Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ringerike sykehus HF Nasjonalt pilotsykehus v/prosjektleder Tone Reneflot Thoresen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ringerike sykehus HF Nasjonalt pilotsykehus v/prosjektleder Tone Reneflot Thoresen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ringerike sykehus HF Nasjonalt pilotsykehus v/prosjektleder Tone Reneflot Thoresen

2 Nasjonalt pilotsykehus 5 sykehus i Norge Samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet, regionale helseforetak, KS/kommuner, representanter for brukerorganisasjoner og arbeidsorganisasjonene i helseforetakene. Likeverd mellom gruppene en grunnleggende forutsetning.

3 Offisiell status fra 7.mai –Prosjektperiode 2009-2010 –Budsjett 1, 76 mill Likeverdige parter

4 Overordnet mål Skape et bedre grunnlag for realisering av de helsepolitiske målsettingene om å sikre befolkningen likeverdig tilgang til helsetjenester av god kvalitet. Prøve ut nye driftsformer eller skape prosesser gjennom ulik metodikk, som bygger på samarbeid og som evner å utnytte kompetanse, ny teknologi og god organisering til det beste for pasientene.

5 Overordnet mål Prosjektet skal bidra til at de ansatte får gode utviklingsmuligheter, er nyskapende og inspirerende for andre. Erfaringer og resultater skal dokumenteres.

6 Prøve ut Ringerike sykehus HF’s helhetlige driftsmodell for ledelse og styring av sykehus

7 Vår ambisjon Å utvikle en helhetlig driftsmodell som skal sikre at pasienten opplever en sammenhengende behandlingskjede som leverer god kvalitet på rett sted til rett tid.

8 Helsetjenester skapes i møtet mellom pasient og behandler / behandlingsteam

9 Sykehusets tjenesteproduksjon består av prosesser. Pasientenes behandlingsprosess er sykehusets kjerneprosess

10 Forventet behandlingsforløp for pasienter som skal sette inn totalprotese i kne. Informasjon Samhandling Kompetanse Pasient får symptomer Besøk hos fastlege Vurdering hos ortoped og kneskole Innleggelse sykehus Operasjon Rehabilitering frem til utreise Rehabilitering og poliklinisk kontroll Dokumentasjon Team og målsettinger Dokumenter og linker Kortversjon Kontinuerlige målinger Måleindikatorer Monitorering av praksis Prosessansvarlig lege: Odd Warholm Godkjent dato:

11 Utviklingsområder

12 Prosjektgruppen: Adm. direktør Unn Teslo Forskningssjef Heidi Ormstad Kvalitetssjef Else Breines Leder LMS Anne Beate Bergsund Personaldirektør Hans Petter Karlsen Seniorrådgiver Margareta Jacobsen Økonomidirektør Oddbjørn Almaas HVO Anita Gomnæs HTV Therese Skeie Mylsbråten Seniorrådgiver Aleidis Skard Brandrud Prosjektleder Tone Reneflot Thoresen

13 Samhandling

14 Sykehus, kommuner og brukere Vi ønsker felles behandlingsforløp!

15 Utvikle et system for felles (fastlege, pleie-og omsorg, NAV, brukere og sykehus) utarbeidelse av behandlingsforløp og implementering av disse i kommuner og sykehus. Prosjektleder Margareta Jacobsen

16 Det må bygges en organisasjon med leder- og avdelingsstruktur rundt behandlingsforløpene som ivaretar driften

17 En organisasjon med kvalitet - og avvikssystemer som støtter opp om behandlingsforløpene og sikrer kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid

18 Utviklingsområde Prosessteam som en del av sykehusets kvalitetssystem. Prosjektleder Else Breines

19 Oppfølging av beskrevne behandlingsforløp Koordinere teamet. Bistå prosessansvarlig lege Status og fremdrift Følge opp tiltak Prosessteamkoordinator

20 Hva er status i behandlingsforløpene? Hvordan er den faglige kvaliteten? Hvordan opplever pasientene det? Hvordan har medarbeiderne det? Hvordan er ressursbruken? Hvordan fungerer logistikken? Nivået – variasjonene?

21 Monitorering av praksis prosjektleder Tone Reneflot Thoresen

22 Avvikende vaginal fødsel Ringerike sykehus Somatikk Føde Tilfredshet Ressurser LogistikkFunksjon Klinisk Prosessansvarlig lege: Ola Nordmann Prosessteam: Dokumentasjon EK Normal vaginal fødsel

23 Utvikle et system for innhenting av brukeres og ansattes behov og erfaringer i behandlings- forløpene

24 Utviklingsområder Brukeres behov og erfaringer - prosjektleder Aleidis Skard Brandrud. Ansattes behov og erfaringer - prosjektleder Hans Petter Karlsen.

25 Behandlingsforløp og informasjon Startet et delprosjekt som skal Sikre rett informasjon til rett tid i behandlingsforløpet Basert på brukeres erfaringer Tilgjengelig i alle ledd i behandlingsforløpet (hjemme, hos fastlegen, sykehuset og kommune Prosjektleder AnneBa Bergsund

26 Videreutvikle system for kunnskapsbasert praksis og utvikling av læringsmiljø rundt behandlingsforløpene. Prosjektleder Heidi Ormstad

27 Vi bygger systemer rundt behandlingsforløpene

28 Sammen får vi det til!


Laste ned ppt "Ringerike sykehus HF Nasjonalt pilotsykehus v/prosjektleder Tone Reneflot Thoresen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google