Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MediaLT fagseminar 21 november 2007 1 IKT og universell utforming – måleindikatorer og status Rudolph Brynn Seniorrådgiver Nasjonalt dokumentasjonssenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MediaLT fagseminar 21 november 2007 1 IKT og universell utforming – måleindikatorer og status Rudolph Brynn Seniorrådgiver Nasjonalt dokumentasjonssenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 MediaLT fagseminar 21 november 2007 1 IKT og universell utforming – måleindikatorer og status Rudolph Brynn Seniorrådgiver Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne

2 MediaLT fagseminar 21 november 2007 2 Nasjonalt Dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne Senteret ble etablert høsten 2005, offisielt åpnet 6.april 2006 Et statlig forvaltningsorgan, underlagt Barne- og likestillingsdepartementet Eget styre. Leder Anne-Margrethe Brandt, direktør Britta Nilsson Plassering: NOVA (Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring), Munthes gate 29, 0206 Oslo Antall ansatte 2007: 7 personer. Budsjett 7,3 millioner i 2007 Dok.senteret arbeider med å dokumentere funksjonshemmedes situasjon i Norge. Kartlegging av hvilken effekt ulike virkemidler har for å fjerne barrierer mot funksjonshemmedes inkludering i samfunnet.

3 MediaLT fagseminar 21 november 2007 3 Hvorfor er IKT viktig? Hvis IKT er tilgjengelig, kan den være et viktig verktøy for å inkludere funksjonshemmede i arbeidsliv, utdannelse og ellers i samfunnet. Men utilgjengelig teknologi i selvbetjeningssamfunnet skaper like lett nye barrierer. IKT er preget av sammensmeltning mellom datateknologi og telekommunikasjon. TV kan fungere som PC, PC kan være telefon, mobil kan være kamera og musikkspiller etc. Det skaper nye muligheter for funksjonshemmede.

4 MediaLT fagseminar 21 november 2007 4 Politiske målsettinger Soria Moria-erklæringen: Mange opplever et gap mellom utformingen av IKT-løsninger og deres mulighet til å gjøre nytte av teknologien. All teknologisk utvikling skal bygge på prinsippet om universell utforming. Riga-erklæringen: Et tilgjengelig informasjonssamfunn for alle. St.meld.17 (2006-2007) – universell utforming Høring: All IKT skal være tilgjengelig fra 2011

5 MediaLT fagseminar 21 november 2007 5 Virkemidler Lover: –Lov om opphavsrett (spesielle formater) –Lov om elektronisk kommunikasjon (tilbud om tjenester til funksjonshemmede) –konsesjonslovgivningen (teksting) –lov om offentlige anskaffelser (universell utforming; og kommende diskriminerings- og tilgjengelighetslov (2008) –I tillegg EU-Direktiv (2008) Handlingsplaner eNorge 2009

6 MediaLT fagseminar 21 november 2007 6 Status 95 % av befolkningen under 50 år bruker IKT, men 75 % av trygdede og bare 37 % av synshemmede uten arbeid, ifølge rapport fra 2006. Lite kunnskap om funksjonshemmedes faktiske bruk av, og tilgang til elektroniske tjenester. Rapport om eldres bruk av IKT kan gi noen relevante kunnskaper, særlig om barrierer. Det er behov for mer helhetlige løsninger når IKT brukes i f.eks. transport.

7 MediaLT fagseminar 21 november 2007 7 Status 2 Krav fra organisasjonene: Informasjon, bestillertjenester over internett og andre tjenester må gjøres tilgjengelige Behov for mer FoU på utvikling av enklere løsninger og mer standardisering Vurdere konsekvensene av åpen kildekode for funksjonshemmede – like god tilgjengelighet? Behov for indikatorer som kan vise om intensjonene om inkludering blir oppfylt Mangel på tilgjengelighet til politiske partiers hjemmesider

8 MediaLT fagseminar 21 november 2007 8 Status 3 Det er behov for nye undersøkelser av omfanget av/mangel på tilgjengelige arbeidsplasser, og det er særlig viktig med fokus på IKT og fysisk tilgjengelighet som barrierer for yrkesdeltakelse. Til tross for at det ofte anses at IKT-bransjen gir spesielle muligheter for arbeid for funksjonshemmede, viser det seg at kun to av ti sysselsatte arbeider i denne sektoren, og at andel sysselsatte totalt innenfor området heller ikke er mye større. Bare seks prosent av ansatte i sektoren har funksjonsnedsettelse, og her finner man de med høyest utdanningsnivå. Det er også størst andel menn blant sysselsatte med funksjonsnedsettelser innen IKT-bransjen.

9 MediaLT fagseminar 21 november 2007 9 Status 4 Generelt bilde: –Mye data om tilbud –Lite kunnskap om tilgjengelighet –Lite kunnskap om brukersiden – barrierer for ulike grupper Hva kan brukes til nødvendig datainnsamling? KOSTRA, StatRes, barometerundersøkelser, Norge.no etc. Hva trenger vi data om? Tekniske muligheter, tilpassing av teknologien til ulike behov, forståelse av potensialet av tilgjengelig teknologi.

10 MediaLT fagseminar 21 november 2007 10 Indikatorer Operasjonalisering av universell utforming innen IKT –Valgfrihet mellom formater og brukergrensesnitt – tilpasning til behov –Inkorporering av intelligente og intuitive brukergrensesnitt –Språkteknologi – løsninger for norske forhold –WAI retningslinjene – hvor mye kan benyttes? Standardisering Brukerundersøkelser

11 MediaLT fagseminar 21 november 2007 11 Takk for oppmerksomheten! For mer informasjon: Hjemmeside: www.dok.nowww.dok.no E-post: rbr@dok.norbr@dok.no


Laste ned ppt "MediaLT fagseminar 21 november 2007 1 IKT og universell utforming – måleindikatorer og status Rudolph Brynn Seniorrådgiver Nasjonalt dokumentasjonssenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google