Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gje rom for lesing i Nordhordland Bakgrunn: Nasjonal strategi/plan Nasjonal strategi/plan Lokale føresetnader: Lokale føresetnader: –Mange små kommunar/skular.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gje rom for lesing i Nordhordland Bakgrunn: Nasjonal strategi/plan Nasjonal strategi/plan Lokale føresetnader: Lokale føresetnader: –Mange små kommunar/skular."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gje rom for lesing i Nordhordland Bakgrunn: Nasjonal strategi/plan Nasjonal strategi/plan Lokale føresetnader: Lokale føresetnader: –Mange små kommunar/skular => små ”pottar” –Alle folkebiblioteka i regionen tilknytt felles digital katalog –Regionalt samarbeid –Lokalt samarbeid mellom skule og bibliotek, –Skulane godt i gang med fleire av tiltaka

2 Gje rom for lesing i Nordhordland Mål: få varig kvalitetsheving for både biblioteka og skulane i regionen få varig kvalitetsheving for både biblioteka og skulane i regionenFøresetnad: samle tilgjengelege prosjektmidlar til eitt felles løft samle tilgjengelege prosjektmidlar til eitt felles løft

3 Gje rom for lesing i Nordhordland Startkonferanse nov. -03 for skular og bibliotek Startkonferanse nov. -03 for skular og bibliotek oppnemning av arbeidsgruppe: sekretær for kursregionen, 1 skulefagleg frå kommunane 3 biblioteksjefar oppnemning av arbeidsgruppe: sekretær for kursregionen, 1 skulefagleg frå kommunane 3 biblioteksjefar

4 Gje rom for lesing i Nordhordland Forslag frå arbeidsgruppa: innkjøp/tilrettelegging av web-tilknytning mot Aleph til alle dei 41 skulane. Folkebibliotek og skulebibliotek ha felles katalog. (J.fr. tiltak 15.) innkjøp/tilrettelegging av web-tilknytning mot Aleph til alle dei 41 skulane. Folkebibliotek og skulebibliotek ha felles katalog. (J.fr. tiltak 15.) skulère lærarar i bruk av systemet(tiltak 10) skulère lærarar i bruk av systemet(tiltak 10) utarbeide opplegg for å gjere elevane til brukarar av digitalt system. ( tiltak 9 ) utarbeide opplegg for å gjere elevane til brukarar av digitalt system. ( tiltak 9 ) Kursrekkje ”Lesing og lesestimulèring” felles for lærarar på 1. – 5. årssteg og tilsette på folkebiblioteka. J.fr. tiltak 1 Kursrekkje ”Lesing og lesestimulèring” felles for lærarar på 1. – 5. årssteg og tilsette på folkebiblioteka. J.fr. tiltak 1

5 Gje rom for lesing i Nordhordland Gjennomføring: vår 2004: kartleggings- og førebuingsarbeid vår 2004: kartleggings- og førebuingsarbeid Avtale med Biblioteksentralen Avtale med Biblioteksentralen haust 2004: Engasjert kurshaldar i 30 % stilling haust 2004: Engasjert kurshaldar i 30 % stilling starta opplæringa starta opplæringa

6 Gje rom for lesing i Nordhordland Alle bibliotek på nett Alle bibliotek på nett –8 Folkebibliotek –41 skular (ikkje samanslåing, men samarbeid i felles katalog)

7 Kor langt er vi komne? 2004: 2004: Utarbeiding av kursopplegg. Aleph greidde ikkje levera webløysinga til avtalt tid. Kursing på alle skular utsett til våren 2005: 2005: Alle skular har fått kurs i ”Aleph Websøk” Utarbeidd undervisningsopplegg for bruk på 5. årssteget og oppover.. Utarbeidd undervisningsopplegg for bruk på 5. årssteget og oppover.. Plan om ny kursrunde for lærarar og elevar. Plan om ny kursrunde for lærarar og elevar. Kurs i lesestimulering i regi av kursregionen Kurs i lesestimulering i regi av kursregionen Skulane sine boksamlingar registrerast i basen. Skulane sine boksamlingar registrerast i basen.

8 Status pr 14.02.06: Av 41 skular i Nordhordland er: Av 41 skular i Nordhordland er: –20 skular ferdig registrert i basen –11 skular har tatt i bruk webutlån –Nye bøker registrerer folkebiblioteket gratis –Gammal bokbase har nokre av biblioteka greidd å registrera utan kostnad for skulane, i andre kommunar må skulane betala for dette.

9 Status pr 14.02.06:

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Kva skjer vidare? 2006: –Webutlån i bruk, brukarstøtte, hjelp og oppfølging for skulane. –Alle skular (lærarkollegium) må få ”eigarforhold” til prosjektet –Tilbod om ny kursing for lærarar med presentasjon av undervisningsopplegget i websøk.

23 Oppsummering: Gratiseffektar av prosjektet: –Skulen sin bokkatalog tilgjengeleg på internett. (Nyttig ved førebuing av undervisning) –Lettare å finna ut kva andre har, t.d. folkebiblioteket, meir aktiv bruk etter kursrunde. –Felles katalogsystem gjennom heile skuleløpet – og vidare som vaksne dersom ein bur i Nordhordland –Opplæringsplan i informasjonssøk lettare å laga

24 Oppsummering forts… Vanskar undervegs: –Dyrare enn først tenkt –Vanskar med motivering av alle skulane –Nokre tekniske problem har seinka aktiv bruk Utfordringar vidare: Eigartilhøve: –Skuleleiarane må inn på banen –Tiltaket må inn i skulane si verksemdsplan

25 Gje rom for lesing i Nordhordland! Både Folkebibliotek og skular står saman om felles hjartesak: GJE ROM FOR LESING! LES FOR LIVET!


Laste ned ppt "Gje rom for lesing i Nordhordland Bakgrunn: Nasjonal strategi/plan Nasjonal strategi/plan Lokale føresetnader: Lokale føresetnader: –Mange små kommunar/skular."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google