Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Faglig Forum – Arbeidsgruppe teknologi Etablering I Faglig Forum 11. desember 2012 ble det avtalt å etablere en arbeidsgruppe for teknologiutvikling i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Faglig Forum – Arbeidsgruppe teknologi Etablering I Faglig Forum 11. desember 2012 ble det avtalt å etablere en arbeidsgruppe for teknologiutvikling i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Faglig Forum – Arbeidsgruppe teknologi Etablering I Faglig Forum 11. desember 2012 ble det avtalt å etablere en arbeidsgruppe for teknologiutvikling i NOFO, ref. vedlagte oppsummering fra Faglig Forum. Arbeidsgruppen etableres som et nettverk bestående av en kontaktperson fra hver av medlemmene og 2 personer fra NOFO. NOFO utfører sekretærfunksjonen og arrangerer møtene. Mandat for arbeidsgruppen :  Identifisere medlemmenes behov for nyutvikling av oljevernteknologi innen NOFOs ansvarsområde på kort og på lang sikt.  Utarbeide en prioritert oversikt over ønsket teknologiutvikling for gjennomføring i NOFO basert på fremgangsmåten i «Oljevern2010», inkludert beskrivelse av mål- og funksjonskrav.  Gi råd om og eventuelt på hvilken måte NOFO skal styrke sitt fokus på hittil ikke prioriterte tema som olje-i-is, brenning, undervannsdispergering mv.  Vurdere og gi råd om hvilke konsept som bør implementeres i NOFOs beredskap v/behov.  Arbeidsgruppen skal gi råd om igangsettelse av nytt teknologiutviklingsprogram.

2 Faglig Forum – Arbeidsgruppe operasjoner Etablering Det er vedtatt å etablere en arbeidsgruppe rundt tema operasjoner i faglig forum som avholdes i regi av NOFO. Hovedarbeidsgruppen etableres som et nettverk bestående av en kontaktperson fra hver av medlemmene og 2 personer fra NOFO. Alle i nettverket blir innkalt til hovedarbeidsgruppens møter. NOFO utfører sekretærfunksjonen og er møteplass. Mandat for arbeidsgruppen Identifisere medlemmenes status og behov for avklaringer i samspillet/grensesnittet mellom medlemmene og NOFO med hensyn på operasjoner. Basert på dette fremme forslag til tiltak og/eller beste praksis innen :  Organisering Enhetlig Ledelses System ( ELS )  Samhandling ved statlig overtagelse av aksjoner  Plangrunnlag  Forutsetninger  Dimensjonering  Oljevernplaner  Kapasitet og robusthet  Øvelser

3 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Faglig Forum – Arbeidsgruppe operasjoner For første møte i 2013 foreslås ELS som tema:  Introdusere mandatet for Faglig Forum - Arbeidsgruppe operasjoner.  Identifisere medlemmenes status vedrørende bruk av ELS i egen organisasjon, eller planer om overgang til ELS i nær fremtid.  Skaffe oversikt over medlemmer med overordnede bistandsorganisasjoner som bruker ‘’Incident Command System’’ (ICS) eller tilsvarende.  Identifisere behov for Aksjonslederkurs basert på ELS med følgende underpunkter; o Formelt grunnlag for kurset o Kurs arrangør o Standardiserte formater iht ELS o Håndbøker og beskrivelser  Arbeidsgruppen skal i fremlegge sine tilrådninger senest 1. november 2013.


Laste ned ppt "Faglig Forum – Arbeidsgruppe teknologi Etablering I Faglig Forum 11. desember 2012 ble det avtalt å etablere en arbeidsgruppe for teknologiutvikling i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google