Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02 Fra fem på rad til et mangfold av læringsarenaer…… Landskonferansen 21.mars 2002 Camilla Bakkene Eivind Galtvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02 Fra fem på rad til et mangfold av læringsarenaer…… Landskonferansen 21.mars 2002 Camilla Bakkene Eivind Galtvik."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02 Fra fem på rad til et mangfold av læringsarenaer…… Landskonferansen 21.mars 2002 Camilla Bakkene Eivind Galtvik

3 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02 Hva er en læringsarena? •En arena der læring foregår •En arena som er tilpasset hver enkelt elev •Ulike elever krever ulike læringsarenaer

4 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02 Elev Mål Rammer Arbeidsmåter Innhold Vurdering Den didaktiske relasjonsmodellen Bjørndal/Lieberg

5 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02 Læringsarenaen •De fysiske rammene: –læringslandskapet •De organisatoriske rammene: –organisering av skolen –timeplanen og elevens arbeidsplan

6 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02 Rammer •Organisatoriske rammer –organiseringa av læringa må foregå så nær læringssituasjonen som mulig

7 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

8

9 Rammer •Organisatoriske rammer •Elevens tidsplan som rammefaktor –tidsplanen må være fleksibel ut fra hva som er mål, innhold og arbeidsmåter –den enkelte elev må kunne bruke ulik tid på de ulike oppgavene

10 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

11 Basistimeplan ”Jorda og universet”

12 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

13

14

15 Rammer •Organisatoriske rammer •Fysiske rammer –læringsromma må være fleksible og hensiktsmessige i forhold til enkeltelevens mål, innhold og arbeidsmåter

16 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Tilpassa opplæring Kan Kan med litt hjelp Kan ikke er at unger er forskjellige

29 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02 FOR STORE KRAV FOR SMÅ KRAV FLYTSONE

30 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02

31

32

33

34

35 Brømle Kommune Helse- og Sosialetaten Brømle kommune søker helsesyster som har evne og vilje til å satse på utvikling og nytenking. Vi kan tilby ein variert og spennande jobb i eit miljø der det blir satsa på samarbeid og personleg og fagleg utvikling. Vår kommune har mange tilbod innan fagleg vidareutdanning og spesialutdanning. Frå 01.08.2001 er det ledig ei helsesysterstilling i Brømle kommune. Kriteria for tilsetjing: Vi ønskjer å tilsetje søkarar som er formelt kvalifisert for denne stillinga i kommunen. I vurderinga legg vi vekt på utdanning, praksis og om du er skikka til jobben. Det vil bli spurt etter referansar før tilsetjing.

36 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02 Alle søkarar må saman med søknad og CV, leggje ved ein brosjyre som er tenkt skal leggjast ut på dei lokale helsestasjonar i kommunen. Denne brosjyren skal opplysa ungdom om seksualitet og samliv. Det er viktig å få med opplysningar som du meiner er sentrale for denne aldersgruppa. I brosjyren blir det lagt vekt på: - Layout/design - Korleis brosjyren kommuniserer og informerer lesargruppa - Bruke sentrale omgrep og vise god innsikt i desse Søknadspapira vert returnerte etter avslutta tilsetjing, der de vil få ei vurdering og ein kommentar på det innleverte materiellet. (Vurdering i Krl, Samfunnsfag, Natur og Miljø og Norsk.) Lever søknad med CV og brosjyre til Helse- og Sosialsjefen i Brømle (Lærarane på 10. trinn) innan kl. 14.15 fredag 2/2- 2001. Målforma i kommunen er nynorsk. De kan søkje hjelp frå 1-2 konsulentar(elevar)

37 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02 Tilpasset opplæring •Tilpasset opplæring er at ungene er forskjellige og lærer på ulike måter •Veilederen sin viktigste oppgave er å tilrettelegge både når det gjelder mål, innhold, arbeidsmåter, rammer og vurdering •Elevene har en flytsone der de opplever læring, Vi må hjelpe dem å være der mest mulig av tida på skolen •Veilederen må ta utg.pkt i eleven sin elæringsstrategier

38 Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02 En læringsarena som er tilpasset den enkelte elev krever at vi tilpasser •målene •innholdet •arbeidsmåtene •rammene •vurderingen


Laste ned ppt "Camilla Bakkene/Eivind Galtvik 02 Fra fem på rad til et mangfold av læringsarenaer…… Landskonferansen 21.mars 2002 Camilla Bakkene Eivind Galtvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google