Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IS-1/2010 Rundskriv NASJONALE MÅL OG HOVEDPRIORITERINGER FOR 2010 (Hdir) 1. Det forebyggende arbeidet i kommunene skal styrkes. Det er lagt midler til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IS-1/2010 Rundskriv NASJONALE MÅL OG HOVEDPRIORITERINGER FOR 2010 (Hdir) 1. Det forebyggende arbeidet i kommunene skal styrkes. Det er lagt midler til."— Utskrift av presentasjonen:

1 IS-1/2010 Rundskriv NASJONALE MÅL OG HOVEDPRIORITERINGER FOR 2010 (Hdir) 1. Det forebyggende arbeidet i kommunene skal styrkes. Det er lagt midler til kommunenes ramme i 2010 bl.a. for dette formålet. Vi ber om at kommunene i 2010 prioriterer: 1. å skaffe oversikt over helsetilstand og viktige påvirkningsfaktorer. Oversikten bør ligge til grunn for politisk behandling 2. styrke helsestasjon og skolehelsetjeneste

2 Folkehelse 2010 Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som fremmer helsen, redusere faktorer som medfører helserisiko og beskytte mot ytre helsetrusler. Videre skal folkehelsearbeidet bidra til en jevnere sosial fordeling av faktorer som påvirker helsen.

3 Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Mye av grunnlaget for god helse i oppveksten og gjennom livsløpet legges i barne og ungdomsårene. Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader, og å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og som fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse. Folkehelsearbeid krever systematisk og langsiktig innsats både i og utenfor helsetjenesten, og på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

4 200 år tilbake i Eivindvik

5 MEDISIN OG VITENSKAP Medisinsk historie «Brød af Steen og Aand af Striler» – paternalistisk folkehelsearbeid for 200 år siden - Lokalsamfunnet som arena for forebyggende helsearbeid har lange tradisjoner i Norge, og blant de første pionerene finner vi de såkalte potetprestene, bl.a. Niels G.A. Dahl i Eivindvik i Sogn og Fjordane. - Dahl drev i opplysningstidens ånd et omfattende og effektivt folkehelsearbeid, som omfattet mange sider ved lokalbefolkningens helse og livsvilkår. - Blant disse var vaksinasjonsarbeid, medisinsk behandling og overvåking av smittsomme sykdommer, jordmortjeneste, fattighjelp, kamp mot alkoholmisbruk og organisering av skolevesenet.

6 Helseovervåking For å få kunnskap om utbredelse av sykdommer og risikofaktorer og hvordan dette utvikler seg over tid i ulike grupper av befolkningen må det drives løpende helseovervåkning ved hjelp av helseregistre, data fra forskningsprosjekter og befolkningsbaserte helseundersøkelser

7 Bakteppe Førebyggande og helsefremmande arbeide er eit produkt av aktivitetar innanfor alle samfunnssektorar, og ikkje minst det som skjer i det frivillige organisasjonslivet For å kunne gjere seg opp meiningar om og planlegge/prioritere det samla lokale folkehelsearbeidet er det to sentrale forhold som det er nødvendig å vite noko om: a) -Korleis er situasjonen innanfor dei sentrale folkehelseindikatorane i lokalsamfunnet? (status) b) -Korleis utviklar desse faktorane seg over tid? (utvikling/monitorering).

