Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra fem på rad til et mangfold av læringsarenaer……

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra fem på rad til et mangfold av læringsarenaer……"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra fem på rad til et mangfold av læringsarenaer……
Landskonferansen 21.mars 2002 Camilla Bakkene Eivind Galtvik Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

2 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02
Hva er en læringsarena? En arena der læring foregår En arena som er tilpasset hver enkelt elev Ulike elever krever ulike læringsarenaer Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

3 Den didaktiske relasjonsmodellen
Bjørndal/Lieberg Elev Vurdering Mål Innhold Rammer Arbeidsmåter Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

4 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02
Læringsarenaen De fysiske rammene: læringslandskapet De organisatoriske rammene: organisering av skolen timeplanen og elevens arbeidsplan Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

5 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02
Rammer Organisatoriske rammer organiseringa av læringa må foregå så nær læringssituasjonen som mulig Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

6 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

7 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

8 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02
Rammer Organisatoriske rammer Elevens tidsplan som rammefaktor tidsplanen må være fleksibel ut fra hva som er mål, innhold og arbeidsmåter den enkelte elev må kunne bruke ulik tid på de ulike oppgavene Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

9 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

10 Basistimeplan ”Jorda og universet”
Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

11 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

12 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

13 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

14 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02
Rammer Organisatoriske rammer Fysiske rammer læringsromma må være fleksible og hensiktsmessige i forhold til enkeltelevens mål, innhold og arbeidsmåter Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

15 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

16 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

17 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

18 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

19 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

20 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

21 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

22 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

23 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

24 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

25 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

26 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

27 Tilpassa opplæring er at unger er forskjellige Kan Kan med litt hjelp
Kan ikke Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

28 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02
FOR STORE KRAV FLYTSONE FOR SMÅ KRAV Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

29 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

30 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

31 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

32 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

33 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

34 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02
Brømle Kommune Helse- og Sosialetaten Brømle kommune søker helsesyster som har evne og vilje til å satse på utvikling og nytenking. Vi kan tilby ein variert og spennande jobb i eit miljø der det blir satsa på samarbeid og personleg og fagleg utvikling. Vår kommune har mange tilbod innan fagleg vidareutdanning og spesialutdanning. Frå er det ledig ei helsesysterstilling i Brømle kommune. Kriteria for tilsetjing: Vi ønskjer å tilsetje søkarar som er formelt kvalifisert for denne stillinga i kommunen. I vurderinga legg vi vekt på utdanning, praksis og om du er skikka til jobben. Det vil bli spurt etter referansar før tilsetjing. Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

35 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02
Alle søkarar må saman med søknad og CV, leggje ved ein brosjyre som er tenkt skal leggjast ut på dei lokale helsestasjonar i kommunen. Denne brosjyren skal opplysa ungdom om seksualitet og samliv. Det er viktig å få med opplysningar som du meiner er sentrale for denne aldersgruppa. I brosjyren blir det lagt vekt på: - Layout/design - Korleis brosjyren kommuniserer og informerer lesargruppa - Bruke sentrale omgrep og vise god innsikt i desse Søknadspapira vert returnerte etter avslutta tilsetjing, der de vil få ei vurdering og ein kommentar på det innleverte materiellet. (Vurdering i Krl, Samfunnsfag, Natur og Miljø og Norsk.) Lever søknad med CV og brosjyre til Helse- og Sosialsjefen i Brømle (Lærarane på 10. trinn) innan kl fredag 2/ Målforma i kommunen er nynorsk. De kan søkje hjelp frå 1-2 konsulentar(elevar) Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

36 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02
Tilpasset opplæring Tilpasset opplæring er at ungene er forskjellige og lærer på ulike måter Veilederen sin viktigste oppgave er å tilrettelegge både når det gjelder mål, innhold, arbeidsmåter, rammer og vurdering Elevene har en flytsone der de opplever læring, Vi må hjelpe dem å være der mest mulig av tida på skolen Veilederen må ta utg.pkt i eleven sin elæringsstrategier Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

37 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02
En læringsarena som er tilpasset den enkelte elev krever at vi tilpasser målene innholdet arbeidsmåtene rammene vurderingen Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02


Laste ned ppt "Fra fem på rad til et mangfold av læringsarenaer……"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google