Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt Kartbasert beredskapsløsning Styringsgruppemøte 13.3.2015 - Et samarbeidsprosjekt Simen Slotta, prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt Kartbasert beredskapsløsning Styringsgruppemøte 13.3.2015 - Et samarbeidsprosjekt Simen Slotta, prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt Kartbasert beredskapsløsning Styringsgruppemøte 13.3.2015 - Et samarbeidsprosjekt Simen Slotta, prosjektleder

2 Agenda Prosjektet – et tilbakeblikk og status En liten demo Plan for videreutvikling Plan for organisatorisk implementering

3 Tilbakeblikk… Full City 2009 –> starten på bruk av WebGIS som kartbasert samhandlingsløsning under statlige oljevernaksjoner…

4 Tilbakeblikk… 2015 –> ???

5 Kystinfo …behov for et mer helhetlig kartbasert beredskapsstøttesystem…

6 Prosjekt: Kartbasert beredskapsløsning

7 Mål for prosjektet

8 Konsept (Erstatter dagens Kystinfo kartløsning) (No 1 grensesnitt ”Felles situasjonsbilde”)

9 Organisering Kritisk blikk Kvalitetssikring Brukerfokus

10 Bygger på eksisterende geodatainfrastruktur i Kystverket ?

11 Resultatet? Aksjonsmodul (ny forbedret Kystinfo – dagens Kystinfo fases ut) Strandmodul (”native app”- Android)

12 Hvordan har vi jobbet?

13 Scrum som prosjektmetode Styringsgruppen Prosjektgruppen Referansegruppen Testteam ”Andre” (DSB, SYKE etc.)

14

15 Brukere og roller?

16

17 Status Akseptansetest gjennomført 13., 14. og 15. oktober 2014 5 uker frem med feilretting retesting og ferdigstilling av dokumentasjon før endelig akseptanse 28.11.2014 Formell akseptanse 11.12.2014. Evalueringssamling 11., 12. og 13. november Prosjektgruppen og IUA Testteam (Midt-Agder, Telemark og Vestfold) Testing av løsning, evaluering av løsning og opplæringsmateriell Diskusjon rundt organisatorisk implementering/opplæring Identifisere forbedringspunkter/prioritering 2015 Q1 -> Oppsett av Aksjonsmodul (data og tjenester) Styringsgruppemøte (i dag) Organisatorisk implementering Videreutvikling

18 Status

19 Risiko

20 Evaluering Evalueringsrapport Dokumenterer resultater og erfaringer fra prosjektet Dokumentere gode ideer som har oppstått gjennom prosjektet Utarbeides i løpet av våren og overleveres styringsgruppa

21 Demo

22 Plan for videreutvikling

23

24

25 Kostnadsdeling KYV og NOFO? Del 1 (Aksjons- og Strandmodul – forbedring og backup-løsning) Kystverket: kr 595 000,- (backup-løsning må KYV ta selv) NOFO: kr 345 000,- SUM: kr 940 000,- inkl. mva. Del 2 (Aksjonsmodul – integrering av tjenester) Kystverket: 250 000,- NOFO: kr 250 000,- SUM: kr 500 000,- inkl. mva. Totalt kostnadsdeling 2015 Kystverket: kr 845 000,- NOFO: kr 595 000,-

26 Plan for organisatorisk implementering

27 Organisatorisk implementering - SWOT

28 Organisatorisk implementering Risiko

29 Organisatorisk implementering – Konsept drift og videreutvikling Produkteier Aksjonsmodul Implementering og opplæring Videreutvikling – koordinere mot Produkteier Strandmodul 25 % stilling Planlegging og Miljø (Silje Berger) Produkteier Strandmodul Implementering og opplæring Videreutvikling – koordinere mot Produkteier Aksjonsmodul 25 % stilling Planlegging og Miljø eller Operasjon (Stig Nordaas) Teknisk koordinator – videreutvikling Geodatafaglig hovedkontakt mot BES Vurderer hva som kan løses internt/konsulent Hovedkontakt mot leverandør Se helheten mht Kystverket totalt sett 25 % stilling Geodatatjenesten (Simen)

30 Organisatorisk implementering – brukere og roller KYV IUA

31 Organisatorisk implementering – opplæring

32

33

34 Organisatorisk implementering - konsept Opplæring -> Stort fokus på opplæring i 2015 og 2016 og implementering i øvelser Brukersamlinger fra 2017 -> opplæring nedskaleres Budsjett for videreutvikling -> Produkteierne og Teknisk koordinator – budsjettinnspill/geodataplan Forholdet til NOFO, IUA, Oljeselskapene og publikum Utfasing av eksisterende løsning Kystinfo

35 Organisatorisk implementering – hva nå? Prosjektgruppa har lagt frem sin anbefaling Styringsgruppa må nå beslutte Prioriter implementeringen og høst gevinstene…


Laste ned ppt "Prosjekt Kartbasert beredskapsløsning Styringsgruppemøte 13.3.2015 - Et samarbeidsprosjekt Simen Slotta, prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google