8 Skuleungdom i Førde gjennom 12 år Helse, miljø og livsstil frå 1997 til 2009 ”Ungdommen er den tiden man tar på seg masken en skal bære resten av livet” Rapport 2010 Hans-Johan Breidablik Skulehelsetenesta i Førde Vidaregåande skular Førde/Jølster

9

10 Helse, miljø og livsstil hjå elevar i Sula kommune 1999 - 2009 ”Glede i hjertet gir god helse, mismot tærer på marg og bein” (Salomos ordspråk) Rapport etter spørjeundersøkelsar i 1999, 2003 og 2009 Hans-Johan Breidablik Spes. Samfunnsmedisin

11 Deltakarar

12 Buforhold under skuletida

13 Framtid i Sogn og Fjordane?

14 Familieøkonomi

15 Sjølvopplevd økonomi?

16 Sjølvopplevd helse - gutar

17 Sjølvopplevd helse - jenter

18 Subjektiv opplevelse av helse

19 Høg skuletrivsel

20

21 Mobbeproblematikk?

22 Mobbing

23 Manglande foreldrekontakt

24

25 Overvekt?

26 Kroppsmasseindeks (BMI)

27 Slanking

28 Mye fysisk aktivitet

29 Fysisk inaktivitet

30 Røyking

31 Daglegrøyking*

32 Bruk av snus

33 Rusing på alkohol regelmessig

34 Jevnleg rusing på alkohol

35 Uønskte seksuelle opplevingar

36 Skuleslag og framtid i fylket?

37 Framtidsplanar og oppvekststad

38 Høgare utdanning?

39 Subjektive helseplager

40

41 Depressive helseplager

42 Velbefinnande

43 Skuletrivsel og skule

44 Eigne skuleresultater?

45 Ikkje klassevenner?

46 Nære venner?

47 Ensomheitsfølelse

48 Fortruligheit med mor

49 Slanking?

50 Faste måltider?

51 Daglig frukt

52 Snusbruk

53 Røyk og snus – har dei berre bytta om?

54 Hyppig beruselse, kjønn og skule

55 Drikker aldri øl

56 Narkotika

57 Holdninger

58 Seksualitet

59 Trafikk (2)

60 Mykje mediabruk

61 Skuleungdom i Førde gjennom 12 år Helse, miljø og livsstil frå 1997 til 2009 ”Ungdommen er den tiden man tar på seg masken en skal bære resten av livet” Rapport 2010 Hans-Johan Breidablik Skulehelsetenesta i Førde Vidaregåande skular Førde/Jølster

62

63 Buforhold under skuletida

64 Framtid i Sogn og Fjordane?

65 Skuleslag og framtid i fylket?

66 Framtidsplanar og oppvekststad

67 Høgare utdanning?

68 Sjølvopplevd økonomi?

69 Sjølvopplevd helse - gutar

70 Sjølvopplevd helse - jenter

71 Subjektive helseplager

72

73 Depressive helseplager

74 Velbefinnande

75 Høg skuletrivsel

76 Skuletrivsel og skule

77 Eigne skuleresultater?

78 Ikkje klassevenner?

79 Mobbeproblematikk?

80 Nære venner?

81 Ensomheitsfølelse

82 Fortruligheit med mor

83 Manglande foreldrekontakt

84

85 Overvekt?

86 Kroppsmasseindeks (BMI)

87 Slanking?

88 Mye fysisk aktivitet

89 Fysisk inaktivitet

90 Faste måltider?

91 Daglig frukt

92 Røyking

93

94

95 Røyking heime og andel daglegrøykande elevar 10. klasse

96

97 Signifikante variabler v3=skoletype v7=skilsmisse V82=beruset V85=prøvd narkotika V91=skoletrivsel V92=skoleprestasjon V97=skulking V115=utseende V131=seksuell debut

98 Snusbruk

99 Røyk og snus – har dei berre bytta om?

100 Rusing på alkohol regelmessig

101 Hyppig beruselse, kjønn og skule

102 Drikker aldri øl

103 Narkotika

104 Holdninger

105 Seksualitet

106 Uønskte seksuelle opplevingar

107 Trafikk (2)

108 Mykje mediabruk


Laste ned ppt "IS-1/2010 Rundskriv NASJONALE MÅL OG HOVEDPRIORITERINGER FOR 2010 (Hdir) 1. Det forebyggende arbeidet i kommunene skal styrkes. Det er lagt midler til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google