Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Merking og gradering av turløyper på Vestlandet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Merking og gradering av turløyper på Vestlandet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Merking og gradering av turløyper på Vestlandet
Orientering om prosjektet Styringsgruppen

2 BAKTEPPET

3 Vårt fokus har vært å sikre midler til infrastruktur
Nasjonalt prosjekt: Utbedring av standard og utrulling nasjonalt Vårt prosjekt: Sikre penger til infrastruktur for utrulling på Vestlandet + økt samarbeid! Søknaden til Gjensidige er et historisk samarbeid mellom aktørene på Vestlandet og få til et samarbeid på Vestlandet!

4 EN INFRASTRUKTUR MANGE MÅLGRUPPER

5 Friluftsliventusiast
Optimalisering! Vi har hatt fokus på optimalisering… en infrastruktur, mange brukergrupper Friluftsliventusiast Lokalbefolkning Turist

6 Samarbeid! Samarbeidet kom på plass – vi ville få dette til

7 Pengene manglet, men så…

8 Om søknaden Søknaden representerer et historisk samarbeidsprosjekt mellom de fire Vestlandsfylkene. Prosjektet skal sikre en koordinert implementering av en felles standard for merking og gradering av turløyper. Hovedmålsetningen er å sikre gode og trygge naturopplevelser for alle brukergrupper. Kort om søknaden – hvorfor gjør vi dette?

9 Vi skal legge til rette for naturopplevelser for alle brukergrupper
Resultatet av dette skal være: Økt trivsel Økt aktivitet Økt helsegevinst Økt attraktivitet for regionen Målgruppen er: Lokalbefolkning Gjestearbeidere Ferierende gjester Regional effekt: Et felles løft for Vestlandet der man utnytter kompetansen og ressursene i frivillig, offentlig og privat sektor. Målet vårt!

10 Hvem står bak søknaden? De fire Vestlandsfylkene representert ved:
Fylkeskommunene Norges Jeger- og Fiskerforbund Forum for natur og friluftsliv DNT Friluftsrådet Vest NCE Tourism Fjord Norway Vi ønsker å samarbeide – både regionalt og nasjonalt. Vi ønsker å bidra til at den nasjonale standarden blir bedre!

11 Organisering Vi har organisert oss på følgende vis!
Gavemottaker Styringsgruppe Rogaland Lokal tildelingsgruppe Hordaland Lokal tildelingsgruppe Sogn og Fjordane Lokal tildelingsgruppe Møre og Romsdal Lokal tildelingsgruppe Vi har organisert oss på følgende vis! Lokale tidlelingsgrupper skal sikre lokal forankring og kunnskap om behovene lokalt.

12 Gavemottaker Forum for natur og friluftsliv (FNF) mottar gaven fra Gjensidige på vegne av fellesskapet FNF er et bredt sammensatt samarbeidsforum for frivillige natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå, som skal fange opp viktige saker som har betydning for natur og friluftsliv i det enkelte fylke.

13 Styringsgruppen Vegar Bellingmo, Møre og Romsdal fylkeskommune
Roger Hustad, Norges Jeger- og Fiskerforbund Møre og Romsdal Joar Helgheim, Sogn og Fjordane Fylkeskommune Einar Husebø, Forum for natur og friluftsliv Sogn og Fjordane Einar Grieg, Hordaland fylkeskommune Eli Vitten, Rogaland fylkeskommune Kaia Finne, NCE Tourism Fjord Norway Helene Ødven, Bergen Turlag Oddvin Øvernes, Friluftsrådet Vest

14 Lokal tildelingsgruppe
Lokal tildelingsgruppe per fylke 3 – 5 representanter Representanter fra Det frivillige Reiselivet Det offentlige Informer om hvem som sitter her!!!!

15 Styringsgruppe - Hordaland
Fritjof Fosse, Bergen og omegn Friluftsråd Einar Grieg, Hordaland fylkeskommune Gunnar Brynjulfsen, Askøy kommune Helene Ødven, Bergen Turlag / DNT Karen Løfall Våge, destinasjon Sunnhordaland

16 HVORDAN SØKE OM MIDLER?

17 Overordnede krav Søknaden må bygge på ”Nasjonal standarden for merking og gradering av turløyper” Det må ligge et lokalt samarbeid til grunn for prosjektet Det er krav om 50% eigeninnsats i prosjektet (i form av dugnad og/eller egne midler) Ferdig utfylt søknadsskjema – inkludert plan for drift og vedlikehold + avtale med grunneier

18 Vi kan gi støtte til følgende
Merking og gradering Infrastruktur (skilt og informasjonstavler) Innholdsproduksjon (informasjonstavler, brosjyrer og internett etc. ) Utarbeiding av planverktøy Arbeid i felt Nivå/type Alle graderinger/vanskelighetsnivå Alle aktiviteter (i første omgang de som er nevnt i søknaden) Rundløyper om mulig Fokus på prosjekter i nærheten av bo- og oppholdsområder

19 Prinsipp for tildeling
Vi skal legge til rette for at flest mulig lokalsamfunn skal nyte godt av midlene Vi setter krav til lokalt samarbeid (innbyggere, reiseliv, kommuner, grunneiere og frivillige organisasjoner) Vi har utarbeidet et standard søknadsskjema (husk grunneieravtaler!) Vi setter krav til egeninnsats (250 per time,-) Vi setter ingen maksgrense på beløp Midler som ikke blir brukt i respektive fylker blir tilbakeført til styringsgruppen som deretter fordeler ut ikke-brukte midler ut fra behov Midlene må være brukt opp senest 1. november året etter tildeling, ellers tilbakeføres de til den fylkesvise potten. (Det vil være mulig å søke om forlengelse)

20 Hvem kan søke? Frivillige organisasjoner, destinasjonsselskap, enkeltaktører og kommuner kan stå som avsender Vi setter ikke krav til en gitt modell, men vektlegge samarbeid mellom frivillige organisasjoner, reiselivsorganisasjoner, kommuner og grunneiere. Husk plan for vedlikehold og grunneieravtaler!

21 Vi har fokus på følgende aktiviteter
Vandring Sykling Ski (langrenn og tur/topptur) Padling (startpunktskilt/informasjon) Fokus på informasjonstavler Dybdeinformasjon om området og andre aktiviteter

22 Ta standarden i bruk! Oppdaterte versjoner skal foreligge før dere
starter i felt. Bruk det (spar både tid og penger!) Nasjonalt prosjekt: Revidering av vandring Regionalt prosjekt: Revidering/ utarbeiding av underlag til sykling, ski og padling Fokus på standardisering av innhold på skilt Utarbeiding av mal, tekster (norsk, engelsk, tysk), kartløsninger, etc.

23

24 Fargekoder

25 Verktøykassen

26 Søknadsfrist 18. mars (Oppdatert mal 15
Søknadsfrist 18. mars (Oppdatert mal 15. april) Svar til søker i begynnelsen av mai

27 Les mer på nettet! Last ned søknadsskjema og informasjon på nettet.
Ta kontakt med Einar Grieg Samtlige dokumenter finner du her:

28 Levering av søknadsskjema
Hordaland Hordaland Fylkeskommune PB Bergen Kontaktperson: Einar Grieg Tlf:  

29 LYKKE TIL!


Laste ned ppt "Merking og gradering av turløyper på Vestlandet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google