Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ELEVBEDRIFT … starte, drive og avvikle en liten bedrift, med skolens lærere og andre samarbeidspartnere som veiledere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ELEVBEDRIFT … starte, drive og avvikle en liten bedrift, med skolens lærere og andre samarbeidspartnere som veiledere."— Utskrift av presentasjonen:

1 ELEVBEDRIFT … starte, drive og avvikle en liten bedrift, med skolens lærere og andre samarbeidspartnere som veiledere.

2

3 Hva er entreprenørskap

4 UE i rene tall 2009/2010 150121 elever 17059 frivillige 6310 ulike tiltak 2308 lærere 1179 skoler 340 kommuner 20 ulike programtilbud 17 fylkeskontorer 1 organisasjon!

5

6 UEs programmer kan deles inn i 3 kategorier 1. Idéverksteder - Gründercamp for ungdomsskole, videregående skole og høgskole/universitet. - SMART for mellomtrinnet i grunnskolen. Programmene gjennomføres i samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv. Programmene trener elever og studenter i kreative prosesser og bevisstgjør i forhold til innovasjon og verdiskaping. 2. Bedriftsetablering - Elevbedrift / ungdomsskole - Ungdomsbedrift / videregående skole - Studentbedrift / høgskole og universitet. Det er en progresjon i hva elever og studenter tilegner seg av etablererkompetanse gjennom de tre bedriftsprogrammene. Bedriftsprogrammene gjennomføres i samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv hvor alle ungdomsbedrifter og studentbedrifter har egne mentorer fra næringslivet. 3. Arbeidsliv og næringsutvikling Programmene tar for seg temaer som ressurser og muligheter, grunnleggende forståelse for verdiskaping, yrker og karrieremuligheter og beslutningsprosesser med veileder fra lokalt arbeids- og næringsliv som belyser temaene. Vårt Lokalsamfunn, SikkSakk Europa, Økonomi og karrierevalg, Fra utdanning til jobb er eksempler på klassebaserte programmer. www.ue.no

7 Elevbedrift Elever i ungdomsskolen erfarer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift, med utgangspunkt i en forretningside de selv har utviklet Trening i å: Se ressurser og muligheter lokalt Jobbe kreativt Samarbeide Utnytte egne erfaringer, kunnskap og nettverk

8 Lokal identitet Å kunne se ressurser, behov og muligheter i eget nærmiljø Opplevelse Å anvende egen kunnskap, erfaringer og nettverk Medvirkning Ha en reell medvirkning på egen læring Nøkkelkvalifikasjoner Kreativitet og problemløsning Endringskompetanse Selvstendighet og samarbeidsevne Erfaring Å etablere og drive egen virksomhet ELEVEN Elevbedrift gir trening i…

9 Elevbedrift – faser 1: Informasjon, motivasjon og samarbeid 2: Ideutvikling 3: Etablering og organisering 4: Drift 5: Avvikling 6: Evaluering Øvelser, tips og skjemaer til fasene ligger i nettbasert læremateriell for lærere på www.ue.nowww.ue.no

10 ”Bedrift 7” fra Hedmark laget brettspillet som heter ”Vålerspillet.” Elevene lagde brettet, spillbrikkene, spørsmålskort, regler, spillboksen. Spillet er et kunnskapsspill hvor man blir spurt om sentrale bedrifter, attraksjoner, geografiske steder i Våler- Hedmark. ”Kosten EB” er også fra Hedmark En innretning hvor man enkelt kan henge opp kosten utenfor inngangspartiet hjemme. Ideen kom opp som resultat av en irritert mor, som var irritert over at kosten som alltid lå strødd utenfor inngangspartiet. Sønnen tok henne på ordet, og produserte en kosteholder.

11 ”Krusebrød EB” i Østfold selger sine spesialbrød (halvt loff, halvt kneip) med stor suksess. Flatt og flott EB” også fra Østfold har samarbeidet med lokal bedrift og laget en ”dings” som komprimerer hermetikkbokser.

12 Design- og håndverk: Ris skole i Oslo tilbyr EB i utdanningsvalg i programmet Design- og håndverk til 9.trinns elever. De elevene som velger dette danner elevbedrifter og lager kunstverk på ”bestilling”.

13 Åpen for alle elever som skal i gang med eller som driver elevbedrifter Består av tips og ressursmateriell gjennom 23 fra steg fra oppstart, gjennom drift og frem til avvikling Etter registrering og innlogging fra www.ue.no får elevene tilsendt passordwww.ue.no og brukernavn. EB-løype – ny høsten 2010!

14 Å komme på en god idé!! TRENE KREATIVITET! Utforming av forretningsidé + Vurdere ideen – ideutvikling + Vurdere ideen – ideutvikling Markeds- undersøkelse Markeds- undersøkelse Kartlegge nærmiljø og egne interesser - Mange muligheter

15 Bli klar over egne ressurser og nettverk! STILLINGER Annonser Søknad Intervju STRUKTUR Hvordan alt skal samordnes? Hvem skal ha ansvaret for hva? FASE 3 Startkapital Bedriftsmappe Produktutvikling Organisering

16 Holde orden med en bedriftsmappe! Bedriftsattest, tilgjengelig etter at elevbedriften er registrert Vedtekter Fremdriftsplan Analyse av lokalsamfunnet Ti veier til en gode ide Å vurdere en ide etter PMI - metoden Fra ide til forretningside Forretningsplan Samarbeidsavtale Elevbedriftens mål Vurdere sterke og svake sider ved elevbedriften(SWOT) Oversikt over nettverk Markedsundersøkelse og markedsplan Budsjett og regnskap Evalulering Alle malene ligger i både EB- løypa i det nettbaserte læremateriellet for lærere!

17 Å komme på en god idé!! TRENE KREATIVITET! Utforming av forretningsidé Kartlegging av skolen og nærmiljøet Kartlegging av skolen og nærmiljøet + Vurdere ideen – ideutvikling + Vurdere ideen – ideutvikling Markeds- undersøkelse Markeds- undersøkelse

18 Elevbedrift i LK-06 - eksempler Generell del (utdrag): ”Opplæringen skal kvalifisere for produktiv innsats i dagens næringsliv, og gi grunnlag for senere i livet å kunne gå inn i yrker som ennå ikke er skapt… ”Opplæringen må gi adgang til dagens arbeids- og samfunnsliv, og kyndighet til å mestre skiftende omgivelser og en ukjent framtid. Den må derfor tilføre holdninger og kunnskaper som kan vare livet ut, og legge fundamentet for de nye ferdighetene som trengs når samfunnet endres raskt”. Kompetansemål samfunnsfag 10.trinn: ”Legge en plan for å starte og drive en bedrift ut fra undersøkelse av grunnlaget for denne” Elevbedrift dekker også kompetansemål i flere andre fag. Se nettbasert læremateriell på www.ue.no for mer.www.ue.no

19 …en slags kokkekunst! “Å lære å lage mat av det som finnes i kjøleskapet” (Dr.polit. Karin Berglund, 2007) Entreprenøriell mentalitet


Laste ned ppt "ELEVBEDRIFT … starte, drive og avvikle en liten bedrift, med skolens lærere og andre samarbeidspartnere som veiledere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google