Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mer om studentbedrift forretningsplan

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mer om studentbedrift forretningsplan"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mer om studentbedrift forretningsplan
Marthe B Fevang Mat og helse 2 27. oktober 2009

2 SB-året

3 Kompetansemål 10. år, Mat og forbruk: Utvikle, produsere, gje produktinformasjon og reklamere for eit produkt (Kunnskapsløftet)

4 Rammeverk Ideell forening uten profitt som formål
Det kan maksimalt selges 100 andeler à kr 200,-, til sammen en andelskapital på kr. 20 000,-, ellers ingen øvre begrensning når det gjelder antall andeler per student (minimum en per student) Opprettes, drives og avvikles innen 12 måneder. Bedriften blir ikke registrert uten ekstern mentor Omsetningsgrense Hver SB må kjøpe startpakke (800,- kr per startpakke, inkludert reg. avgift, og gir tilgang til læremateriellet på nettsiden) Registreringspapirer sendes til UE Sentralt (evt UE Fylke) som videresender til Brønnøysundregisteret. Attest sendes til studentene ved avvikling når årsrapporten er tilsendt Ungt Entreprenørskap

5 Forretningsplanens oppbygging
Sammendrag Innledning med personopplysninger og bedriftsopplysninger Forretningsidé Produkt/tjeneste og produksjon

6 Videre oppbygging av forretn plan
Markedet (kundegrupper, kjøpskriterier, geografisk marked, konkurrenter, osv.) Markedsstrategi/markedsplan Økonomi (kalkyler, drifts- og likviditetsbudsjett) Kapitalbehov og finansiering

7 Videre oppbygging av forretn plan
Organisering og administrasjon av bedriften Handlingsplan Vedlegg

8 Sammendrag og innledning
Maks 1 A4-side 2. Innledning En kort beskrivelse av bakgrunn for etableringen, hva bedriften skal gjøre og hvilket behov som skal dekkes Presentasjon av personene bak Firmanavn, adresse, kontaktinformasjon

9 Forretningside Visjon og målsetting: Hvordan ønsker vi at bedriften skal være? Er dette holdbart på kort og lang sikt? Forretningsidé: Hva skal bedriften drive med? Mer konkret enn visjonen

10 Visjoner- noen eksempler
Kavli: En naturlig del av travle menneskers daglige meny Stabburet: skal som en del av Orkla Foods Nordic være en ledende matvareleverandør i Norge Kraft Foods: Hjelpe mennesker i hele verden spise og leve bedre Gilde: skal være i sentrum av måltidet og forbrukerens førstevalg

11 Flere visjoner.. Mills: Vi skal begeistre forbrukerne!
Tine: Vi skal være Norges viktigste verdiskaper Øko-kompaniet: Våre varer er det naturlige valget Nortura: Inspirere til alle tiders mat

12 Og enda noen.. Baker Brun: Vi skal skape positive opplevelser!
Dolly Dimple`s: Vi skal bli oppfattet som den mest profesjonelle restaurantkjeden i Norge med best pizza og best service! Nidar: De største godterigledene skapt med kjærlighet og innsikt

13 Produkt/tjeneste Beskrive produktet eller tjenesten til bedriften
Beskrive produksjonen

14 Markedet Markedsinformasjon Hvor skal produktet tilbys?
Hvordan utvikler dette markedet seg? Hvem er dine kunder? Hvilke kjøpskriterier har de? Hvordan skal du møte disse? Hvem er de største konkurrentene? Hva er deres største styrke? Markedsundersøkelse.

15 Hvordan undersøke markedet?
Markedsundersøkelse Gir kunnskap om markedet Gir kunnskap om konkurrentene Hvem spør du? Kundene Konkurrentene Hvordan?

16 Markedsføring Hvordan posisjonere seg til kundene dine? SWOT-analyse
S (Strengths) Sterke sider W (Weaknesses) Svakheter O (Opportunities) Muligheter T (Threats) Trusler Produktmiks Markedsplan

17 Økonomi Produktkalkyler. Eks bidragsmodellen: Direkte materialer/varer
+ direkte lønn + indirekte variable kostnader i tilvirkning = Variable tilvirkningskostnader + indirekte variable kostnader (salg/adm) = minimums kostnad +/- dekningsbidrag =salgspris Bidragsmodellen finner differansen mellom de variable kostnadene og utsalgspris. Dette blir da bidraget bedriften har til å betale faste kostnader. De pengene som da blir igjen er resultatet. Dekningsbidragstall på 4,2 eller 5,2? Vis utregnings eksempel på tavlen.

18 Det finnes mange flere typer produktkalkyler.
Målkostnadskalkyle: Antatt salgspris - krav til fortjeneste = Målkostnadskalkyle Det finnes mange flere typer produktkalkyler. Målkostnadskalkyle: Her setter man en makspris man tror markedet er villige til å betale for produktet. Dette er an aktuell kalkyle for små bedrifter, siden små bedrifter ofte blir styrt av markedet. Med denne kalkylen har man større fokus på kostnadene enn utsalgspris. Men er da viktig å kjenne markedet både med tanke på kundenes preferanser og betalingsvilje.

19 Salgsbudsjett. Viser forventet salg
Driftsbudsjett Likviditetsbudsjett

20 Kapitalbehov og finansiering
Beskrive hvilke investeringer bedriften må gjøre. Eks redskaper, merkelapper, brosjyrer, emballasje, osv. Finansiering, hvordan skal bedriften finansiere kapitalbehovet?

21 Organisering og administrasjon
Hvem har ansvar for hva? Dere må fordele hvem som skal ha ansvar for de ulike funksjonene som daglig ledelse, markedsføring, salg, produksjon osv.

22 Handlingsplan Konkret beskrivelse av arbeidsoppgaver og tidsbruk i etableringsfasen. Inneholder beskrivelse av hensikt (mål), metode og hvem som er ansvarlig.

23 Vedlegg Kortversjon av forretningsplanen Produkt-/markedsmatrise
Avtaler med samarbeidspartnere


Laste ned ppt "Mer om studentbedrift forretningsplan"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google