Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trinn 2 Barnets første leveår.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trinn 2 Barnets første leveår."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trinn 2 Barnets første leveår

2 Grunnleggende holdninger
Familien er den fremste eksperten på sitt eget barn og på sin livssituasjon. Familiens ledere, foreldrene, har ansvar for at deres ekspertise sees i sammenheng med de anbefalinger fagfolk / samfunnsledere og likemenn gir. Det innebærer å bygge nettverk og å ta valg. Menneskets kunnskap er bestemt av dets språk. Språket muliggjør, men kan også begrense, menneskets kunnskap og tenkning, noe som i neste omgang påvirker de handlinger som foretas. Barn utvikler sitt språk i interaksjon med andre, under innflytelse av historiske og kulturelle gruppefaktorer. Barn skal møtes med respekt. Det er foreldrenes ansvar at samarbeid, og dermed kommunikasjon, fungerer. Samarbeidet foreldre – barn skal foregå under mest mulig trygge og positive betingelser. Kommunikasjonen barn i mellom har kvaliteter som skal verdsettes. Dette kan by på utfordringer i en bimodal tospråklig familie, der noen av familiens medlemmer er døve.

3 Faktorer for barns språkutvikling I
Utvikling av språk har en essensiell betydning Hjernen er predisponert for språk og må stimuleres tidlig Barn kan lære å utnytte all persepsjon til språkdanning Barns hjerne har kapasitet til å tilegne seg to språk simultant Det er kognitivt utviklende for et barn å tilegne seg to språk simultant

4 Faktorer for barns språkutvikling II
Barn trenger kontinuerlig en effektiv og mest mulig problemfri kommunikasjon Språk og kommunikasjon kobler barnets individuelle mentale prosesser med deres sosiale læringsaktiviteter. De to språkene norsk tale / skriftspråk og norsk tegnspråk styrker barns språkforståelse gjensidig. Ergo: Hørende barns talespråk blir ikke forsinket / truet av at barna utvikler tegnspråk samtidig som de utvikler talespråk. Den bimodale tospråkligheten talespråk / tegnspråk består av to likeverdige og funksjonelle språk.

5 Språkutvikling Tilegnelse vs. læring av språk
Verdien av all tospråklighet Nynne/synge Språk er ikke noe vi lærer, slik vi lærer på skolen. Språk tilegner vi oss i kommunikasjon, samhandling og samtale. Samtalen er språkutviklingens vugge. All tospråklighet er positivt. En tospråklighet som innebærer en talt språk og et tegnet språk kalles en bimodal tospråklighet. Språkene har ulik modalitet, altså uttrykkes de gjennom ulike kanaler. Synger/nynner du for barnet ditt?

6 «Det trengs en landsby for å oppdra et barn»
Afrikansk ordtak: «Det trengs en landsby for å oppdra et barn» Nettverk er viktig for alle. Mennesket utvikler seg i samspill med alle mennesker det møter. Hva og hvem består ditt nettverk av?

7 Bekymringer? Diskusjon Er noen bekymret for barnet ditt?
Hva er de bekymret for? Hvordan svarer du? Nettverk er viktig, men hva når nettverket blander seg inn og svekker foreldres autoritet? Bekymringer kan handle om at foreldrene ikke hører at barnet gråter etc. og at de ikke får nok lydstimulering. Hvordan kan de beroliges?

8 Kunnskap skaper trygghet
Gruppeoppgave: Forbered et innlegg til ansatte i barnehagen, eller til et foreldremøte. Hva vil dere ta opp og hvordan kan det presenteres? Hvilke tema synes foreldrene det er viktig å ta opp? Hva kreves av forberedelsene når man skal bruke tolk? Kan man samarbeide med tolken ang. informasjon rundt det tema?

9 Diskusjon: Språkkultur i familien – hva er viktig for deres familie?
Språkbruk Diskusjon: Språkkultur i familien – hva er viktig for deres familie?


Laste ned ppt "Trinn 2 Barnets første leveår."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google