Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Fiskebensdiagram – eksempel MaterialerMedarbejdere Har ikke kræfter til at starte den Stoppet luftfilter For meget benzin på tændrøret Tændrør tænder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Fiskebensdiagram – eksempel MaterialerMedarbejdere Har ikke kræfter til at starte den Stoppet luftfilter For meget benzin på tændrøret Tændrør tænder."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Fiskebensdiagram – eksempel MaterialerMedarbejdere Har ikke kræfter til at starte den Stoppet luftfilter For meget benzin på tændrøret Tændrør tænder ikke Snoren er svag Ikke aktiveret choker Snor knækket Tændrør mangler Ingen benzin på Choker defekt Glemt at hælde på Hul i tank For hård at starte Ingen benzin til tændrør Ikke instrueret ordentligt Ikke trykket på startknap Ingen til at starte den Tændrør Tændrør druknet Kunne ikke starte MetoderMaskiner Problem: Græsslåmaskinen kunne ikke starte. Brainstorm på fiskebensdiagram

2 2 5. Scatter-diagrammet Kurven viser, at der er tydelig korrelation mellem antallet af storke og befolkningen. MEN kurven beviser ikke kausalitet (årsags- virkningssammenhæng) – det kræver analyser. Sammenhængen kan være helt tilfældig eller i perioden skyldes, at det stigende antal familier med- fører flere skorstene og dermed flere redemuligheder for storkene. SÅ storken bringer ikke babyerne!!! 5 SCATTER-DIAGRAM x x x x x x x x x xx x x x A B AB I årene 1930-1936 blev befolkningstallet og antallet af storke målt i Oldenburg i Tyskland. Data er gengivet på nedenstående kurve. Befolkning (1.000) Antal storke Befolkning vs. antal storke Bringer storken babyerne? Scatter-diagrammet bruges til at undersøge korrelation mellem to variable NB!! Korrelation betyder dog ikke, at der er en årsags-virkningssammenhæng

3 3 Hva er årsaken til at STA lykkes med å realisere gevinsten på 10-30% MEDARBEIDERE HVORFOR VIL STA LYKKES MED Å SPARE 10-30%? ORGANISERINGMATERIALER METODE MÅLING OG ANALYSEARBEID LEDELSE STAUiO Øvelse: 1. Utfyll årsagsvirkningsdiagrammet (5xM+1xO) ved å brainstorme med pappkort. 2. Prioriter etterpå de 3 vigtigste årsaker. Still evt. 5 gange ”hvorfor” STA UiO

4 4 Organisasjonsmessige utfordringer og endringsbehov – hva skal til for å lykkes? MEDARBEiDERE HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES? ORGANISERINGMATERIALER METODE MÅLING OG ANALYSEARBEID LEDELSE STAUiO Øvelse: Ta utgangspunkt i øvelsen fra før og den brainstorm dere har laget tidligere over utfordringer og endringsbehov. Utfyll heretter årsaksvirkningsdiagrammet STA UiO

5 5 MEDARBEIDERE Hva er årsaken til at STA lykkes med å realisere gevinsten på 10-30% HVORFOR VIL STA LYKKES MED Å SPARE 10-30%? LEDELSE ORGANISERING MATERIALER MÅLING OG ANALYSEARBEID METODE STA UiO STA UiO STA God tilslutning + vilje til prioritering faglig og adm. ledelse God kommunikasjon ml. Nivåene + tillid God tillid mellem niveauerne Nettverksorganiseringen fungerer Omfattende rutiner Ansvar, myndigheder og roller noenlunde definert (linje organisasjon) Størrelse gir stort potensial (medarbeider + studenter) Involvering alle grupper Udnytte nysgerrigheten i organisationen Virker enkel og fornuftig/ forståelig for deltagerne God prosjektledelse STA ledere endringer / prosjektet på en god måte Godt samarbeide mellom faglig og administrativ ledelse Roterende faglig ledelse gir bredt erfaringsgrunnlag (entusiastisk) Stor aksept for behovet for ledelse av studier Der er satt av tid og ressurser til IHR prosjektet Administrative ledere har stor forståelse for medarbeidernes hverdag God datainnsamling kan vise oss dobbeltarbeid Målbare resultater kan gi motivasjon Verdistrømsanalyse fungerer godt for studie administrasjon involverte og tilfredse medarbeidere mange dyktige og engasjerte folk Motiverte medarbeidere Kontakt på tvers av UiO –tilhøring Samvittighetsfulle Omstillingsdyktige + læringsvillige = endringskompetanse Medarbeidere er ofte fleksible, ikke veldig redd for endring Bred organisasjonskompetanse (ofte UiO-studenter før tilsetting)

6 6 Plangruppens prioritering av de 3 viktigste årsaker til at STA vil lykkes med at realiserer gevinsten på 10-30% ”God projektledelse””God tilslutning + vilje til prioritering i faglig og administrativ ledelse” ”Mange dygtige og engasserte folk”

7 7 MEDARBEIDERE Organisasjonsmessige utfordringer og endringsbehov – hva skal til for å lykkes? HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES? LEDELSE ORGANISERING MATERIALER MÅLING OG ANALYSEARBEID METODE STAUiO STA UiO AST De ulike stabene sentralt må kommunisere bedre Tydelig kommunikasjon fra prosjektledelsen Bredere involvering ut i hele organisasjonen Se delprosjektene i sammenheng at komme i gang med at få synlige resultater tydeligere kommunikasjon fra sentralt hold Ledelsen må ta ansvar for å tydeliggjøre konsekvensen som endrede oppgaver / arbeidssteder Tydeligere mål (ikke bare ”10- 30%) Tydelig informasjon og kommunikasjonsplan Felles forståelse for prosessoptimering (positiv kritikk) Hvordan får vi kontinuerlig forbedring inn i kulturen og unngå at IHR bli ”bare et prosjekt” Involvere brukerne Opplevelsen av at det som settes i gang er det som er relevant Involverer grunn planet Få bort suboptimalisert bruk av IT-systemer Drepe myter med fakta Tydeliggjøre resultater ved å ha konkrete delmål

8 8 Plangruppens prioritering av de 3 viktigste bud på hva skal til for å lykkes innen for organisasjon og ledelse ”God projektledel………… ………” ”jfdksla njroejje” Jeg fik det ikke med – vil i fylle inn


Laste ned ppt "1 Fiskebensdiagram – eksempel MaterialerMedarbejdere Har ikke kræfter til at starte den Stoppet luftfilter For meget benzin på tændrøret Tændrør tænder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google