Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnets første leveår Trinn 2. Grunnleggende holdninger  Familien er den fremste eksperten på sitt eget barn og på sin livssituasjon.  Familiens ledere,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnets første leveår Trinn 2. Grunnleggende holdninger  Familien er den fremste eksperten på sitt eget barn og på sin livssituasjon.  Familiens ledere,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnets første leveår Trinn 2

2 Grunnleggende holdninger  Familien er den fremste eksperten på sitt eget barn og på sin livssituasjon.  Familiens ledere, foreldrene, har ansvar for at deres ekspertise sees i sammenheng med de anbefalinger fagfolk / samfunnsledere og likemenn gir. Det innebærer å bygge nettverk og å ta valg.  Menneskets kunnskap er bestemt av dets språk. Språket muliggjør, men kan også begrense, menneskets kunnskap og tenkning, noe som i neste omgang påvirker de handlinger som foretas.  Barn utvikler sitt språk i interaksjon med andre, under innflytelse av historiske og kulturelle gruppefaktorer.  Barn skal møtes med respekt. Det er foreldrenes ansvar at samarbeid, og dermed kommunikasjon, fungerer. Samarbeidet foreldre – barn skal foregå under mest mulig trygge og positive betingelser.  Kommunikasjonen barn i mellom har kvaliteter som skal verdsettes. Dette kan by på utfordringer i en bimodal tospråklig familie, der noen av familiens medlemmer er døve.

3 Faktorer for barns språkutvikling I  Utvikling av språk har en essensiell betydning  Hjernen er predisponert for språk og må stimuleres tidlig  Barn kan lære å utnytte all persepsjon til språkdanning  Barns hjerne har kapasitet til å tilegne seg to språk simultant  Det er kognitivt utviklende for et barn å tilegne seg to språk simultant

4 Faktorer for barns språkutvikling II  Barn trenger kontinuerlig en effektiv og mest mulig problemfri kommunikasjon  Språk og kommunikasjon kobler barnets individuelle mentale prosesser med deres sosiale læringsaktiviteter.  De to språkene norsk tale / skriftspråk og norsk tegnspråk styrker barns språkforståelse gjensidig. Ergo: Hørende barns talespråk blir ikke forsinket / truet av at barna utvikler tegnspråk samtidig som de utvikler talespråk.  Den bimodale tospråkligheten talespråk / tegnspråk består av to likeverdige og funksjonelle språk.

5 Språkutvikling  Tilegnelse vs. læring av språk  Verdien av all tospråklighet  Nynne/synge

6 Afrikansk ordtak: «Det trengs en landsby for å oppdra et barn»

7 Bekymringer?  Diskusjon  Er noen bekymret for barnet ditt?  Hva er de bekymret for?  Hvordan svarer du?

8 Kunnskap skaper trygghet Gruppeoppgave: Forbered et innlegg til ansatte i barnehagen, eller til et foreldremøte. Hva vil dere ta opp og hvordan kan det presenteres?

9 Språkbruk Diskusjon: Språkkultur i familien – hva er viktig for deres familie?


Laste ned ppt "Barnets første leveår Trinn 2. Grunnleggende holdninger  Familien er den fremste eksperten på sitt eget barn og på sin livssituasjon.  Familiens ledere,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google