Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helseforetakenes Innkjøpsservice AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helseforetakenes Innkjøpsservice AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helseforetakenes Innkjøpsservice AS
HINAS Presentasjon Medisinsk Teknisk Forening Losby den 11.mars 2008 4. april 2017

2 Kort historikk Lobbygruppe opprettet i 2000
Jens Stoltenberg mente i februar 2001at en innkjøpsenhet for norske helseforetak i Vadsø var en god idè Tore Tønne bestemte opprettelse i august 2001 Stadfestet i Stortinget i 2002 – Bondevik regjeringen Operasjonalisert september 2003 4. april 2017

3 HINAS organisasjon Heleid av de 4 regionale helseforetakene (RHF-ene)
20 % hver (HSØ - 40 %) Styre bestående av 8 personer, hvorav 2 eksterne Styreleder Tor Berge Pr – 11 ansatte – stort nettverk i matrise Valgt AS-formen HOD er IKKE involvert annet enn indirekte Formålsparagraf om ”ikke erverv” 4. april 2017

4 HINAS målsettinger (forretningsplanen)
Årlig innsparing på vare- og tjenestekjøp 1 mrd. NOK innen 2010 Være et innkjøpsfaglig kompetansesenter ”Sørge for” at lover og forskrifter overholdes Være brobygger ifb. samarbeid mellom regionene i Norge Gradvis tilnærming av helseforetakenes ”kjernevirksomhet” Insulinpumper Gasser Blodplasmafraksjonering m/ NAT-testing Sprøyter og kanyler Materiell til Invasiv kardiologi Sårbehandlingsmateriell Kort sagt: HINAS skal gjennom all operasjonell virksomhet bidra til kostnadsreduksjoner i helseforetakene 4. april 2017

5 HINAS måloppnåelse (for helseforetakene)
Årlig innsparing på vare- og tjenestekjøp 260 millioner / år – rapportert i tertialrapport Tilsvarer ½ års drift på Ringerike sykehus Tilsvarer 550 sykepleierstillinger Styring av 35 større prosjekter Forvaltning av kontrakter med årlig verdi på om lag kr. Betydelig kjent (på godt og vondt) i hele landet Samtlige prosjekt er nasjonale (hele landet) eller interregionale (2-4 regioner) 4. april 2017

6 Gevinststatus Totale innsparinger (gevinster) på 260 mill. NOK / år
Gjennomsnittlig prisreduksjoner på 13,9 % Enkelte innsparinger på opp mot 70 % Mest å hente innen medisinsk materiell (core) Gjennom om lag 15 % av totalt potensial 4. april 2017

7 Noen større prosjekter
Ambulansehelikopter NOK Ambulansefly NOK Invasiv kardiologi NOK IT-utstyr NOK Telefoni NOK Flyreiser (pasient/tjeneste) NOK Medisinske gasser NOK Blodplasmafraksjonering* NOK Energi (petroleum) NOK Insulinpumper NOK Kontormateriell NOK Hotellovernattinger NOK 4. april 2017

8 Metodikk Prosjekter gjennomføres i team OG i nettverk
Kvalitetssikring gjennom spissing av prosjektpersonell i støtte Styringsgruppe i anskaffelsesprosjekter er nettverket bestående av de 5 logistikkdirektørene HINAS (”på vegne av”) er byggherre – AD HINAS er prosjekteier Prosjektene gjennomføres med fokus på høy grad av objektivitet, juridisk korrekthet og etiske høyverdige prinsipper 4. april 2017

9 Erfaringer så langt Inngått over 60 interregionale og/eller nasjonale kontrakter. Samtlige kontrakter/prosjekter har resultert i gevinst for oppdragsgiver, økonomisk og kvalitativt. Ingen av prosjektene har ført til mindre konkurranse – tvert imot. Ingen av prosjektene har TK > 1,7 %. Vi har vært i Kofa èn gang – sannsynlig ikke den siste Erfaringene fra prosjektene er at fagpersonellet er mye mer pragmatisk og samarbeidsvillig enn det HINAS i utgangspunktet var forespeilet. 4. april 2017

10 Medisinsk Teknisk Utstyr
Anskaffelsesprinsipper er de samme Stilles større krav til ”brukermedvirkning” Stilles større krav til tradisjon og oppbygd kunnskap Gode erfaringer fra prosessene rundt insulinpumper Erfaringene fra prosjektene er at fagpersonellet er mye mer pragmatisk og samarbeidsvillig enn det HINAS i utgangspunktet var forespeilet. 4. april 2017

11 Erfaringer fra teknisk og medisinsk teknisk
Insulinpumper: Konsensus i kravspesifikasjonene MHT: 40 % Medtronic: 21,5 % Roche: 0-5 % IT-materiell: 30-50 % Invasiv kardiologi: Målsetting på % Storbritannia CT/MR – betydelige reduksjoner ved samordning (Gj. PASA/NHS) 4. april 2017

12 Hypotese/empiri Store gevinster å hente på samordning av:
Forbruksmateriell Tjenester Utstyr Dess nærmere kjernevirksomheten en kommer jo større sannsynlighet er det for gevinster Upløyd mark Lite samordning historisk Samarbeid om innkjøp av utstyr gir store engangsgevinster. Stor risiko for leverandørmarkedet å ”bomme”. Ingen grunn til å anta at MTU skiller seg ut Utfordringene ligger i kravspesifikasjonene. 4. april 2017


Laste ned ppt "Helseforetakenes Innkjøpsservice AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google