Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykefraværsoppfølging LAMU 17. april 2015. Hovedpunkter IA-virksomhet Sykefraværsoppfølging ved UiO Tall og statistikk Henvisninger/lenker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykefraværsoppfølging LAMU 17. april 2015. Hovedpunkter IA-virksomhet Sykefraværsoppfølging ved UiO Tall og statistikk Henvisninger/lenker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykefraværsoppfølging LAMU 17. april 2015

2 Hovedpunkter IA-virksomhet Sykefraværsoppfølging ved UiO Tall og statistikk Henvisninger/lenker

3 IA-virksomhet: Hva betyr det? Arbeidsgiver og arbeidstaker/tillitsvalgt forplikter seg til systematisk å arbeide for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser. Vi får: a) Egen kontaktperson i NAVs arbeidslivssenter b) Forebyggings- og tilretteleggingsstilskudd c) 24 kalenderdager egenmelding i løpet av 12 måneder

4 IA-virksomhet: Bakgrunn og mål Kontakt mellom arbeidsgiver og sykemeldt Tilrettelegging og heller gradert enn full sykemelding Tre mål: 1) Reduksjon av sykefraværet 2) Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne 3) Yrkesaktivitet etter fylte 50 år

5 Sykefraværsoppfølging ArbeidsgiverArbeidstakerVo./tillitsvalgt Systematisk forebygge skade og sykdom Samarbeide om å finne løsninger som hindrer full sykmelding Bidra til at sykefravær blir en integrert del av HMS-arbeidet Tilrettelegge arbeidet for sykemeldte Delta i utarbeidelse og gjennomføring av plan Gi råd til og bistå arbeidstaker Ta initiativ til å lage oppfølgingsplan Være innstilt på å gjøre annet passende eller tilrettelagt arbeid Delta på dialogmøter hvis arbeidstaker ønsker det Innkalle til dialogmøte 1 og delta på -møte 2 Delta på tiltak som kan bidra til tilbakeføring til arbeidslivet Følge opp ansatte under og etter sykemelding Delta på dialogmøter.

6 Langtidssykefravær Etter 4 uker: Oppfølgingsplan Etter 7 uker: Dialogmøte 1 Etter 6 mnd: Dialogmøte 2 7-10 mnd: Informasjon om sluttdato for sykepenger (maksdato) Ca. 10 mnd: Fastsettelse av maksdato 12 mnd: Maksdato → friskmelding eller uførepensjon/arbeidsavklaringspenger

7 Fravær ut over 12 måneder Arbeidsevne mer enn 50 % - midlertidig uførepensjon i Statens pensjonskasse (SPK). Arbeidsevne mindre enn 50 % - samordning SPK og NAV (arbeidsavklaringspenger). Ulønnet permisjon fra UiO i 12 måneder. Ulønnet permisjon fra UiO kan etter særlige vurderinger og hensyn forlenges ut over 12 måneder.

8 Sykefraværsprosent IA-mål: Under 5,6 % Norge: 6,4 % (4. kvartal 2014) UiO: 4,5 % (3. kvartal 2014)

9 Sykefraværsprosent pr kvartal – Det juridiske fakultet

10 Sykemeldte 2009-2014 > 1 mnd.2-3 mnd.4-6 mnd.6-9 mnd.9-12 mnd.Totalt 200915642027 2010341220048 2011651140080 2012621260080 2013571461078 2014641961090

11 Sykemeldte 2009-2014 forts. AdministrativeVitenskapeligeTotalt 2009111627 2010272148 2011394180 2012463480 2013473178 2014464490

12 Henvisninger/lenker Informasjon til ansatte: http://www.uio.no/for- ansatte/ansettelsesforhold/sykdomhttp://www.uio.no/for- ansatte/ansettelsesforhold/sykdom Informasjon til ledere: http://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/personal/personaloppfo lging/fravaer/oppfolging- sykefraver/index.htmlhttp://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/personal/personaloppfo lging/fravaer/oppfolging- sykefraver/index.html Inkluderende arbeidsliv: http://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/personal/ia/index.html http://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/personal/ia/index.html


Laste ned ppt "Sykefraværsoppfølging LAMU 17. april 2015. Hovedpunkter IA-virksomhet Sykefraværsoppfølging ved UiO Tall og statistikk Henvisninger/lenker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google