Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TEMADAG OM ERNÆRING OG TANNHELSE I ELDRE ÅR

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TEMADAG OM ERNÆRING OG TANNHELSE I ELDRE ÅR"— Utskrift av presentasjonen:

1 TEMADAG OM ERNÆRING OG TANNHELSE I ELDRE ÅR
Kari Rudningen Fossli Prosjektleder Undervisningssjukeheimen for Buskerud

2 Undervisningsjukeheimen sine Nasjonale føringar innan Ernæring
Undervisningssjukeheimane skal gjera kjent og ta i bruk dei nye faglege retningslinjene for førebygging og behandling av underernæring og bidra til spreiing av kunnskapen

3 Undervisningssjukeheimen sine Nasjonale føringar innan tannhelse
Ta initiativ til at skriftlege samarbeidsavtaler mellom den offentlege tannhelsetenesta og kommunane blir utarbeid Tilgjengeleg opplæringsmateriell utarbeidet til bruk i pleie- og omsorgstenesta blir synliggjort og eventuelt evaluert Aktivere bruken av DVD ”Munn- og tannstell for eldre og langtidssyke”

4 Prosjekt innan ernæring i Buskerud
Ernæringsprosjekt på Eikertun, Øvre Eiker i samarbeid med HIBU Prosjekt ernæring i Drammen kommune Samhandlingsprosjekt – Ernæring, der Ringerike sjukehus saman med Ringerike kommune, Hole, Modum og Krødsherad har fått midlar frå Helsedialog der dei skal ha fokus på kompetansehevande midlar i kommunehelsetenesta Interkommunalt nettverk innan ernæring for alle kommunane i Hallingdal der kommunane skal arbeide med ernæring ut frå ein ressursgruppemodell Eventuelle fleire prosjekt?

5 Prosjekt ernæring i Ål kommune Noen frå personalgruppa etterlyste større fokus på ernæring
Hovudmål: Få betre oppfølging av ernæringsarbeidet i helse- og sosialetaten i Ål kommune. Delmål: Styrke ernæringsfokus og kunnskap om ernæring i avdelingane.

6 Ressursgrupper på 3 avdelingar
Avdeling Heimetenesten Avdeling Stugu ( langtidspasientar) Avdeling Tunet (kottidsavdeling + nokre langtidsplassar) Prosjektgruppa - tverrfagleg samansatt med kjøkkenansvarleg, hjelpepleier og sjukepleier Prosjektet forankra hjå avdelingsleiar og stab

7 Prosjektet – så langt.. Felles seminar i Tønsberg for alle ressursgruppene Vekt på alle pasientane inne på Ål bu- og behandlingssenteret utført før 1. juli Dokumentasjonssytemet Gerica tilpassa dei nye retningslinjene – ernæringsjournalen - KMI Menytavle, måltidsmønster, rutinar, individuelle tilpassingar, næringsinnhald….refleksjonar Hausten 2009 – Personalet tilegne seg ny kunnskap innan ernæring og ressursgruppa arbeider vidare målretta for å styrke ernæringsarbeidet på avdelingane – koma pasientane til gode

8 Nasjonale føringar Gjera seg kjent med og ta i bruk nye faglege retningslinjer innan ernæring – fagdag 23.09


Laste ned ppt "TEMADAG OM ERNÆRING OG TANNHELSE I ELDRE ÅR"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google