Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsplan – nasjonale anskaffelser MTF- Olavsgaard 12.mars 2013 Adm.dir Harald I. Johnsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsplan – nasjonale anskaffelser MTF- Olavsgaard 12.mars 2013 Adm.dir Harald I. Johnsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsplan – nasjonale anskaffelser MTF- Olavsgaard 12.mars 2013 Adm.dir Harald I. Johnsen

2 Agenda Handlingsplan – nasjonale anskaffelser Faglig deltagelse i nasjonale anskaffelsesprosesser Aktuelt – Nasjonal avtale dialysemaskiner fra 1.april – Tildeling - system for insulinpumpebehandling – Eventuelt 2

3 Om HINAS Etablert 2003 Eies og styres av de fire regionale helseforetak Gjennomføre nasjonale anskaffelser, samt utføre løpende avtaleadministrasjon for inngåtte avtaler Det er et krav at HINAS, gjennom samordning av anskaffelser, skal generere gevinst for eier

4 Om HINAS (2) 21 ansatte – Prosjektledelse anskaffelser – Juridisk kompetanse – Analyse (evalueringsmodeller/statistikk) – Avtaleadministrasjon Lokalisert i Vadsø

5 Om HINAS (3) 34 nasjonale avtaleområder (109 leverandører) med årlig omsetning på ca. NOK 2,6 milliarder. 8% av helseforetakenes årlige innkjøpsvolum

6 Anskaffelsesnivåer Utført av helseforetak Lokalt Utført av regionalt helseforetak Regionalt Utført av HINAS Nasjonalt

7 7

8 Utarbeidelse av handlingsplan 8

9 Status – handlingsplan nasjonalt koordinerte anskaffelser Arbeidsgruppens innstilling juni 2012 4-årig plan p.t. ikke godkjent av eier Handlingsplan 2013 godkjent. 9

10 INR-apparat 10

11 Ernæring 11

12 Respirasjonshjelpemidler 12

13 Kompresjonsplagg 13

14 Multimonitor (defibrillator) for ambulanse Estimert årlig omsetning 4 mill. kr. 14

15 Mobile røntgenapparat Mobile røntgenapparater med forbruksmateriell. Estimert årlig omsetning 22 mill.kr. 15

16 Plasmaaferese – LDL-aferese 16

17 Blodtrykksmålere Blodtrykksmålere med forbruksmateriell. Estimert årlig omsetning 3 mill.kr. 17

18 Foreslåtte nasjonale avtaleområder – ikke vedtatt Ultralydapparat Lymfødempulsator Hostemaskin Diatermi og røykavsug med tilhørende forbruksmateriell Materiell for radiologi og biopsiutstyr Reagenser Materiell for pasientnær analysering av glukose Endoskopi, fleksibelt og stivt Laboratoriemikroskop 18

19 Faglig deltagelse i nasjonale anskaffelser 19

20 Organisering av anskaffelsesprosjekter 20 Prosjekteier HINAS på vegne av eier (RHF) Styringsgruppe Prosjektgruppe Prosjektstøtte (Referansegruppe,Juridisk, evalueringsmodeller mm)

21 Hvem er styringsgruppen? 21 RHF Nasjonalt nettverk innkjøp (NNI) NNI + IKT- direktørene NNI+ HR- direktørene +KTV Fag direktørene Økonomi direktørene

22 Beslutningsmatrise 22 Prosjekt gruppe Referanse gruppe Styrings gruppe AnskaffelsesstrategiUtarbeiderBeslutter ProsjektplanUtarbeiderBeslutter KonkurransegrunnlagUtarbeiderHøringBeslutter Evaluering og tildelingInnstillerBeslutter KontraktUtarbeiderBeslutter

23 Hva er ansvaret til HINAS? Ansvar for prosjektgjennomføring Prosjektledelse Anskaffelsesteknisk kompetanse Støttefunksjoner innen jus og evaluering 23

24 Roller - prosjektgruppen Fagrepresentanter fra HF/RHF Faglig ansvarlig Forankring i eget RHF Sammensetning viktig; alle berørte fag bør representeres

25 Typisk nasjonal anskaffelse Utarbeide anskaffelsesdokumenter – Prosjektgruppe med deltagelse fra fagpersonell (typisk 1-2 fra hver region). Brukerorganisasjoner deltar ved behov. – Grunnlags(behov, forbruksmønster, markedskunnskap)viktig for strategiske vurderinger. Deltagelse fra fagpersonell er essensiell. – Dialogmøter med interessenter – Anskaffelsesprosedyre – Kravspesifikasjon – Tildelingskriterier

26 Typisk nasjonal anskaffelse (2) Evaluering – Prosjektgruppe, i visse tilfeller utvidet med ekstra fagpersoner – Innstiller tildeling til fast styringsgruppe Avtale – Avtaleadministrasjon for oppdragsgiver (endringer, avvik etc.)

