Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkehelse på dagsorden Hordaland fylkeskommune si rolle i partnarskap for folkehelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkehelse på dagsorden Hordaland fylkeskommune si rolle i partnarskap for folkehelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkehelse på dagsorden Hordaland fylkeskommune si rolle i partnarskap for folkehelse

2 Resept for et sunnere Norge ”fylkeskommunen skal ha ei sentral rolle i folkehelsearbeidet gjennom ansvaret for regional planlegging, som regional utviklar og som rettleiar overfor kommunane i kommuneplanarbeidet”

3 Hordaland – ei kjelde til folkehelse

4 Hordaland fylkeskommune sine roller Regional utviklingsaktør Planlegging Næringsutvikling Lokalsamfunnsutvikling, nærmiljø Tenesteytar Vidaregåande opplæring Offentleg transport Tannhelse Kultur og idrett Forvaltar

5 Fylkeskommunen og planlegging Rådgjeving overfor kommunane Fråsegner til kommunale planar etter plan- og bygningslova Rettleiing Fylkesplanlegging Fylkesplan for Hordaland 2005 – 2008 Fylkesdelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, 2002 – 2005 Deltaking for alle – universell utforming. Fylkesdelplan. Vedtak juni 2006

6 Fylkesplan for Hordaland 2005 - 2008

7

8 Fylkesdelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Mål - folkehelse Hordaland skal vere eit leiande fylke når det gjeld å leggja til rette for fysisk aktivitet. Fokus skal vere retta mot lågterskeltilbod som innbyd til fysisk aktivitet utan krav til den einskilde om fysisk tilstand, sosial tilhøyrsle, utstyr eller økonomisk evne Strategiar 1.Det må leggjast til rette for meir fysisk aktivitet i kvardagen 2.Eigenorganisert fysisk aktivitet må få plass i idrettsanlegga 3.Hordaland fylkeskommune skal vere ein pådrivar for samarbeid

9

10 Folkehelse i fylkeskommunen Kva skjer? Tilrettelegging for fysisk aktivitet Hordaland på sykkel Idrettsanlegg Nærmiljø Friluftsliv - tilrettelegging Tannhelsetenesta Vidaregåande opplæring

11 Hordaland på sykkel Sykkel som transportmiddel Hordaland - ein av tre fylkeskommunar i det nasjonale Sykkelbynettverket Sykkel og trafikksikring Handlingsplan for trafikksikring i Hordaland 2006- 2009 Sykkelturisme Den internasjonale sykkelruta North Sea Cycle Route Sykling som fysisk aktivitet

12 Sykkelturisme

13 Vidaregåande opplæring

14 Vidaregåande opplæring og folkehelse Fysisk aktivitet Skulemat – ernæring Rusførebygging Tobakk – røyking Skulehelsetenesta (kommunal oppgåve) Strategiplan for vidaregåande opplæring i Hordaland – UTFORDRINGAR

15 Tannhelse - folkehelse

16 Ernæring Røyking Rusførebygging Samarbeid med primærhelsetenesta

17 Folkehelse i Hordaland Torill Selsvold Nyborg Fylkesordførar Fylkesutvalet 25.04.2006: 1.Fylkesutvalet meiner det er viktig at fylkeskommunen engasjerer seg i folkehelsearbeidet i Hordaland og at fylkeskommunen tar på seg å leie eit partnarskap for folkehelse 2.Trong for auka ressursar vert å vurdere under budsjettarbeidet for 2007 3.Fylkesutvalet ber om at det vert teke initiativ til ein strategi-konferanse som munnar ut i ein handlingsplan for Folkehelsa.

18 Folkehelse – eit samarbeid


Laste ned ppt "Folkehelse på dagsorden Hordaland fylkeskommune si rolle i partnarskap for folkehelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google