Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mer om studentbedrift forretningsplan Marthe B Fevang Mat og helse 2 27. oktober 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mer om studentbedrift forretningsplan Marthe B Fevang Mat og helse 2 27. oktober 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mer om studentbedrift forretningsplan Marthe B Fevang Mat og helse 2 27. oktober 2009

2 SB-året

3 Kompetansemål 10. år, Mat og forbruk: Utvikle, produsere, gje produktinformasjon og reklamere for eit produkt (Kunnskapsløftet)

4 Rammeverk Ideell forening uten profitt som formål Det kan maksimalt selges 100 andeler à kr 200,-, til sammen en andelskapital på kr. 20 000,-, ellers ingen øvre begrensning når det gjelder antall andeler per student (minimum en per student) Opprettes, drives og avvikles innen 12 måneder. Bedriften blir ikke registrert uten ekstern mentor Omsetningsgrense 140.000 Hver SB må kjøpe startpakke (800,- kr per startpakke, inkludert reg. avgift, og gir tilgang til læremateriellet på nettsiden) Registreringspapirer sendes til UE Sentralt (evt UE Fylke) som videresender til Brønnøysundregisteret. Attest sendes til studentene ved avvikling når årsrapporten er tilsendt Ungt Entreprenørskap

5 Forretningsplanens oppbygging Sammendrag Innledning med personopplysninger og bedriftsopplysninger Forretningsidé Produkt/tjeneste og produksjon

6 Videre oppbygging av forretn plan Markedet (kundegrupper, kjøpskriterier, geografisk marked, konkurrenter, osv.) Markedsstrategi/markedsplan Økonomi (kalkyler, drifts- og likviditetsbudsjett) Kapitalbehov og finansiering

7 Videre oppbygging av forretn plan Organisering og administrasjon av bedriften Handlingsplan Vedlegg

8 Sammendrag og innledning 1. Sammendrag Maks 1 A4-side 2. Innledning En kort beskrivelse av bakgrunn for etableringen, hva bedriften skal gjøre og hvilket behov som skal dekkes Presentasjon av personene bak Firmanavn, adresse, kontaktinformasjon

9 Forretningside Visjon og målsetting: Hvordan ønsker vi at bedriften skal være? Er dette holdbart på kort og lang sikt? Forretningsidé: Hva skal bedriften drive med? Mer konkret enn visjonen

10 Visjoner- noen eksempler Kavli: En naturlig del av travle menneskers daglige meny Stabburet: skal som en del av Orkla Foods Nordic være en ledende matvareleverandør i Norge Kraft Foods: Hjelpe mennesker i hele verden spise og leve bedre Gilde: skal være i sentrum av måltidet og forbrukerens førstevalg

11 Flere visjoner.. Mills: Vi skal begeistre forbrukerne! Tine: Vi skal være Norges viktigste verdiskaper Øko-kompaniet: Våre varer er det naturlige valget Nortura: Inspirere til alle tiders mat

12 Og enda noen.. Baker Brun: Vi skal skape positive opplevelser! Dolly Dimple`s: Vi skal bli oppfattet som den mest profesjonelle restaurantkjeden i Norge med best pizza og best service! Nidar: De største godterigledene skapt med kjærlighet og innsikt

13 Produkt/tjeneste Beskrive produktet eller tjenesten til bedriften Beskrive produksjonen

14 Markedet Markedsinformasjon Hvor skal produktet tilbys? Hvordan utvikler dette markedet seg? Hvem er dine kunder? Hvilke kjøpskriterier har de? Hvordan skal du møte disse? Hvem er de største konkurrentene? Hva er deres største styrke?

15 Hvordan undersøke markedet? Markedsundersøkelse 1. Gir kunnskap om markedet 2. Gir kunnskap om konkurrentene Hvem spør du? 1. Kundene 2. Konkurrentene Hvordan?

16 Markedsføring Hvordan posisjonere seg til kundene dine? SWOT-analyse S (Strengths) Sterke sider W (Weaknesses) Svakheter O (Opportunities) Muligheter T (Threats) Trusler o Produktmiks o Markedsplan

17 Økonomi Produktkalkyler. Eks bidragsmodellen : Direkte materialer/varer + direkte lønn + indirekte variable kostnader i tilvirkning = Variable tilvirkningskostnader + indirekte variable kostnader (salg/adm) = minimums kostnad +/- dekningsbidrag =salgspris

18 Målkostnadskalkyle: Antatt salgspris - krav til fortjeneste = Målkostnadskalkyle Det finnes mange flere typer produktkalkyler.

19 Salgsbudsjett. Viser forventet salg Driftsbudsjett Likviditetsbudsjett

20 Kapitalbehov og finansiering Beskrive hvilke investeringer bedriften må gjøre. Eks redskaper, merkelapper, brosjyrer, emballasje, osv. Finansiering, hvordan skal bedriften finansiere kapitalbehovet?

21 Organisering og administrasjon Hvem har ansvar for hva? Dere må fordele hvem som skal ha ansvar for de ulike funksjonene som daglig ledelse, markedsføring, salg, produksjon osv.

22 Handlingsplan Konkret beskrivelse av arbeidsoppgaver og tidsbruk i etableringsfasen. Inneholder beskrivelse av hensikt (mål), metode og hvem som er ansvarlig.

23 Vedlegg Kortversjon av forretningsplanen Produkt-/markedsmatrise Avtaler med samarbeidspartnere


Laste ned ppt "Mer om studentbedrift forretningsplan Marthe B Fevang Mat og helse 2 27. oktober 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google