Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) er en del av regjeringens helhetlig satsing på informasjonssikkerhet i Norge. NorSIS jobber for at informasjonssikkerhet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) er en del av regjeringens helhetlig satsing på informasjonssikkerhet i Norge. NorSIS jobber for at informasjonssikkerhet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) er en del av regjeringens helhetlig satsing på informasjonssikkerhet i Norge. NorSIS jobber for at informasjonssikkerhet skal bli en naturlig del av hverdagen, gjennom å: Bevisstgjøre om trusler og sårbarheter Opplyse om konkrete tiltak gjennom nyheter, råd og veiledninger Påvirke til gode holdninger innen informasjonssikkerhet Målgruppen er norske virksomheter i privat og offentlig sektor, og NorSIS skal så langt som mulig også imøtekomme innbyggernes behov. Alle samfunnsgrupper skal kunne dra nytte av våre tjenester. NorSIS er faglig underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet, og administrativt lagt til Gjøvik Kunnskapspark. NorSIS har mange samarbeidspartnere som bidrar finansielt og faglig.samarbeidspartnere http://www.norsis.no/

2 NSM er fagmyndigheten som skal koordinere forebyggende sikkerhetstiltak og kontrollere sikkerhetstilstanden i de virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven. I tillegg til å utøve funksjonen som nasjonal sikkerhetsmyndighet i henhold til sikkerhetsloven, er NSM tillagt en rekke andre samfunnsviktige oppgaver. Nasjonal sikkerhetsmyndighet https://www.nsm.stat.no/ Operasjonssenteret NorCERT

3 Aktører som har blitt utsatt for angrep finnes typisk innenfor: Forsvarssektoren Høyteknologiske selskap innen elektronikk-, forsvars-, fly-, farmasøytisk og petrokjemisk industri Menneskerettighetsorganisasjoner og advokater som besitter personsensitiv informasjon Ledere på ulike nivåer Kilde; NorCERT

4 Her inne bekjempes datakriminalitet mot Forsvaret Gjemt bak boltede ståldører i en kjeller under Jørstadmoen militærleir ved Lillehammer, kjemper noen titalls personer en daglig krig. De er forsvarets teknologiske frontkjempere i kampen mot både militære fiender og kriminelle databander. http://www.nrk.no/nyheter/1.6469663http://www.nrk.no/nyheter/1.6469663

5 http://www.kins.no/publisher/nyhetsbrev.asp?id=7h

6 http://www.nso.no/ Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) er industriens egen beredskapsorganisasjon. NSO organiserer / kontrollerer egenbeskyttelsen ved industrivernpliktige virksomheter og arbeider for sikkerhet og beredskap i industri- og håndverksbedrifter, også kalt egenbeskyttelse/industrivern. Sammen med din virksomhet skal vi være best og nærmest i beredskapsarbeidet.

7 http://www.datatilsynet.no/ Datatilsynet skal medverke til at den einskilde ikkje vert krenka gjennom bruk av opplysningar som kan knyttast til han eller henne. Datatilsynet er oppretta for å sjå til at personopplysningslova vert fulgt. Formålet med lova er å verne den einskilde mot krenking av personvernet gjennom bruk av personopplysningar. Datatilsynet er både tilsyn og ombud.

8 Sikkerhet (Safety and Security) Organisering av sikkerhet ved NTNU http://www.ntnu.no/adm/it/sikkerhet http://www.ntnu.no/itinfo/bruker/nettikette/Sikkerhet.html NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet


Laste ned ppt "Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) er en del av regjeringens helhetlig satsing på informasjonssikkerhet i Norge. NorSIS jobber for at informasjonssikkerhet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google