Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Empowerment i teori og praksis Kompetanse på brukervis Trondheim 02.10.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Empowerment i teori og praksis Kompetanse på brukervis Trondheim 02.10.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Empowerment i teori og praksis Kompetanse på brukervis Trondheim 02.10.07

2 Informasjon om Psykisk helse 2001 - 2004 Etablering av Brukerforum Forskningssirkel 2002 Sterk som en bjønn Og Lita som ei teskje 2003 Myndiggjøring Og Medvirkning 2004 - 2007 Verktøykasse for Brukermedvirkning Lave stemmer skal også høres Bruker styrker bruker Bruker lærer tjenesteapparat Hvordan lykkes med brukermedvirkning?

3 Hovedpilarer for arbeidet  Kunnskapssynet vårt:  Kompetansetrekanten.  Teorigrunnlaget vårt:  Empowerment.  Brukermedvirkning.  Metodegrunnlaget vårt:  Opplevelsesbasert læring.

4 Kompetansetrekanten Personlig kompetanse TeoriPraksis

5 Ideologi  ”When people not uses to speaking out are heard by those not used to listening, real changes can be made”. (Braye og Preston Shoot, 1995)  Fra passiv tilskuer til aktiv deltager, i eget liv og i samfunnet.  Fra brukere til medborgere.

6 Hvorfor empowerment?  Empowerment er en strategi som tilbyr reell brukermedvirkning og maktdeling og som skal forhindre klientifisering og lært hjelpesløshet. Empowerment skal fremme den enkeltes mulighet for å klare seg selv ved å ta utgangspunkt i ressurser og styrke og bygge på eksisterende kraft, uansett hvor liten den måtte være.

7 Empowerment – slik vi ser det  En aktiv, demokratisk prosess for å fremme deltakelse, rette ryggen og stole på egne krefter og ressurser.  En prosess som handler om å gå fra utrygghet til trygghet og fra usikkerhet til sikkerhet.  Styrkingsprosessen – i samarbeid med andre, vektlegges sterkt av Brukerforum.  Har fokus på mestring, muligheter, makt, deltakelse og ansvar.

8 Empowerment – slik vi har jobbet med det  Bevisstgjøring  Roller, interesser, muligheter  Makt og avmakt  Diskusjoner i små og store grupper  Tørre å hevde egne meninger  Praktisk trening – opplevelsesbasert læring  Styrke – kraft – makt

9 Styrke – kraft – makt  Styrking er en psykologisk,indre følelse som handler om selvtillit og selvfølelse. Den individuelle utvikling av kapasitet  Kraft handler om økt kapasitet, ferdigheter og kompetanse som er nødvendig for å utføre ønskede handlinger  Makt, individuelt og kollektivt. Bevisstgjøring av forhold som skaper makt og avmakt. Deling av makt og innflytelse.

10 Styrke – kraft – makt  Ingen kan få deg til å føle deg liten uten ditt eget samtykke.  Dette klarer jeg, jeg er ikke dårligere enn andre.  Man må gjøre ting selv i stedet for å snakke om dem. Man kan ikke prate seg til mestring, man må erfare.

11 Empowerment på tre nivåer  Individuelt nivå  Medbestemmelse, styrke, makt, kompetanse.  Gruppenivå  Relasjoner, nettverk, brukerstyrkende tiltak.  Samfunnsnivå  Bli sett og respektert som en samfunnsborger, deltakelse i samfunnet, sosial rettferdighet, åpenhet og synliggjøring.

12  Empowerment skal fremme personlig utvikling i tillegg til økt innflytelse over tjenester.  Empowerment av en person skal ikke gå på bekostning av andre.  Empowerment er et partnerskap som skal føre til utligning av makt.  Myndiggjøring av dem som mottar tjenester flytter ikke ansvaret fra dem som yter dem. Prinsipper

13 Holdningsendring  Mennesker med hjelpebehov er også mennesker med ressurser.  Å bli møtt som en person med ulike roller og egenskaper, ikke som et kasus eller en diagnose.  Statusheving av brukerkompetanse.  Brukererfaring og kunnskap sidestilt med fagkunnskap.  Det er ikke tanken som teller…

14 Rolleendring for den profesjonelle  Brukeren er en samfunnsborger.  En ressurs som virker på brukerens premisser.  Deling av makt og innflytelse.  Veileder og samarbeidspartner.  Partnerskap med brukere og samfunn.  Ansvar for at ”stumme stemmer” blir hørt.

15 Rolleendring for brukeren  Grunnleggende tro på at alle har evner og ressurser og ønsker innflytelse  Alle vet og vil sitt eget beste  Ta kontroll over egen livssituasjon  Tørre å stole på egne ressurser  Rett til selvbestemmelse  Fra hjelpeløs til handlingsdyktig

16 Hva kjennetegner vellykkede empowerment – bevegelser? Arena for ytringer og utbrudd blant medlemmer Representanter som kan artikulere meninger på en slik måte at de blir hørt Skolering Dyktiggjøring En prosess for individuell og kollektiv styrking Frank Bylow 2005

17 Hva er et Brukerforum?  Brukerforum er et forum som driver systematisk opplæring av bruker- representanter med fokus på personlig og kollektiv styrking.  Brukerforum kan drives i samarbeid med tjenesteutøvere, men på brukernes premisser.  I Brukerforum kan man også ta opp spørsmål brukerne er opptatt av.

18 Veien videre  Tre personer er ansatt som kursledere i MHK og har startet tre piloter for å lære opp prosessledere:  Hedmark  Trøndelag / Trondheim  Oslo / Bærum  Prosesslederne lærer opp folk lokalt og tar initiativ til å starte Brukerforum.  Kursledere og prosessledere får veiledning og skolering.  Prosjektet sprer seg som ringer i vann….


Laste ned ppt "Empowerment i teori og praksis Kompetanse på brukervis Trondheim 02.10.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google