Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Det flerspråklige bibliotek – mer enn en boksamling! Innlegg til seminar om Utfordringer for bibliotek i det flerkulturelle samfunnet. Stange bibliotek.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Det flerspråklige bibliotek – mer enn en boksamling! Innlegg til seminar om Utfordringer for bibliotek i det flerkulturelle samfunnet. Stange bibliotek."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Det flerspråklige bibliotek – mer enn en boksamling! Innlegg til seminar om Utfordringer for bibliotek i det flerkulturelle samfunnet. Stange bibliotek 26. April 2005 Ved Kirsten Leth Nielsen

2 2 Det flerkulturelle Norge 700 000 (15%) med utenlandsk bakgrunn 35 000 elever i grunnskolen 10 nye EU land fra mai 1004

3 3 Det flerspråklige bibliotek Veilednings- og kompetanseavdeling på bibliotektilbud til språklige minoriteter Innkjøps – og katalogavdeling for litteratur til språklige minoriteter Nasjonal fjernlånssentral

4 4 Formelle rammebetingelser Lov om folkebibliotek §1. Målsetting … stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet Veiledende retningslinjer Folkebiblioteket skal sørge for at språklige minoriteter, innvandrere, flyktninger og asylsøkere får litteraturtilbud på eget morsmål. Den samiske befolkning skal spesielt tilgodeses.

5 5 St. Meld.nr.49 (2003-2004). Mangfold gjennom inkludering og deltakelse Voksnes ansvar for barns læring Like muligheter til utdanning Brukernes behov /tilpasning av offentlige tjenester Ny terminologi Inkludering Integrering

6 6 To strategiplaner – hånd i hånd Planer for perioden 2004-2009 Gi rom for lesing –Bedre leseevnen –Lesestimulering Likeverdig utdanning i praksis –Bedre språkforståelse –Bedre norskferdigheter

7 7 Introduksjonsloven. Sept. 2003 Obligatorisk for nye innvandrere mellom 18-55 år Norskopplæring Samfunnskunnskap Heldags og 2-årig

8 8 DFBs målsetting Sette bibliotekene i stand til å delta i arbeidet med å utvikle Norge til et positivt og livskraftig flerkulturelt samfunn.

9 9 Tre komponenter Integrasjon Kulturelt mangfold Interkulturell kompetanse, samhandling og utveksling

10 10 Swati leser så det freser

11 11 Hvor finne informasjon? DFBs hjemmeside Bazar


Laste ned ppt "1 Det flerspråklige bibliotek – mer enn en boksamling! Innlegg til seminar om Utfordringer for bibliotek i det flerkulturelle samfunnet. Stange bibliotek."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google