Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klimaet er i endring Pilotprosjekt - Bruk av forsikringsdata

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klimaet er i endring Pilotprosjekt - Bruk av forsikringsdata"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klimaet er i endring Pilotprosjekt - Bruk av forsikringsdata
Mia Ebeltoft

2 Næringsorganisasjoner blir mer utadvendte og internasjonale
Internasjonale næringsorganisasjoner er i endring – både i arbeidsområde og arbeidsmetoder. Fortsatt fokus på å sikre medlemmene gode ramme-betingelser og konkurranseforhold Økt fokus på å formidle næringens og medlemmenes rolle i samfunnet Økt betydning for internasjonale regelverksarenaer og –prosesser Arbeidsområde Mer utadvendte Mer proaktiv og ledende premissdanner Nye arbeidsmetoder som følge av endrede regel-verksprosesser Økte krav til mediehåndtering og kommunikasjon Sosiale medier er i større grad en offentlig debattform Arbeidsmetoder Næringsorganisasjoner i Norden og Europa tydeliggjør sin rolle, etablerer tydeligere strategier med strengere prioritering av arbeidsområder og klare målsettinger for å effektivisere og målrette sitt arbeid. Samtidig øker de også fokus på fleksibilitet Kilde: Næringsorganisasjonenes nettsider, innhentet informasjon fra den enkelte organisasjon

3 Overordnede tiltak på tvers og per fokusområde
En modig og troverdig samfunnsaktør Sikre konkurransedyktige rammebetingelser Synliggjøre samfunnsrollen og øke tilliten Ivareta næringsinitiativ og verdi-skapende næringssamarbeid 1.1 Intensivere og strukturere arbeidet med myndighets- og politikerkontakt 2.1 Formidle samfunnets syn på næringen og jobbe med næringen for å styrke samfunnsrollen 3.1 Etablere nødvendig analysekompetanse og -kapasitet 1.2 Etablere effektiv lyttepost og pådriver for rammebetingelser i Norden og Europa 2.2 Etablere ordninger for å styrke næringen ift etikk og forretningsskikk 3.2 Gjennomgå initiativ knyttet til nærings-felles infrastruktur og operative oppgaver 2.3 Utarbeide plan for å bygge samfunnets tillit til næringen 3.3 Utarbeide strategi for arbeidet med kunnskapsutvikling, kompetansebygging (kunnskapsallmenningen) 2.4 Etablere nettverk og allianser for å underbygge budskap 2.5 Etablere medie- og kommunikasjonsstrategi

4 Klima og hverdagen! Forutsetninger for arbeidet: Har mye statistikk
Høy konkurranse mellom forsikringsselskapene: Høy fokus på regress på tilbakeslagsskader Nå også flom Ettårig risiko – kortsiktig strategier og fokus Har mye statistikk Satt sammen statistikk fra Finans Norge på ny måte Synliggjorde at overvann og tilbakeslagsskadene ift vind og flom Forskning har lenge ønsket tilgang til forsikringsdata i skadeforebygging Klimaarbeidet fokus mot: Lov- og regelverk Offentlig og privat planlegging Risikoeksponering og nye forretningsmuligheter for næringen

5 Nytt bilde: FNs klimapanel 2014 førende for debatten. Enighet om at klimaendringene er menneskeskapte !

6 Sentralt budskap: vi må nedskallere utslippet NÅ skal vi forhindre oppvarming på +4 eller mer med påfølgende mulig katastrofale følger...

7 Hva gjør forsikringsbransjen?
Overordnet mål Ønsker å forstå risiko- og mulighetsbildet og bidra i klimadebatten Ny strategi – mer aktiv, lyttende og selektiv pådriver nasjonalt og på europeisk nivå Endringer: Tettere samarbeid med KS, Norsk Vann og Fremtidens Byer Felles regressrapport med Norsk Vann Overvannsutvalget Endringer Endret statistikk – synliggjort at overvann og tilbakeslag er et stort problem (i kr og hendelser) Tettere samarbeid med NVE, Fylkesmenn, Miljødirektoratet, KLD og DSB Arrangerer og deltar på konferanser og workshop nasjonalt og internasjonalt

8 Pilotprosjektets organisering - en utfordring!

9 Pilotprosjektet Hva nå – veien videre? Hva har vi lært?
Har vi klart å synliggjøre vår næring? Skapt mer tillitt? FNs klimapanel påpeker at det må en omstillingen (”transformation”) til, og et tettere samarbeide for å få til en slik omstillingen: Hvordan kan vi samle risikoforståelsen hos ulike aktører? Kan forsikringsdataene spille en rolle her? Prosjektet er internasjonalt interessant Følges nøye både av nasjonale og internasjonale forskere, forsikringsbransje og myndigheter Hva nå – veien videre?


Laste ned ppt "Klimaet er i endring Pilotprosjekt - Bruk av forsikringsdata"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google