Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 HINAS 14. juli 201414. juli 201414. juli 2014 Helseforetakenes Innkjøpsservice AS HINAS Presentasjon Medisinsk Teknisk Forening Losby den 11.mars.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 HINAS 14. juli 201414. juli 201414. juli 2014 Helseforetakenes Innkjøpsservice AS HINAS Presentasjon Medisinsk Teknisk Forening Losby den 11.mars."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 HINAS 14. juli 201414. juli 201414. juli 2014 Helseforetakenes Innkjøpsservice AS HINAS Presentasjon Medisinsk Teknisk Forening Losby den 11.mars 2008

2 Side 2 HINAS 14. juli 201414. juli 201414. juli 2014 Kort historikk Lobbygruppe opprettet i 2000 Jens Stoltenberg mente i februar 2001at en innkjøpsenhet for norske helseforetak i Vadsø var en god idè Tore Tønne bestemte opprettelse i august 2001 Stadfestet i Stortinget i 2002 – Bondevik regjeringen Operasjonalisert september 2003

3 Side 3 HINAS 14. juli 201414. juli 201414. juli 2014 HINAS organisasjon Heleid av de 4 regionale helseforetakene (RHF-ene) –20 % hver (HSØ - 40 %) Styre bestående av 8 personer, hvorav 2 eksterne –Styreleder Tor Berge Pr. 1.3.08 – 11 ansatte – stort nettverk i matrise Valgt AS-formen HOD er IKKE involvert annet enn indirekte Formålsparagraf om ”ikke erverv”

4 Side 4 HINAS 14. juli 201414. juli 201414. juli 2014 HINAS målsettinger (forretningsplanen) Årlig innsparing på vare- og tjenestekjøp –1 mrd. NOK innen 2010 Være et innkjøpsfaglig kompetansesenter ”Sørge for” at lover og forskrifter overholdes Være brobygger ifb. samarbeid mellom regionene i Norge Gradvis tilnærming av helseforetakenes ”kjernevirksomhet” –Insulinpumper –Gasser –Blodplasmafraksjonering m/ NAT-testing –Sprøyter og kanyler –Materiell til Invasiv kardiologi –Sårbehandlingsmateriell Kort sagt: HINAS skal gjennom all operasjonell virksomhet bidra til kostnadsreduksjoner i helseforetakene

5 Side 5 HINAS 14. juli 201414. juli 201414. juli 2014 HINAS måloppnåelse (for helseforetakene) Årlig innsparing på vare- og tjenestekjøp –260 millioner / år – rapportert i tertialrapport –Tilsvarer ½ års drift på Ringerike sykehus –Tilsvarer 550 sykepleierstillinger Styring av 35 større prosjekter Forvaltning av kontrakter med årlig verdi på om lag 1 500 000 000 kr. Betydelig kjent (på godt og vondt) i hele landet Samtlige prosjekt er nasjonale (hele landet) eller interregionale (2-4 regioner)

6 Side 6 HINAS 14. juli 201414. juli 201414. juli 2014 Gevinststatus Totale innsparinger (gevinster) på 260 mill. NOK / år Gjennomsnittlig prisreduksjoner på 13,9 % Enkelte innsparinger på opp mot 70 % Mest å hente innen medisinsk materiell (core) Gjennom om lag 15 % av totalt potensial

7 Side 7 HINAS 14. juli 201414. juli 201414. juli 2014 Noen større prosjekter Ambulansehelikopter500 000 000 NOK Ambulansefly500 000 000 NOK Invasiv kardiologi 140 000 000 NOK IT-utstyr180 000 000 NOK Telefoni120 000 000 NOK Flyreiser (pasient/tjeneste) 320 000 000 NOK Medisinske gasser100 000 000 NOK Blodplasmafraksjonering* 90 000 000 NOK Energi (petroleum) 85 000 000 NOK Insulinpumper 70 000 000 NOK Kontormateriell 85 000 000 NOK Hotellovernattinger 60 000 000 NOK

8 Side 8 HINAS 14. juli 201414. juli 201414. juli 2014 Metodikk Prosjekter gjennomføres i team OG i nettverk Kvalitetssikring gjennom spissing av prosjektpersonell i støtte Styringsgruppe i anskaffelsesprosjekter er nettverket bestående av de 5 logistikkdirektørene HINAS (”på vegne av”) er byggherre – AD HINAS er prosjekteier Prosjektene gjennomføres med fokus på høy grad av objektivitet, juridisk korrekthet og etiske høyverdige prinsipper

9 Side 9 HINAS 14. juli 201414. juli 201414. juli 2014 Erfaringer så langt Inngått over 60 interregionale og/eller nasjonale kontrakter. Samtlige kontrakter/prosjekter har resultert i gevinst for oppdragsgiver, økonomisk og kvalitativt. Ingen av prosjektene har ført til mindre konkurranse – tvert imot. Ingen av prosjektene har TK > 1,7 %. Vi har vært i Kofa èn gang – sannsynlig ikke den siste Erfaringene fra prosjektene er at fagpersonellet er mye mer pragmatisk og samarbeidsvillig enn det HINAS i utgangspunktet var forespeilet.

10 Side 10 HINAS 14. juli 201414. juli 201414. juli 2014 Medisinsk Teknisk Utstyr Anskaffelsesprinsipper er de samme Stilles større krav til ”brukermedvirkning” Stilles større krav til tradisjon og oppbygd kunnskap Gode erfaringer fra prosessene rundt insulinpumper Erfaringene fra prosjektene er at fagpersonellet er mye mer pragmatisk og samarbeidsvillig enn det HINAS i utgangspunktet var forespeilet.

11 Side 11 HINAS 14. juli 201414. juli 201414. juli 2014 Erfaringer fra teknisk og medisinsk teknisk Insulinpumper: –Konsensus i kravspesifikasjonene –MHT: 40 % –Medtronic: 21,5 % –Roche: 0-5 % IT-materiell: –Konsensus i kravspesifikasjonene –30-50 % Invasiv kardiologi: –Konsensus i kravspesifikasjonene –Målsetting på 15-18 % Storbritannia –CT/MR – betydelige reduksjoner ved samordning (Gj. PASA/NHS)

12 Side 12 HINAS 14. juli 201414. juli 201414. juli 2014 Hypotese/empiri Store gevinster å hente på samordning av: –Forbruksmateriell –Tjenester –Utstyr Dess nærmere kjernevirksomheten en kommer jo større sannsynlighet er det for gevinster –Upløyd mark –Lite samordning historisk Samarbeid om innkjøp av utstyr gir store engangsgevinster. Stor risiko for leverandørmarkedet å ”bomme”. Ingen grunn til å anta at MTU skiller seg ut Utfordringene ligger i kravspesifikasjonene.


Laste ned ppt "Side 1 HINAS 14. juli 201414. juli 201414. juli 2014 Helseforetakenes Innkjøpsservice AS HINAS Presentasjon Medisinsk Teknisk Forening Losby den 11.mars."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google