Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettstad: norsknettskole.no/mestring Roar Stokken Side 1 av 20 Lev eit friskare liv i Midt-Noreg – på Internett Roar Stokken prosjektleiar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettstad: norsknettskole.no/mestring Roar Stokken Side 1 av 20 Lev eit friskare liv i Midt-Noreg – på Internett Roar Stokken prosjektleiar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettstad: norsknettskole.no/mestring Roar Stokken Side 1 av 20 Lev eit friskare liv i Midt-Noreg – på Internett Roar Stokken prosjektleiar

2 Nettstad: norsknettskole.no/mestring Roar Stokken Side 2 av 20 Samarbeidspartar -Høgskulen i Volda -Helse Midt-Noreg med alle lokale helseføretak -MS-forbundet og fleire andre brukarar/brukarorganisasjonar -Norsk Nettskole -Sykehuset Østfold

3 Nettstad: norsknettskole.no/mestring Roar Stokken Side 3 av 20 Vi byggjer på: -Chronic disease self management program frå Stanford University -Datastøtta samarbeidslæring som forskingsfelt -Erfaringar frå Sykehuset Østfold -Erfaringar frå Høgskulen i Volda og Norsk Nettskole

4 Nettstad: norsknettskole.no/mestring Roar Stokken Side 4 av 20 Visjon Gi kronisk sjuke eit fleksibelt, geografisk uavhengig og kvalitetssikra tilbod for å lære meistringsstrategiar i høve til eigen sjukdom.

5 Nettstad: norsknettskole.no/mestring Roar Stokken Side 5 av 20 Hovudmål Gjennomføre ”Lev et Friskere liv”-kurs etter vanleg modell og nettbasert, og utvikle infrastruktur for å kunne gjennomføre denne typen tiltak på permanent basis.

6 Nettstad: norsknettskole.no/mestring Roar Stokken Side 6 av 20 Delmål -Designe og prøve ut IKT-basert kursopplegg -Definere kvalitetsparameter -Skape strukturar for permanent drift -Skape og spreie kunnskap

7 Nettstad: norsknettskole.no/mestring Roar Stokken Side 7 av 20 Smakebit

8 Nettstad: norsknettskole.no/mestring Roar Stokken Side 8 av 20 Smakebit

9 Nettstad: norsknettskole.no/mestring Roar Stokken Side 9 av 20 Målgruppe Alle kronisk sjuke/funksjonshemma og deira pårørande som har hatt diagnosen omlag 6 månader eller lenger

10 Nettstad: norsknettskole.no/mestring Roar Stokken Side 10 av 20 Internettversjonen : Nye målgrupper -For friske eller for sjuke til tradisjonelle kurs -Deltakarar med vanskar knytt til transport -Fleire helsearbeidarar som kursleiarar -Dei med vanskar i vanlege grupper

11 Nettstad: norsknettskole.no/mestring Roar Stokken Side 11 av 20 Organisering Utgangspunkt: Formativt forskingsopplegg 1.Design av læringsmiljø 2.Prøve ut læringsmiljø under konstant evaluering og revidering 3.Evaluering: Resultatevaluering og prosessevaluering

12 Nettstad: norsknettskole.no/mestring Roar Stokken Side 12 av 20 Organisering Strukturar frå: -Systemutvikling -Prosjektorganisering -Kommunikativ planlegging

13 Nettstad: norsknettskole.no/mestring Roar Stokken Side 13 av 20 Organisering

14 Nettstad: norsknettskole.no/mestring Roar Stokken Side 14 av 20 Framdriftsplan Prosjektet skal over en periode på 18 måneder gjennom to faser for å førebu den tredje: -Designfase -Pilotfase -Driftsfase

15 Nettstad: norsknettskole.no/mestring Roar Stokken Side 15 av 20 Haust 2003 Designfase Designe kurset og tilhøyrande verkty. Dette vert gjort med utgangspunkt i Stanford sitt Internettbaserte sjølvhjelpsprogram og våre eigne erfaringar med nettbasert læring

16 Nettstad: norsknettskole.no/mestring Roar Stokken Side 16 av 20 2004 Pilotfase Prøve ut, evaluere og revidere. Evaluere dynamikken i gruppa, og samspel med verktya Evaluere effekt og samanlikne

17 Nettstad: norsknettskole.no/mestring Roar Stokken Side 17 av 20 Frå 2005 Driftsfase Sette programmet i drift. Følgje opp med evaluering.

18 Nettstad: norsknettskole.no/mestring Roar Stokken Side 18 av 20 Milepelar Nov 2003Kursleiarkurs Mai 2004Igangsetjing av lokale kurs Feb 2003Nettbasert brukartest Mai 2004Nettbasert pilot Sep 2004Prøvedrift nettbaserte kurs

19 Nettstad: norsknettskole.no/mestring Roar Stokken Side 19 av 20 Økonomi Utgifter H03V04H04Totalt Prosjektleiing243150250643 Fagleg leiing25 50 Omsetjing og lokalisering184 Møter/reiser445550149 Kursavvikling4575120 Kursleiaropplæring282 Evaluering av effekt25 50 Evaluering av læring100150250 Sum7534005751728

20 Nettstad: norsknettskole.no/mestring Roar Stokken Side 20 av 20 Økonomi Finansiering H03V04H04Totalt KPI/HMN968075251 KEV5750100207 Lokale LMS1594575279 NST/Norsk Nettskole4125 91 Støtte Si@400 Støtte Extra200300500 Totalt7534005751728

21 Nettstad: norsknettskole.no/mestring Roar Stokken Side 21 av 20 Utfordringar Struktur Nasjonalt senter for Telemedisin vart ikkje ferdige med sin del Opparbeiding av kontakt med Stanford tok lenger tid enn rekna med

22 Nettstad: norsknettskole.no/mestring Roar Stokken Side 22 av 20 Utfordringar Innhald Nytt felt, nye organisasjonar Transformasjonen vart større enn venta Skape kommunikasjon på nettet


Laste ned ppt "Nettstad: norsknettskole.no/mestring Roar Stokken Side 1 av 20 Lev eit friskare liv i Midt-Noreg – på Internett Roar Stokken prosjektleiar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google