27 Nasjonal kategoristruktur Organisering av anskaffelsesfunksjonen gjennom en kategoristruktur er en ”beste praksis” tilnærming som både de regionale helseforetakene og HINAS ønsker og innføre. Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF er kommet lengst i dette arbeidet og har etablert egne strukturer. Rammeverk for nasjonal kategoristruktur skal foreligge innen utgangen av 2013. 27

28 Kategoristruktur - hierarki 28

29 Ny avtale: Dialysemaskiner med tilhørende utstyr og forbruksmateriell 29

30 Delkontrakter – oppstart 1.april 2013 Del 1:HD/HDF-maskiner med tilhørende forbruksmateriell Del 2:Dialysekonsentrat Del 3:Dialysefilter Del 4:På-/avkoblingssett Del 5:Fistelnåler Del 6A:Hemodialysekateter – Rette Del 6B:Hemodialysekateter – Forbøyde Del 7:Mobilt vannrenseanlegg Del 8:Dialysestoler Del 9:Dialysebord Del 10:Utstyr og dialysevæske for peritonealdialyse (PD) Del 11:Non-glukose PD-væske 30

31 Avtaleleverandører 31

32 Tildeling – system for insulinpumpebehandling 32

33 Anskaffelsen Åpen anbudskonkurranse Kunngjort 26. oktober 2012 Frist 4. desember 2012 kl 12:00 Avtaleperiode 1 år med mulighet for forlengelse i inntil 3 år, med inntil ett år av gangen Planlagt avtalestart 1. mai /1.juni 2013

34 Prosjektgruppen Diabetessykepleiere Reidun MosandHelse Sør-Øst RHF (Oslo universitetssykehus HF) Helga Marie KarlsenHelse Nord RHF(UNN HF) Trine Selnes Helse Nord RHF (Nordlandssykehuset HF) Kari Aas-HansenHelse Sør-Øst RHF(Sørlandet sykehus HF) Leger - endokrinologi Hrafnkell ThordarsonHelse Vest RHF (Helse Bergen HF) Alexandra DubrowskaHelse Sør-Øst RHF (Sykehuset i Vestfold HF) Medisinteknikere Jon-Erling AarheimHelse Midt-Norge RHF (regional enhet for behandlingshjelpemidler) Magnar HeltneHelse Vest RHF (Helse Førde RHF) Ressurser fra BHM Kjersti TollaksenHelse Vest RHF (Helse Fonna HF) Fra brukerorganisasjon Hilde NæbbNorges Diabetesforbund Fra HINAS deltar følgende: Harald I. JohnsenProsjektleder Rune SeimProsjektmedarbeider 34

35 Avtaleområdet i tall Omsetning pr. år ca. 105 mill. kr. Det er ca. 5800 pumper ute hos brukere i dag (1.9.2011). Ca 20% av disse er eldre enn 4 år. 35

36 Formatering av anskaffelsen Systemstrategi; alle produkter leveres av samme leverandør To deltilbud : – A: System for insulinpumpebehandling – B: System for kontinuerlig måling av vevs- og blodglukose uten kommunikasjon med insulinpumper

37 System for insulinpumpebehandling Antall avtaler Konkurransen åpnet for tildeling av rammeavtale for minimum tre systemer. Antall systemer som tildeles rammeavtale er basert på et ønske fra oppdragsgiver om å få tilstrekkelig bredde i funksjonalitet; dvs. at det velges en eller flere system fra følgende kategorier: – System for insulinpumpebehandling med muligheter for CGM – System for insulinpumpebehandling uten muligheter for CGM

38 System for insulinpumpebehandling – Forbruksmateriell eksisterende pumper Inngitte betingelser er gjeldende for levering av forbruksmateriell til oppdragsgivers eksisterende portefølje av systemer til insulinpumpebehandling, uavhengig om tilbyder tildeles avtale for levering av nye systemer. I de tilfeller en nåværende leverandør ikke blir tildelt avtale, vil man altså inngå avtale om levering av forbruksmateriell til eksisterende utstyr.

39 Tildelingskriterier Kvalitet – vektet 55 % Pris– vektet 45 %

40 System for insulinpumpebehandling Rangering mellom avtaleleverandører Prioritering mellom de ulike systemer er basert på rangering som følge av tildeling i anskaffelsen. Rangering kan avvikes dersom den enkelte pasients behandlingsbehov tilsier dette. Dette bestemmes og dokumenteres av foreskrivende lege.

41 Tilbydere 41

42 Evalueringsresultat system med CGM Rangert som nr.1 Animas Vibe (Rubin Medical AS) Rangert som nr.2 Paradigm Veo (Medtronic Norge AS) 42

43 System for insulinpumpebehandling Evaluering (2) Evalueringsrunde 2 omfattet evaluering av alle tilbudte systemer uten å hensynta CGM-funksjonalitet.

44 Evalueringsresultat uten å hensynta CGM-funksjon Rangert som nr.1 Accu-Chek Spirit Combo (Roche Diagnostics AS) Rangert som nr.2 Animas Vibe (Rubin Medical AS) Rangert som nr.3 OmniPod (Ypsomed AS) 44

45 System for kontinuerlig måling av blods- og vevsglukose, uten kommunikasjon med insulinpumpe Prioritering mellom de ulike systemer er basert på rangering som følge av tildeling i denne anskaffelsen. Rangering kan avvikes dersom den enkelte pasients behandlingsbehov tilsier dette. Dette bestemmes og dokumenteres av foreskrivende lege.


Laste ned ppt "Handlingsplan – nasjonale anskaffelser MTF- Olavsgaard 12.mars 2013 Adm.dir Harald I. Johnsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google