Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jan Magnar Antonsen, Træleborg skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jan Magnar Antonsen, Træleborg skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jan Magnar Antonsen, Træleborg skole
Det flerkulturelle perspektivet Eller på vei mot ”likeverdig opplæring i praksis”.. Jan Magnar Antonsen, Træleborg skole

2 En flerkulturell skole – hva er det ?
En skole som ser på kulturelt og språklig mangfold som en normaltilstand, og bygger på dette i skoleutviklinga Mangfold i sosiokulturelt perspektiv. Vi/de –terminologi er fraværende De voksne tilrettelegger tilpasset opplæring for minoritetsspråklige barn i den ordinære virksomheten I den flerkulturelle skole er det rom for alle

3 5 hovedmål i strategiplanen:
Bedre språkforsåelse blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Bedre skoleprestasjoner blant min.spr.barn Øke andelen av minoritetsspråklige som fullfører vg.oplæring Øke andelen av min.spr. i høyere utdanning Bedre norskferdigheten hos min.spr. voksne.

4 Skolen har utviklet en pedagogisk plattform med tre stolper, som ligger til grunn for visjonen vår, og som skal gjennomsyre skolens verdier og aktiviteter:

5 Trivsel, trygghet og toleranse i et inkluderende miljø:
Vi ønsker å ivareta og videreutvikle et godt flerkulturelt miljø. Følelse av tilhørighet i et mangfold. Vi vil arbeide for en verdiforankring i toleranse og inkluderende adferd og holdninger. Arbeidsglede og humor skal prege samværet i skolesamfunnet.

6 Samarbeid Vi arbeider for en kollektiv innstilling og samarbeid mellom alle i skolesamfunnet Vi forplikter oss på et tett samarbeid mellom skole og hjem

7 Tilpasset opplæring Mestring, utvikling, utfordringer og ansvar for egen læring skal vektlegges i skolehverdagen. Elevene skal få anledning til å utvikle sosiale og faglige ferdigheter i sitt eget tempo. Gi barn nyttig lærdom / holdninger / kunnskaper og ferdigheter: Vi ønsker å utvikle kompetanse for hele mennesket - for framtida – morgendagens skole

8 Træleborg skoles VISJON Sammen om læring for livet !

9 EN VELLYKKET INTEGRERING ?
Hva er integrering ? ( assimilering / inkludering ? ) Bli som de andre / endring hos begge. Markedsføre og gjøre ”naturlig” Markering av høytider og nasjonaldager Lære om det ”norske” Om humor på ”stammekriger” Regler i leker og spill. Det ”gjennomregulerte samfunn” Informere hjemmet om bursdager, gaver, osv. ”Hva er bursdag ?” Norsk TV Være del av et ”Vi” Stolthet av egen nasjonalitet, kultur og identitet

10 FARGERIKT FELLESKAP (FF) VED TRÆLEBORG SKOLE
28 nasjoner i alt. Ca. 20 % av elevene Skolesamfunnets identitet – stolthet.. Det første møtet med skolen. Tilhørighet i klasse fra dag 1. FF-avdeling ? Status? Verdien av egen kultur ? Skolen det første og viktigste kontaktpunktet Innføringsenhet kontra (kontra hjemmeskole) Fremmedfrykt og rasisme.

11

12

13 MOTTAK AV NYE BARN / FAMILIER
På skolen Klassen / de andre Familien ”Kategorier”innvandrere:Kulur... Traumer... Skaper av og til utfordringer for skolen

14 SPRÅKOPPLÆRINGA Fagplaner i kunnskapsløftet – Norsk som 2.språk og morsmålsopplæring Hvordan lærer vi språk ? sml m/små barn. Samvær m N barn. Hjemmespråk og skolespråk. 2 verdener. Barn utvikler begrepsapp i et språkstimulerende voksenmiljø. Viktigheten av de voksns språk-kompetanse. Forventer vi et nivå i hh.t alder ? Intensiv start – omdisponering av ress. Historien om lappene. ”Alle veit” hva de betyr. Morsmålets rolle. Begrepsopplæring. Tankespråket. Det dekontekstualiserte språket Lokale assosiasjoner knyttet til ord, ikke en selvfølge. Jul, vinter, syden, messa. Samarbeid med kontaktlærer. Gjennomgang av tema og nye ord. Abstraktene.Læreplanene… TV (Både, språk, kultur, samtaletema)

15 Arbeidsplanen Læringsmål er sentralt Stimulerer selvstendighet
Viktig å treffe med individuell tilpasning / riktig nivå. Skal gi mestring. Målene og arbeidsmengden skal tilpasses den enkelte Innsatsen på skolen regulerer forholdet mellom skole- og og hjemmearbeid

16 "Jeg kan"-permen Et personlig vurderingsdokument som følger barnet gjennom hele barnetrinnet. Elevens læring og kompetanse lett tilgjengelig. Formulerte kunnskaps- ferdighets- og holdningsmål.

17

18

19 Elevsamtalen Foregår regelmessig mellom lærer og elev
Trivsel og sosial fungering Vurdering av elevens arbeid og utvikling Mål for neste periode Tilpassing av elevens arbeid

20 ER DET NOK Å JOBBE MED BARNA ?
Hvem skaper barns holdninger ? Klassekontaktene tar kontakt Egne foreldremøter med komm.støtte. Trekkes inn i planlagte akt. Betydningen av å bli ”tatt med” Det”å kjenne noen”. Hva skal de snakke om – uten språk… Det å være inkluderende. Aktiviteter som fungerer sosialt uten verbal kommunikasjon. Mat – matkurs, spise sammen, dans, dugnad, foreldretrim Trekke dem inn i undervisn – noe de kan – status. Hva de dreiv de med med ”hjemme.” Det å bli invitert til et hjem Anerkjenne deres kultur – vise interesse.

21 2.GENERASJONS INNVANDRERE
Konfliktene mellom norsk og egen kultur. Klær, gym / svømming/dusjing.. nakenhet, sminke, kjærester, feiringer, språkbruk. For å assimileres må en fjerne seg fra egen kultur. Det forskjellige er det naturlige. Det er en del av vårt ”fargerike fellesskap”

22 FORBYGGING MOT RASISME
Driver vi med det ? Neg. Fokus . Som mobbing og trivsel. Inkludering, likeverd, respekt, trygghet på det som er annerledes som det naturlige. Det vi ønsker å få til – ikke det vi vil ha bort. Likevel viktig å slå ned på rasistiske uttalelser – (kommer ikke sjelden hjemmefra.)

23 Tospråklige foreldremøter
Hvem skal komme ? Ikke segregering, men viktig tilbud Tolk / kommunikasjonsstøtte / språkgrupper Om morsmål og tospråklig fagopplæring Om KRL-faget og fritak Om foreldrerollen i norsk skole Om norske holdninger til kjønnsnøytral skole og samvær gutter/jenter Om ekskursjoner, klær, utstyr, leirskole, etc. Annet

24


Laste ned ppt "Jan Magnar Antonsen, Træleborg skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google