Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt Kartbasert beredskapsløsning Styringsgruppemøte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt Kartbasert beredskapsløsning Styringsgruppemøte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt Kartbasert beredskapsløsning Styringsgruppemøte 13.3.2015
- Et samarbeidsprosjekt Simen Slotta, prosjektleder

2 Agenda Prosjektet – et tilbakeblikk og status En liten demo
Plan for videreutvikling Plan for organisatorisk implementering

3 Tilbakeblikk… Full City 2009 –> starten på bruk av WebGIS
som kartbasert samhandlingsløsning under statlige oljevernaksjoner… Full City markerte starten for når Kystverket for alvor begynte å ta i bruk moderne WebGIS-teknologi under strandrenseaksjoner etter større oljeutslipp. Kystinfo som grunnlag – bygget tilpasset funksjonalitet i dette verktøyet mer eller mindre under selve aksjonen Samhandling Felles situasjonsbilde Registrering av påslag Status i rensearbeid

4 Tilbakeblikk… Oljeutslippshendelser inntreffer med ujevne mellomrom. Statistisk er vi egentlig litt på overtid nå… 2015 –> ???

5 …behov for et mer helhetlig kartbasert beredskapsstøttesystem…
Kystinfo …behov for et mer helhetlig kartbasert beredskapsstøttesystem… Så etter hvert behovet for et mer helhetlig kartbasert beredskapsstøttesystem

6 Prosjekt: Kartbasert beredskapsløsning
Samarbeidsprosjekt mellom NOFO og Kystverket etablert Prosjekt: Kartbasert beredskapsløsning

7 Mål for prosjektet

8 Konsept (No 1 grensesnitt ”Felles situasjonsbilde”)
(Erstatter dagens Kystinfo kartløsning) Sterkt fokus på SOA-arkitektur (tjenesteorientert)

9 Organisering Kritisk blikk Kvalitetssikring Brukerfokus
Bred deltakelse fra Kystverket og NOFO, samt utvalgte IUA (erfaring fra operativt arbeid under oljevernaksjoner).

10 ? Bygger på eksisterende geodatainfrastruktur i Kystverket
Kystverket har et sterkt fagmiljø innen geografisk informasjonsteknologi og har bygget opp en betydelig geodatainfrastruktur (kartservere, rammeverk for klientløsninger mv). Valg om å bygge videre på denne geodatainfrastrukturen (har rammeavtaler for videreutvikling med begge leverandørene av denne geodatainfrastrukturen). Gjorde internasjonal utsjekk ift liknende/tilsvarende løsninger -> kun helt begynnende initiativ/enkle løsninger ala eksisterende i Kystinfo som ble benyttet under Full City og Godafoss… Tilbudsforespørsel/kravspekk mot disse to leverandørene -> Evaluering -> to meget gode løsningsforslag -> pris ble utslagsgivende -> Avinet valgt å gå videre med… Økonomisk ramme drøye 2 mill

11 Resultatet? Aksjonsmodul Strandmodul
(ny forbedret Kystinfo – dagens Kystinfo fases ut) Resultatet? Strandmodul (”native app”- Android) Internasjonal standard/veileder ”SCAT” Shoreline Cleanup Assessment technique brukt som basis for registreringsskjema knyttet til befaring og rensearbeid. Alle registreringer (befart område, segment og oljepåslag) gjøres mot et felle referansegrunnlag (detaljert kystlinje) -> enhetlig datainnsamling -> hente ut god statistikk (antall meter forurenset kystlinje innenfor en kommune, IUA etc.) Kan ta bilder/video i felt (Strandmodulen) og kommunisere disse til Aksjonsledelsen (Aksjonsmodulen)

12 Hvordan har vi jobbet?

13 Scrum som prosjektmetode
Styringsgruppen Prosjektgruppen Referansegruppen Testteam ”Andre” (DSB, SYKE etc.) Tett involvering og oppfølging mellom leverandør og kunde Iterativ tilnærming (utvikles litt, dette presenteres og vurderes) Krevende men god metode for å få et best mulig produkt tilpasset de reelle brukerbehovene… PRODUKTEIER (KYV Prosjektleder) AVSTEMMER BRUKERBEHOV, INFORMERER STYRINGSGRUPPEN OM FREMDRIFT, INVOLVERER ANDRE AKTUELLE PARTER

