig for DNTs arbeid i årene framover DNTs overordende målsetting er å få flere mennesker ut på tur Fysisk aktivitet har mange positive ringvirkninger Gjennom skolen når vi alle barn DNT kan bidra til skolene med –kompetanse og erfaring –tjenester og tilbud –hytter og rutenett

3 Skolesatsingen er godt forankret i DNT DNTs veivalgsdokument Barnas Turlags strategidokument Handlingsplan for DNTs arbeid ift skole og barnehage

4 Det er etablert en egen skolegruppe som skal ivareta arbeidet i skolesatsingen Gruppen består av representanter fra fem av våre foreninger Målgrupper er pedagogisk personale og barn i barnehage og grunnskole Det er etablert fem nettverksprosjekter –Skole i friluft Sør Vest, Stavanger Turistforening –Skole i friluft Vest, Bergen Turlag –Aktivt friluftsliv i barnehage og skole, DNT Oslo og Omegn –Uteliv er gøy, Haugesund Turistforening –Skole i friluft, Trondhjems Turistforening

5 Vi gjennomfører flere tiltak rettet mot skolene i vår satsing Tilrettelegge utvalgte hytter for skoleklasser Informere skolene om DNTs tilbud –Skolebrosjyre –Benytter skoleetatens egne nettsider –www.turistforeningen.no/skole Kurs for ansatte i skole, SFO og barnehage Tilrettelegge enkelte friluftslivsområder for uteskole i samarbeid med skoler/barnehager

6 DNT samarbeider med andre institusjoner i skolesatsingen Norges Idrettshøyskole og andre høyskoler Private Barnehagers Landsforbund (PBL) Forum for friluftsliv i skolen –Miljøverndepartementet –Direktoratet for naturforvaltning –Friluftsrådenes Landsforbund –Friluftslivets fellesorganisasjon –Læringssenteret (Utdanningsdirektoratet) –Sosial og helsedirektoratet

7 Kroppsøving og friluftsliv er ikke lenger obligatoriske fag i lærerutdanningen L97 krever at det undervises i friluftsliv Mange ønsker og har behov for friluftsfaglig kompetanse DNT har kompetanse, vilje, mulighet og lyst til å imøtekomme dette behovet Det er behov for opplæring i friluftsliv

8 Målet for kurset er å gi lærere kunnskap, inspirasjon og praktiske tips til hvordan naturen kan brukes mer aktivt i undervisningen. I 2004 har vi følgende kurstilbud: –”Naturen bak dørstokken” -dagskurs –” Hvordan undervise naturfag ute?” -kurs over to dager –” Med klassen til fjells” -kurs over to dager DNT tilbyr også andre kurs med tilsvarende innhold, inkl. kurs for hele personalgrupper Kurset ”Aktivt uteliv” er tilrettelagt for ansatte i skole og barnehage

9 ”Aktivt uteliv” har både teoretisk og praktisk innhold Orienteringsaktiviteter Biologisk mangfold Bygging av gapahuk Bål og mat på bål Uteskole Leker og aktiviteter Kniv og tau

10 Evaluering Utarbeide håndbok Implementering i DNT- systemet Utarbeide skriftlig rapport

11


Laste ned ppt "Den Norske Turistforenings satsing på skole Studieforbundet Natur og miljø, Orkanger 24. april 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google