Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det flerspråklige bibliotek – mer enn en boksamling!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det flerspråklige bibliotek – mer enn en boksamling!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Det flerspråklige bibliotek – mer enn en boksamling!
Innlegg til seminar om Utfordringer for bibliotek i det flerkulturelle samfunnet. Stange bibliotek 26. April 2005 Ved Kirsten Leth Nielsen Delvis statlig og delvis kommunal – skal komme tilbake til det senere! Presentere meg og Oddbjørn Si hva jeg og hun skal snakke om jeg: overordnet om DFB og noe om midler camilla: om Bazar, om hjemmeside og om noen bøker Gå gjennom materiell vi har med oss SPØR GJERNE

2 Det flerkulturelle Norge
(15%) med utenlandsk bakgrunn elever i grunnskolen 10 nye EU land fra mai 1004

3 Det flerspråklige bibliotek
Veilednings- og kompetanseavdeling på bibliotektilbud til språklige minoriteter Innkjøps – og katalogavdeling for litteratur til språklige minoriteter Nasjonal fjernlånssentral Et bibliotek i biblioteket – all funksjoner Innkjøp – største og nesten eneste som kjøper inn bøker på minoritetspråk i Norge I dag tilbyr vi innkjøp av arabisk litt. Veiledning – alle typer spørsmål fra mange typer institusjoner eks: Norsk folkemuseum og Norsk Dewey komite Språklige minoriteter – konnotasjoner dvs begrepets innhold og ide. Ordet dekker alle grupper og har foreløpig gir ingen negative assosiasjoner

4 Formelle rammebetingelser
Lov om folkebibliotek §1. Målsetting … stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet Veiledende retningslinjer Folkebiblioteket skal sørge for at språklige minoriteter, innvandrere, flyktninger og asylsøkere får litteraturtilbud på eget morsmål. Den samiske befolkning skal spesielt tilgodeses. Målsetting – bøker på norsk??? Veiledende retningslinjer – disse står under hovedoppgaver p. F og her står det skal og ikke bør! Hva mener myndigheten: Vi skal ta konsekvensen av å ha blitt et flerkulturelt samfunn. VI skal stille krav til grupper som kommer til Norge Vi skal lære av de som kommer til Norge Hva skjer: Kulturmeldingen og DFB: Vurdering av oss og vurdering av hvordan bibliotekene kan serve det kulturelle mangfoldet St. Melding om det flerkulturelle Norge

5 St. Meld.nr.49 (2003-2004). Mangfold gjennom inkludering og deltakelse
Voksnes ansvar for barns læring Like muligheter til utdanning Brukernes behov /tilpasning av offentlige tjenester Ny terminologi Inkludering Integrering

6 To strategiplaner – hånd i hånd Planer for perioden 2004-2009
Gi rom for lesing Bedre leseevnen Lesestimulering Likeverdig utdanning i praksis Bedre språkforståelse Bedre norskferdigheter Hvordan få dette til: Bl. A. Gjennom at elever får tilgang til morsmålslitteratur Foreldre blir oppmerksomme på at lesning er viktige (lets read) Gjennom norskmaterialer til voksne: lettlestbøker, språkkurs til hjemlån og på biblioteket (Bazar) Foreldre kan lese norske barnebøker for barna og også da lære norsk

7 Introduksjonsloven. Sept. 2003
Obligatorisk for nye innvandrere mellom år Norskopplæring Samfunnskunnskap Heldags og 2-årig Loven heter: Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (Introduksjonsloven) Obligatorisk fra september 2004! OBS også forslag om obligatorisk norskopplæring for alle de gamle innvandrere fra 2005

8 DFBs målsetting Sette bibliotekene i stand til å delta i arbeidet med å utvikle Norge til et positivt og livskraftig flerkulturelt samfunn. Dette er helt i tråd med regjeringens målsetting

9 Tre komponenter Integrasjon Kulturelt mangfold Interkulturell kompetanse, samhandling og utveksling

10 Swati leser så det freser

11 Hvor finne informasjon?
DFBs hjemmeside Bazar


Laste ned ppt "Det flerspråklige bibliotek – mer enn en boksamling!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google