14

15 Brukere og roller?

16

17 Status Akseptansetest gjennomført 13., 14. og 15. oktober 2014
5 uker frem med feilretting retesting og ferdigstilling av dokumentasjon før endelig akseptanse Formell akseptanse Evalueringssamling 11., 12. og 13. november Prosjektgruppen og IUA Testteam (Midt-Agder, Telemark og Vestfold) Testing av løsning, evaluering av løsning og opplæringsmateriell Diskusjon rundt organisatorisk implementering/opplæring Identifisere forbedringspunkter/prioritering 2015 Q1 -> Oppsett av Aksjonsmodul (data og tjenester) Styringsgruppemøte (i dag) Organisatorisk implementering Videreutvikling

18 Status

19 Risiko

20 Evaluering Evalueringsrapport
Dokumenterer resultater og erfaringer fra prosjektet Dokumentere gode ideer som har oppstått gjennom prosjektet Utarbeides i løpet av våren og overleveres styringsgruppa Viktig å spørre alle som har deltatt i prosjektet om hva de synes har fungert bra/mindre bra -> læring!

21 Demo

22 Plan for videreutvikling
Dette må ses på som tentativt – Plan for organisatorisk implementering er ikke behandlet i styringsgruppa enda…

23

24

25 Plan for videreutvikling
Kostnadsdeling KYV og NOFO? Del 1 (Aksjons- og Strandmodul – forbedring og backup-løsning) Kystverket: kr ,- (backup-løsning må KYV ta selv) NOFO: kr ,- SUM: kr ,- inkl. mva. Del 2 (Aksjonsmodul – integrering av tjenester) Kystverket: ,- NOFO: kr ,- SUM: kr ,- inkl. mva. Totalt kostnadsdeling 2015 Kystverket: kr ,- NOFO: kr ,-

26 Plan for organisatorisk implementering
Dette må ses på som tentativt – Plan for organisatorisk implementering er ikke behandlet i styringsgruppa enda…

27 Organisatorisk implementering - SWOT

28 Organisatorisk implementering Risiko

29 Organisatorisk implementering – Konsept drift og videreutvikling
Produkteier Aksjonsmodul Implementering og opplæring Videreutvikling – koordinere mot Produkteier Strandmodul 25 % stilling Planlegging og Miljø (Silje Berger) Produkteier Strandmodul Videreutvikling – koordinere mot Produkteier Aksjonsmodul 25 % stilling Planlegging og Miljø eller Operasjon (Stig Nordaas) Teknisk koordinator – videreutvikling Geodatafaglig hovedkontakt mot BES Vurderer hva som kan løses internt/konsulent Hovedkontakt mot leverandør Se helheten mht Kystverket totalt sett 25 % stilling Geodatatjenesten (Simen)

30 Organisatorisk implementering – brukere og roller
Hovedfokus på å beskrive dynamikken Kystverket – IUA Foreslår noe kursing av depotstyrken NOFO sørger for intern opplæring og ut mot oljeselskapene KYV IUA

31 Organisatorisk implementering – opplæring
Hovedfokus på dynamikken Kystverket – IUA Foreslår noe kursing av depotstyrken NOFO sørger for intern opplæring og ut mot oljeselskapene

32 Organisatorisk implementering – opplæring
Hovedfokus på dynamikken Kystverket – IUA Foreslår noe kursing av depotstyrken NOFO sørger for intern opplæring og ut mot oljeselskapene

33 Organisatorisk implementering – opplæring
Hovedfokus på dynamikken Kystverket – IUA Foreslår noe kursing av depotstyrken NOFO sørger for intern opplæring og ut mot oljeselskapene

34 Organisatorisk implementering - konsept
Opplæring -> Stort fokus på opplæring i 2015 og 2016 og implementering i øvelser Brukersamlinger fra > opplæring nedskaleres Budsjett for videreutvikling -> Produkteierne og Teknisk koordinator – budsjettinnspill/geodataplan Forholdet til NOFO, IUA, Oljeselskapene og publikum Utfasing av eksisterende løsning Kystinfo

35 Organisatorisk implementering – hva nå?
Prosjektgruppa har lagt frem sin anbefaling Styringsgruppa må nå beslutte Prioriter implementeringen og høst gevinstene…


Laste ned ppt "Prosjekt Kartbasert beredskapsløsning Styringsgruppemøte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google