Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikkerhetsutfordringer og viktige tiltak i finansnæringen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikkerhetsutfordringer og viktige tiltak i finansnæringen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikkerhetsutfordringer og viktige tiltak i finansnæringen
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) 17. mars 2015 Adm. Direktør Idar Kreutzer, Finans Norge

2 En høyproduktiv næring
Digitalisering og samordning får effekt i hele næringen Høy produktivitetsvekst Nr 1 i effektiv betalingsformidling Akselererende teknologisk utvikling Kapasitet digital kommunikasjon Nye plattformer for distribusjon av kundetjenester Samfunnsøkonomiske kostnader for betalingsformidling i prosent av BNP: 13 EU-land: 0,96 % Sverige: 0,68 % Danmark: 1,00 % Norge: 0,49 % Kilde: ECB, Norges Bank

3 Alle vil ”eie” kunden Finansbedrift Samle kundedata
Analysere kundedata Utnytte eller selge kundedata Finansbransjen er: Digital Standardisert Samordnet Finansbransjens distribusjonsnett en attraktiv innfallsport for innsamling av kundedata og verdiøkende tjenester (VØT) Finansbedrift

4 Ny regulering utfordrer distribusjon
Ny EU-regulering (PSD2) vil åpne tilgang til konti i bank for andre aktører Betalingsformidlingen fortsatt mellom kundekonti i banker Andre aktører vil etablere nye distribusjonskanaler mellom kunde og bank Innsamling kundedata Markedsføring/salg Problemstillinger: Sikkerhet Ansvarsforhold Bankene er godt plassert for å møte konkurransen Teknologi Forretnings- muligheter regulering Finansbedrift: Formuesoppbevaring Likviditets”kasse” Betalingsformidling 4

5 Årlig trusselrapport Interne misligheter og korrupsjon
TRUSLER OG SIKKERHETSUTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN 2015 Årlig trusselrapport Interne misligheter og korrupsjon Identitetsmisbruk Hvitvasking og terrorfinansiering Bedrageri fra eksterne IKT – angrep

6 Trender vi ser Trendene er i kontinuerlig endring
TRUSLER OG SIKKERHETSUTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN 2015 Trender vi ser Trendene er i kontinuerlig endring Kriminelle analyserer næringens rutiner og produkter Trender forflytter seg – det som skjer internasjonalt, kommer hit Økende misbruk av identitet ved bruk av elektroniske hjelpemidler (hacking av e-post kontoer, bestilling av varer osv..). Manglende oppmerksomhet hos befolkningen

7 «Digital» risiko for en bank
Skjer hvert år Nedetid på minutter eller timer (betalingstjenester) Intern IT utilgjengelig i minutter eller timer Svindelforsøk/nettbankbedragerier, tap på 100-tusener Skjer/kan skje hvert år Nedetid på flere dager Intern IT utilgjengelig i timer eller dager Tyveri/nettbank tap på mange millioner Informasjonstyverier

8 Topp 5 digitale sårbarheter
Feil i finansinstitusjoners sentrale IT-infrastruktur Tap av data Langvarig nedetid i feles operasjonell infrastruktur Styrken og utviklingen i IKT-kriminalitet Ny endret EU-regulering ”mellom-europeisk virkelighet” Avhengighet av telekommunikasjon Kompetanse – bredde/dybde

9 Hva gjør næringen? Virksomhetene og deres leverandører bygger alle kapasitet og kompetanse Tett og omfattende samarbeide Styrker hendelses-håndteringen - opprettet FinansCERT

10 FinansCERT Spisskompetanse på cyber tilgjengelig for hele næringen
Koordinering av hendelser når de treffer flere Situasjonsforståelse og trusselbilde Nasjonalt og globalt nettverk av samarbeidspartnere Bilde: Kaspersky

11 bidra håndtering IT sikkerhetshendelser
Trusselbildet des. 2014 FinansCERT Norge AS Etablert i 2013 Heleid av Finans Norge Oppgaver: bidra håndtering IT sikkerhetshendelser bygge informasjon om samlet trusselbilde koordinere felles tiltak for skadebegrensning kontaktpunkt myndigheter (Finanstilsynet, Kripos,..) Samarbeide med andre CERT’er Aktørprofil 0-2 2-5 5-8 8-10 "Gutteromshackere" og "script kiddies" Kriminelle enkeltpersoner og hackergrupper Organiserte kriminelle og mafia Statlige sponsede aktører

12 Lysneutvalget bør vurdere (Digital sårbarhetsutvalg)
Økt tverrfaglig samarbeid på IT-sikkerhetsområdet Privat-offentlig samarbeid på likeverdige vilkår Sterkt engasjement for å påvike internasjonal regulering (EU) Norge ligger langt fremme og har gode digitale løsninger EU-regulering har sitt utgangspunkt i en annen virkelighet Våre løsninger må ikke bli svekket/regulert bort Økt kapasitet for etterforskning og påtale av datarelatert kriminalitet Utviklingen vil stille store krav også til internasjonalt samarbeide

13 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Sikkerhetsutfordringer og viktige tiltak i finansnæringen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google