Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Merking og gradering av turløyper på Vestlandet Orientering om prosjektet Styringsgruppen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Merking og gradering av turløyper på Vestlandet Orientering om prosjektet Styringsgruppen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Merking og gradering av turløyper på Vestlandet Orientering om prosjektet Styringsgruppen

2 BAKTEPPET

3 Vårt fokus har vært å sikre midler til infrastruktur Nasjonalt prosjekt: Utbedring av standard og utrulling nasjonalt Vårt prosjekt: Sikre penger til infrastruktur for utrulling på Vestlandet + økt samarbeid! og få til et samarbeid på Vestlandet!

4 EN INFRASTRUKTUR MANGE MÅLGRUPPER

5 Optimalisering! Friluftsliventusiast Lokalbefolkning Turist

6 Samarbeid!

7

8 Om søknaden • Søknaden representerer et historisk samarbeidsprosjekt mellom de fire Vestlandsfylkene. • Prosjektet skal sikre en koordinert implementering av en felles standard for merking og gradering av turløyper. • Hovedmålsetningen er å sikre gode og trygge naturopplevelser for alle brukergrupper.

9 Vi skal legge til rette for naturopplevelser for alle brukergrupper Resultatet av dette skal være: • Økt trivsel • Økt aktivitet • Økt helsegevinst • Økt attraktivitet for regionen Målgruppen er: • Lokalbefolkning • Gjestearbeidere • Ferierende gjester Regional effekt: Et felles løft for Vestlandet der man utnytter kompetansen og ressursene i frivillig, offentlig og privat sektor.

10 Hvem står bak søknaden? • De fire Vestlandsfylkene representert ved: – Fylkeskommunene – Norges Jeger- og Fiskerforbund – Forum for natur og friluftsliv – DNT – Friluftsrådet Vest – NCE Tourism Fjord Norway

11 Organisering Hordaland Lokal tildelingsgruppe Gavemottaker Styringsgruppe Rogaland Lokal tildelingsgruppe Møre og Romsdal Lokal tildelingsgruppe Sogn og Fjordane Lokal tildelingsgruppe

12 Gavemottaker • Forum for natur og friluftsliv (FNF) mottar gaven fra Gjensidige på vegne av fellesskapet • FNF er et bredt sammensatt samarbeidsforum for frivillige natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå, som skal fange opp viktige saker som har betydning for natur og friluftsliv i det enkelte fylke.

13 Styringsgruppen • Vegar Bellingmo, Møre og Romsdal fylkeskommune • Roger Hustad, Norges Jeger- og Fiskerforbund Møre og Romsdal • Joar Helgheim, Sogn og Fjordane Fylkeskommune • Einar Husebø, Forum for natur og friluftsliv Sogn og Fjordane • Einar Grieg, Hordaland fylkeskommune • Eli Vitten, Rogaland fylkeskommune • Kaia Finne, NCE Tourism Fjord Norway • Helene Ødven, Bergen Turlag • Oddvin Øvernes, Friluftsrådet Vest

14 Lokal tildelingsgruppe • Lokal tildelingsgruppe per fylke – 3 – 5 representanter • Representanter fra • Det frivillige • Reiselivet • Det offentlige

15 Styringsgruppe - Hordaland • Fritjof Fosse, Bergen og omegn Friluftsråd • Einar Grieg, Hordaland fylkeskommune • Gunnar Brynjulfsen, Askøy kommune • Helene Ødven, Bergen Turlag / DNT • Karen Løfall Våge, destinasjon Sunnhordaland

16 HVORDAN SØKE OM MIDLER?

17 Overordnede krav • Søknaden må bygge på ”Nasjonal standarden for merking og gradering av turløyper” • Det må ligge et lokalt samarbeid til grunn for prosjektet • Det er krav om 50% eigeninnsats i prosjektet (i form av dugnad og/eller egne midler) • Ferdig utfylt søknadsskjema – inkludert plan for drift og vedlikehold + avtale med grunneier

18 Vi kan gi støtte til følgende • Merking og gradering – Infrastruktur (skilt og informasjonstavler) – Innholdsproduksjon (informasjonstavler, brosjyrer og internett etc. ) – Utarbeiding av planverktøy – Arbeid i felt • Nivå/type – Alle graderinger/vanskelighetsnivå – Alle aktiviteter (i første omgang de som er nevnt i søknaden) – Rundløyper om mulig – Fokus på prosjekter i nærheten av bo- og oppholdsområder

19 Prinsipp for tildeling • Vi skal legge til rette for at flest mulig lokalsamfunn skal nyte godt av midlene • Vi setter krav til lokalt samarbeid (innbyggere, reiseliv, kommuner, grunneiere og frivillige organisasjoner) • Vi har utarbeidet et standard søknadsskjema (husk grunneieravtaler!) • Vi setter krav til egeninnsats (250 per time,-) • Vi setter ingen maksgrense på beløp • Midler som ikke blir brukt i respektive fylker blir tilbakeført til styringsgruppen som deretter fordeler ut ikke-brukte midler ut fra behov • Midlene må være brukt opp senest 1. november året etter tildeling, ellers tilbakeføres de til den fylkesvise potten. (Det vil være mulig å søke om forlengelse)

20 Hvem kan søke? • Frivillige organisasjoner, destinasjonsselskap, enkeltaktører og kommuner kan stå som avsender • Vi setter ikke krav til en gitt modell, men vektlegge samarbeid mellom frivillige organisasjoner, reiselivsorganisasjoner, kommuner og grunneiere. • Husk plan for vedlikehold og grunneieravtaler!

21 Vi har fokus på følgende aktiviteter • Vandring • Sykling • Ski (langrenn og tur/topptur) • Padling (startpunktskilt/informasjon) – Fokus på informasjonstavler • Dybdeinformasjon om området og andre aktiviteter

22 Ta standarden i bruk! Oppdaterte versjoner skal foreligge før dere starter i felt. Bruk det (spar både tid og penger!) • Nasjonalt prosjekt: – Revidering av vandring • Regionalt prosjekt: – Revidering/ utarbeiding av underlag til sykling, ski og padling – Fokus på standardisering av innhold på skilt • Utarbeiding av mal, tekster (norsk, engelsk, tysk), kartløsninger, etc.

23

24 Fargekoder

25 Verktøykassen

26 Søknadsfrist 18. mars (Oppdatert mal 15. april) Svar til søker i begynnelsen av mai

27 Les mer på nettet! Last ned søknadsskjema og informasjon på nettet. Ta kontakt med Einar Grieg Samtlige dokumenter finner du her: http://www.hordaland.no/Hor daland- fylkeskommune/Kultur/Idrett- og-friluftsliv

28 Levering av søknadsskjema Hordaland Hordaland Fylkeskommune PB 7900 5020 Bergen Kontaktperson: Einar Grieg Tlf: 900 72 543 einar.grieg@post.hfk.no einar.grieg@post.hfk.no

29 LYKKE TIL!


Laste ned ppt "Merking og gradering av turløyper på Vestlandet Orientering om prosjektet Styringsgruppen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google