Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det flerkulturelle perspektivet Eller på vei mot ”likeverdig opplæring i praksis”.. Jan Magnar Antonsen, Træleborg skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det flerkulturelle perspektivet Eller på vei mot ”likeverdig opplæring i praksis”.. Jan Magnar Antonsen, Træleborg skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det flerkulturelle perspektivet Eller på vei mot ”likeverdig opplæring i praksis”.. Jan Magnar Antonsen, Træleborg skole

2 En flerkulturell skole – hva er det ?  En skole som ser på kulturelt og språklig mangfold som en normaltilstand, og bygger på dette i skoleutviklinga  Mangfold i sosiokulturelt perspektiv.  Vi/de –terminologi er fraværende  De voksne tilrettelegger tilpasset opplæring for minoritetsspråklige barn i den ordinære virksomheten  I den flerkulturelle skole er det rom for alle

3 5 hovedmål i strategiplanen:  Bedre språkforsåelse blant minoritetsspråklige barn i førskolealder  Bedre skoleprestasjoner blant min.spr.barn  Øke andelen av minoritetsspråklige som fullfører vg.oplæring  Øke andelen av min.spr. i høyere utdanning  Bedre norskferdigheten hos min.spr. voksne.

4 Skolen har utviklet en pedagogisk plattform med tre stolper, som ligger til grunn for visjonen vår, og som skal gjennomsyre skolens verdier og aktiviteter:

5 Vi ønsker å ivareta og videreutvikle et godt flerkulturelt miljø. Følelse av tilhørighet i et mangfold. Vi vil arbeide for en verdiforankring i toleranse og inkluderende adferd og holdninger. Arbeidsglede og humor skal prege samværet i skolesamfunnet. Trivsel, trygghet og toleranse i et inkluderende miljø:

6 Samarbeid  Vi arbeider for en kollektiv innstilling og samarbeid mellom alle i skolesamfunnet  Vi forplikter oss på et tett samarbeid mellom skole og hjem

7 Tilpasset opplæring  Mestring, utvikling, utfordringer og ansvar for egen læring skal vektlegges i skolehverdagen.  Elevene skal få anledning til å utvikle sosiale og faglige ferdigheter i sitt eget tempo.  Gi barn nyttig lærdom / holdninger / kunnskaper og ferdigheter:  Vi ønsker å utvikle kompetanse for hele mennesket - for framtida – morgendagens skole

8 VISJON Træleborg skoles Sammen om læring for livet !

9 EN VELLYKKET INTEGRERING ?  Hva er integrering ? ( assimilering / inkludering ? ) Bli som de andre / endring hos begge.  Markedsføre og gjøre ”naturlig”  Markering av høytider og nasjonaldager  Lære om det ”norske”  Om humor på ”stammekriger”  Regler i leker og spill.  Det ”gjennomregulerte samfunn”  Informere hjemmet om bursdager, gaver, osv. ”Hva er bursdag ?”  Norsk TV  Være del av et ”Vi”  Stolthet av egen nasjonalitet, kultur og identitet

10 FARGERIKT FELLESKAP (FF) VED TRÆLEBORG SKOLE  28 nasjoner i alt. Ca. 20 % av elevene  Skolesamfunnets identitet – stolthet..  Det første møtet med skolen.  Tilhørighet i klasse fra dag 1.  FF-avdeling ? Status? Verdien av egen kultur ?  Skolen det første og viktigste kontaktpunktet  Innføringsenhet kontra (kontra hjemmeskole)  Fremmedfrykt og rasisme.

11

12

13 MOTTAK AV NYE BARN / FAMILIER  På skolen  Klassen / de andre  Familien  ”Kategorier”innvandrere:Kulur... Traumer...  Skaper av og til utfordringer for skolen

14 SPRÅKOPPLÆRINGA  Fagplaner i kunnskapsløftet – Norsk som 2.språk og morsmålsopplæring  Hvordan lærer vi språk ? sml m/små barn. Samvær m N barn.  Hjemmespråk og skolespråk. 2 verdener. Barn utvikler begrepsapp i et språkstimulerende voksenmiljø. Viktigheten av de voksns språk-kompetanse.  Forventer vi et nivå i hh.t alder ?  Intensiv start – omdisponering av ress.  Historien om lappene. ”Alle veit” hva de betyr.  Morsmålets rolle. Begrepsopplæring. Tankespråket. Det dekontekstualiserte språket  Lokale assosiasjoner knyttet til ord, ikke en selvfølge. Jul, vinter, syden, messa.  Samarbeid med kontaktlærer. Gjennomgang av tema og nye ord. Abstraktene.Læreplanene…  TV (Både, språk, kultur, samtaletema)

15 Arbeidsplanen  Læringsmål er sentralt Læringsmål  Stimulerer selvstendighet  Viktig å treffe med individuell tilpasning / riktig nivå. Skal gi mestring.  Målene og arbeidsmengden skal tilpasses den enkelte  Innsatsen på skolen regulerer forholdet mellom skole- og og hjemmearbeid

16 "Jeg kan"-permen  Et personlig vurderingsdokument som følger barnet gjennom hele barnetrinnet.  Elevens læring og kompetanse lett tilgjengelig.  Formulerte kunnskaps- ferdighets- og holdningsmål.

17

18

19 Elevsamtalen  Foregår regelmessig mellom lærer og elev  Trivsel og sosial fungering  Vurdering av elevens arbeid og utvikling  Mål for neste periode  Tilpassing av elevens arbeid

20 ER DET NOK Å JOBBE MED BARNA ?  Hvem skaper barns holdninger ?  Klassekontaktene tar kontakt  Egne foreldremøter med komm.støtte.  Trekkes inn i planlagte akt.  Betydningen av å bli ”tatt med” Det”å kjenne noen”.  Hva skal de snakke om – uten språk… Det å være inkluderende. Aktiviteter som fungerer sosialt uten verbal kommunikasjon.  Mat – matkurs, spise sammen, dans, dugnad, foreldretrim  Trekke dem inn i undervisn – noe de kan – status.  Hva de dreiv de med med ”hjemme.”  Det å bli invitert til et hjem  Anerkjenne deres kultur – vise interesse.

21 2.GENERASJONS INNVANDRERE  Konfliktene mellom norsk og egen kultur.  Klær, gym / svømming/dusjing.. nakenhet, sminke, kjærester, feiringer, språkbruk.  For å assimileres må en fjerne seg fra egen kultur.  Det forskjellige er det naturlige. Det er en del av vårt ”fargerike fellesskap”

22 FORBYGGING MOT RASISME  Driver vi med det ? Neg. Fokus. Som mobbing og trivsel.  Inkludering, likeverd, respekt, trygghet på det som er annerledes som det naturlige.  Det vi ønsker å få til – ikke det vi vil ha bort.  Likevel viktig å slå ned på rasistiske uttalelser – (kommer ikke sjelden hjemmefra.)

23 Tospråklige foreldremøter  Hvem skal komme ?  Ikke segregering, men viktig tilbud  Tolk / kommunikasjonsstøtte / språkgrupper  Om morsmål og tospråklig fagopplæring  Om KRL-faget og fritak  Om foreldrerollen i norsk skole  Om norske holdninger til kjønnsnøytral skole og samvær gutter/jenter  Om ekskursjoner, klær, utstyr, leirskole, etc.  Annet

24


Laste ned ppt "Det flerkulturelle perspektivet Eller på vei mot ”likeverdig opplæring i praksis”.. Jan Magnar Antonsen, Træleborg skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google