Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Empowerment i teori og praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Empowerment i teori og praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Empowerment i teori og praksis
Kompetanse på brukervis Trondheim

2

3 Hovedpilarer for arbeidet
Kunnskapssynet vårt: Kompetansetrekanten. Teorigrunnlaget vårt: Empowerment. Brukermedvirkning. Metodegrunnlaget vårt: Opplevelsesbasert læring.

4 Kompetansetrekanten Teori Praksis Personlig kompetanse

5 Ideologi ”When people not uses to speaking out are heard by those not used to listening, real changes can be made”. (Braye og Preston Shoot, 1995) Fra passiv tilskuer til aktiv deltager, i eget liv og i samfunnet. Fra brukere til medborgere. Det at de som ikke har vært så vant til å uttale seg, blir lyttet til av dem som er i en posisjon der de har makt til å få gjennomslag for sine synspunkt, mener vi er en forutsetning for å lykkes med brukermedvirkning. I dette prosjektet ønsker vi derfor at brukerne skal bli styrket slik at de tør å uttale seg og vi ønsker at tjenesteapparatet skal lære å lytte til folk som meningsbærende subjekter, og ikke som objekter for en faglig intervensjon. På den måten vil vi bidra til et paradigmeskifte, der det gjennom en statusheving av brukernes erfaring og kunnskap kan skapes en motmakt mot den herskende forståelsen av psykiske lidelser og mot brukernes evner og forutsetninger for å kunne medvirke. Prosjektet henter sitt teoretiske grunnlag fra empowerment og jobber gjennom grupper for å bevisstgjøre og styrke deltagerne og utvikle kunnskap og metoder for brukermedvirkning.

6 Hvorfor empowerment? Empowerment er en strategi som tilbyr reell brukermedvirkning og maktdeling og som skal forhindre klientifisering og lært hjelpesløshet. Empowerment skal fremme den enkeltes mulighet for å klare seg selv ved å ta utgangspunkt i ressurser og styrke og bygge på eksisterende kraft, uansett hvor liten den måtte være.

7 Empowerment – slik vi ser det
En aktiv, demokratisk prosess for å fremme deltakelse, rette ryggen og stole på egne krefter og ressurser. En prosess som handler om å gå fra utrygghet til trygghet og fra usikkerhet til sikkerhet. Styrkingsprosessen – i samarbeid med andre, vektlegges sterkt av Brukerforum. Har fokus på mestring, muligheter, makt, deltakelse og ansvar.

8 Empowerment – slik vi har jobbet med det
Bevisstgjøring Roller, interesser, muligheter Makt og avmakt Diskusjoner i små og store grupper Tørre å hevde egne meninger Praktisk trening – opplevelsesbasert læring Styrke – kraft – makt

9 Styrke – kraft – makt Styrking er en psykologisk,indre følelse som handler om selvtillit og selvfølelse. Den individuelle utvikling av kapasitet Kraft handler om økt kapasitet, ferdigheter og kompetanse som er nødvendig for å utføre ønskede handlinger Makt, individuelt og kollektivt. Bevisstgjøring av forhold som skaper makt og avmakt. Deling av makt og innflytelse.

10 Styrke – kraft – makt Ingen kan få deg til å føle deg liten uten ditt eget samtykke. Dette klarer jeg, jeg er ikke dårligere enn andre. Man må gjøre ting selv i stedet for å snakke om dem. Man kan ikke prate seg til mestring, man må erfare.

11 Empowerment på tre nivåer
Individuelt nivå Medbestemmelse, styrke, makt, kompetanse. Gruppenivå Relasjoner, nettverk, brukerstyrkende tiltak. Samfunnsnivå Bli sett og respektert som en samfunnsborger, deltakelse i samfunnet, sosial rettferdighet, åpenhet og synliggjøring.

12 Prinsipper Empowerment skal fremme personlig utvikling i tillegg til økt innflytelse over tjenester. Empowerment av en person skal ikke gå på bekostning av andre. Empowerment er et partnerskap som skal føre til utligning av makt. Myndiggjøring av dem som mottar tjenester flytter ikke ansvaret fra dem som yter dem.

13 Holdningsendring Mennesker med hjelpebehov er også mennesker med ressurser. Å bli møtt som en person med ulike roller og egenskaper, ikke som et kasus eller en diagnose. Statusheving av brukerkompetanse. Brukererfaring og kunnskap sidestilt med fagkunnskap. Det er ikke tanken som teller…

14 Rolleendring for den profesjonelle
Brukeren er en samfunnsborger. En ressurs som virker på brukerens premisser. Deling av makt og innflytelse. Veileder og samarbeidspartner. Partnerskap med brukere og samfunn. Ansvar for at ”stumme stemmer” blir hørt.

15 Rolleendring for brukeren
Grunnleggende tro på at alle har evner og ressurser og ønsker innflytelse Alle vet og vil sitt eget beste Ta kontroll over egen livssituasjon Tørre å stole på egne ressurser Rett til selvbestemmelse Fra hjelpeløs til handlingsdyktig

16 Hva kjennetegner vellykkede empowerment – bevegelser?
Arena for ytringer og utbrudd blant medlemmer Representanter som kan artikulere meninger på en slik måte at de blir hørt Skolering Dyktiggjøring En prosess for individuell og kollektiv styrking Frank Bylow 2005

17 Hva er et Brukerforum? Brukerforum er et forum som driver systematisk opplæring av bruker-representanter med fokus på personlig og kollektiv styrking. Brukerforum kan drives i samarbeid med tjenesteutøvere, men på brukernes premisser. I Brukerforum kan man også ta opp spørsmål brukerne er opptatt av.

18 Veien videre Tre personer er ansatt som kursledere i MHK og har startet tre piloter for å lære opp prosessledere: Hedmark Trøndelag / Trondheim Oslo / Bærum Prosesslederne lærer opp folk lokalt og tar initiativ til å starte Brukerforum. Kursledere og prosessledere får veiledning og skolering. Prosjektet sprer seg som ringer i vann….


Laste ned ppt "Empowerment i teori og praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google