Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BEDRE Å KUNNE LITT ENN INGENTING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BEDRE Å KUNNE LITT ENN INGENTING"— Utskrift av presentasjonen:

1 BEDRE Å KUNNE LITT ENN INGENTING

2 Hva skal vi lære? Tegnspråkteori Litt om kultur
Lære å kunne si enkle setninger på tegnspråk

3 Hvorfor? Mål Samhandling på trinn Være et eksempel for barna
Skape likeverdighet Øke trivselen Inkluderende

4 Hørselshemmede og tegnspråk
I Norge ca hørselshemmede; tunghørte, døve, døvblitte og døvblinde (2005) Tegnspråk er et visuelt-gestuelt språk som er naturlig utviklet blant døve. Talespråk er i motsetning til tegnspråk basert på lyd og hørsel. Forskjellen er stor, men begge språklige symbolsystemer er verbale, meningsbærende, spontane og naturlige. Det betegnes som visuelt fordi det mottas gjennom synet og fungerer helt uavhengig av lyd. Det betegnes som gestuelt fordi det utføres med bestemte bevegelser av hendene, armene, ansiktet, hodet og kroppen. Tale: Det er et såkalt vokalt-auditivt symbolsystem. Dette er naturlig, fordi brukerne av tegnspråk lever i et talespråklig samfunn der tegnspråk tradisjonelt sett har vært et lavstatusspråk. Lån fra talespråk til tegnspråk er noe forskjellig fra lån mellom talespråk. Tegnspråk produseres ikke med stemmen, og det oppfattes ikke med hørselen. Lån som forekommer i tegnspråk, kan være lån av munnstillinger fra talespråklige ord, eller det kan være lån fra skriftspråk. Via håndalfabet kan ord bokstaveres, og bokstaverte ord kan utvikles til tegn

5 Myter ”TS er internasjonalt” ”Alle døve kan munnavlese”
”Man kan ikke snakke om abstrakte emner på tegnspråk” ”Tegnspråk er norsk laget med hendene” ”Tegnspråk er oppfunnet av hørende for å hjelpe døve” Norsk: slett ikke betyr heldig på dansk, norsk lyge betyr sant på polsk. Munnavlese:Bare 20 % er forståelig. Teorifag, høyere utdanning Store forskjeller, fonetikken/fonologien, ord/tegnforråd, morfologi og syntakst, polymorfemiske tegn

6 Tegnspråk Oppbygging Den ikke manuelle delen av tegnet:
Ansikt, hode, kropp Den manuelle delen av tegnet: hendene

7 Ikoniske tegn Arbitrære tegn Motivert av tegnets betydning
Ikke motivert av tegnet betydning Ikoniske tegn: ball, tennis, volleyball, hus, bok, tallerken, opp, ned, elefant, drikke Arbitrære tegn: synes, noen, finnes, hvem, endelig


Laste ned ppt "BEDRE Å KUNNE LITT ENN INGENTING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google