Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykefraværsoppfølging LAMU 17. april 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykefraværsoppfølging LAMU 17. april 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykefraværsoppfølging LAMU 17. april 2015

2 Hovedpunkter IA-virksomhet Sykefraværsoppfølging ved UiO
Tall og statistikk Henvisninger/lenker

3 IA-virksomhet: Hva betyr det?
Arbeidsgiver og arbeidstaker/tillitsvalgt forplikter seg til systematisk å arbeide for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser. Vi får: a) Egen kontaktperson i NAVs arbeidslivssenter b) Forebyggings- og tilretteleggingsstilskudd c) 24 kalenderdager egenmelding i løpet av 12 måneder

4 IA-virksomhet: Bakgrunn og mål
Kontakt mellom arbeidsgiver og sykemeldt Tilrettelegging og heller gradert enn full sykemelding Tre mål: 1) Reduksjon av sykefraværet 2) Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne 3) Yrkesaktivitet etter fylte 50 år

5 Sykefraværsoppfølging
Arbeidsgiver Arbeidstaker Vo./tillitsvalgt Systematisk forebygge skade og sykdom Samarbeide om å finne løsninger som hindrer full sykmelding Bidra til at sykefravær blir en integrert del av HMS-arbeidet Tilrettelegge arbeidet for sykemeldte Delta i utarbeidelse og gjennomføring av plan Gi råd til og bistå arbeidstaker Ta initiativ til å lage oppfølgingsplan Være innstilt på å gjøre annet passende eller tilrettelagt arbeid Delta på dialogmøter hvis arbeidstaker ønsker det Innkalle til dialogmøte 1 og delta på -møte 2 Delta på tiltak som kan bidra til tilbakeføring til arbeidslivet Følge opp ansatte under og etter sykemelding Delta på dialogmøter.

6 Langtidssykefravær Etter 4 uker: Oppfølgingsplan
Etter 7 uker: Dialogmøte 1 Etter 6 mnd: Dialogmøte 2 7-10 mnd: Informasjon om sluttdato for sykepenger (maksdato) Ca. 10 mnd: Fastsettelse av maksdato 12 mnd: Maksdato → friskmelding eller uførepensjon/arbeidsavklaringspenger

7 Fravær ut over 12 måneder Arbeidsevne mer enn 50 % - midlertidig uførepensjon i Statens pensjonskasse (SPK). Arbeidsevne mindre enn 50 % - samordning SPK og NAV (arbeidsavklaringspenger). Ulønnet permisjon fra UiO i 12 måneder. Ulønnet permisjon fra UiO kan etter særlige vurderinger og hensyn forlenges ut over 12 måneder.

8 Sykefraværsprosent IA-mål: Under 5,6 % Norge: 6,4 % (4. kvartal 2014)
UiO: 4,5 % (3. kvartal 2014)

9 Sykefraværsprosent pr kvartal – Det juridiske fakultet

10 Sykemeldte 2009-2014 > 1 mnd. 2-3 mnd. 4-6 mnd. 6-9 mnd. 9-12 mnd.
Totalt 2009 15 6 4 2 27 2010 34 12 48 2011 65 11 80 2012 62 2013 57 14 1 78 2014 64 19 90

11 Sykemeldte 2009-2014 forts. Administrative Vitenskapelige Totalt 2009
11 16 27 2010 21 48 2011 39 41 80 2012 46 34 2013 47 31 78 2014 44 90

12 Henvisninger/lenker Informasjon til ansatte: Informasjon til ledere: Inkluderende arbeidsliv:


Laste ned ppt "Sykefraværsoppfølging LAMU 17. april 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google