Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SIKKERHETSUTFORDRINGER OG VIKTIGE TILTAK I FINANSNÆRINGEN Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) 17. mars 2015 Adm. Direktør Idar Kreutzer, Finans Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SIKKERHETSUTFORDRINGER OG VIKTIGE TILTAK I FINANSNÆRINGEN Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) 17. mars 2015 Adm. Direktør Idar Kreutzer, Finans Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 SIKKERHETSUTFORDRINGER OG VIKTIGE TILTAK I FINANSNÆRINGEN Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) 17. mars 2015 Adm. Direktør Idar Kreutzer, Finans Norge

2 Digitalisering og samordning får effekt i hele næringen Høy produktivitetsvekst Nr 1 i effektiv betalingsformidling Samfunnsøkonomiske kostnader for betalingsformidling i prosent av BNP: 13 EU-land:0,96 % Sverige:0,68 % Danmark:1,00 % Norge:0,49 % Kilde: ECB, Norges Bank En høyproduktiv næring 2 Akselererende teknologisk utvikling Kapasitet digital kommunikasjon Nye plattformer for distribusjon av kundetjenester

3 Alle vil ”eie” kunden Samle kundedata Analysere kundedata Utnytte eller selge kundedata Finansbransjen er: Digital Standardisert Samordnet Finansbransjens distribusjonsnett en attraktiv innfallsport for innsamling av kundedata og verdiøkende tjenester (VØT) 3 Finansbedrift

4 Ny regulering utfordrer distribusjon Ny EU-regulering (PSD2) vil åpne tilgang til konti i bank for andre aktører Betalingsformidlingen fortsatt mellom kundekonti i banker Andre aktører vil etablere nye distribusjonskanaler mellom kunde og bank – Innsamling kundedata – Markedsføring/salg Problemstillinger : – Sikkerhet – Ansvarsforhold Bankene er godt plassert for å møte konkurransen 4 Finansbedrift: Formuesoppbevaring Likviditets”kasse” Betalingsformidling Forretnings- muligheter Teknologi regulering 4

5 TRUSLER OG SIKKERHETSUTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN 2015 Årlig trusselrapport Interne misligheter og korrupsjon Identitetsmisbruk Hvitvasking og terrorfinansiering Bedrageri fra eksterne IKT – angrep 5

6 TRUSLER OG SIKKERHETSUTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN 2015 Trender vi ser Trendene er i kontinuerlig endring Kriminelle analyserer næringens rutiner og produkter Trender forflytter seg – det som skjer internasjonalt, kommer hit Økende misbruk av identitet ved bruk av elektroniske hjelpemidler –(hacking av e-post kontoer, bestilling av varer osv..). Manglende oppmerksomhet hos befolkningen 6

7 «Digital» risiko for en bank Skjer hvert år –Nedetid på minutter eller timer (betalingstjenester) –Intern IT utilgjengelig i minutter eller timer –Svindelforsøk/nettbankbedragerier, tap på 100-tusener Skjer/kan skje hvert 5.-10. år –Nedetid på flere dager –Intern IT utilgjengelig i timer eller dager –Tyveri/nettbank tap på mange millioner –Informasjonstyverier 7

8 Topp 5 digitale sårbarheter 1.Feil i finansinstitusjoners sentrale IT- infrastruktur Tap av data Langvarig nedetid i feles operasjonell infrastruktur 2.Styrken og utviklingen i IKT-kriminalitet 3.Ny endret EU-regulering ”mellom-europeisk virkelighet” 4.Avhengighet av telekommunikasjon 5.Kompetanse – bredde/dybde 8

9 Hva gjør næringen? Virksomhetene og deres leverandører bygger alle kapasitet og kompetanse Tett og omfattende samarbeide Styrker hendelses-håndteringen - opprettet FinansCERT 9

10 FinansCERT Spisskompetanse på cyber tilgjengelig for hele næringen Koordinering av hendelser når de treffer flere Situasjonsforståelse og trusselbilde Nasjonalt og globalt nettverk av samarbeidspartnere 10 Bilde: Kaspersky

11 FinansCERT Norge AS Etablert i 2013 Heleid av Finans Norge Oppgaver: o bidra håndtering IT sikkerhetshendelser o bygge informasjon om samlet trusselbilde o koordinere felles tiltak for skadebegrensning o kontaktpunkt myndigheter (Finanstilsynet, Kripos,..) Samarbeide med andre CERT’er 0-2 2-55-88-10 "Gutteromshackere" og "script kiddies" Kriminelle enkeltpersoner og hackergrupper Organiserte kriminelle og mafia Statlige sponsede aktører Trusselbildet des. 2014 Aktørprofil 11

12 Lysneutvalget bør vurdere (Digital sårbarhetsutvalg)  Økt tverrfaglig samarbeid på IT- sikkerhetsområdet Privat-offentlig samarbeid på likeverdige vilkår  Sterkt engasjement for å påvike internasjonal regulering (EU) Norge ligger langt fremme og har gode digitale løsninger EU-regulering har sitt utgangspunkt i en annen virkelighet Våre løsninger må ikke bli svekket/regulert bort  Økt kapasitet for etterforskning og påtale av datarelatert kriminalitet Utviklingen vil stille store krav også til internasjonalt samarbeide

13 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "SIKKERHETSUTFORDRINGER OG VIKTIGE TILTAK I FINANSNÆRINGEN Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) 17. mars 2015 Adm. Direktør Idar Kreutzer, Finans Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google