Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karrierevalg i en Grenseløs Karriereverden Perspektiver og utfordringer Erik Haug

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karrierevalg i en Grenseløs Karriereverden Perspektiver og utfordringer Erik Haug"— Utskrift av presentasjonen:

1 Karrierevalg i en Grenseløs Karriereverden Perspektiver og utfordringer Erik Haug erik@sollan.no

2 ”Puttekassen” - fire ulike virkelighetsforståelser

3 Både klosser og boksen er i forandring

4 1) Konteksten og individet er stabilt Personer og yrker viser tilstrekkelig stabilitet/konsistens over tid til at det er forsvarlig å predikere resultater i et langtidsperspektiv Gjennom logisk resonering og kartlegging av samsvaret mellom personen og konteksten kan man finne et endelig yrke/utdanning

5 2) Individet utvikler seg innenfor fastlagte rammer Her vil individet stadig være i utvikling, men innenfor en gitt utviklingsramme Målet er innhenting av informasjon om hvordan man ligger an i forhold til den standardiserte utviklingen fra barndommens vekst, gjennom studietidens utforskning, voksenlivets etablering og bekreftelse, og til alderdommens avslutning på livet

6 3) Individualistens våte drøm Personorientert karriereteori Individets interesser, evner osv er fra en gitt alder stabilt, og verden rundt må legge til rette for at hver enkelt får realisert sitt potensial Ungdommens jobb blir å finne ut hvem man er, og hva/hvor man vil bruke denne kompetansen

7 4) Den grenseløse karriere Her vektlegges det at både individet og konteksten vil være i en livslang forandringsprosess For hver enkelt innebærer dette at man må ha en åpen, bred og fleksibel forståelse av seg selv og sine valgalternativer, både i framtiden, men også i forholdet mellom ulike livsroller her og nå Å utvikle ny kompetanse og nye interesser blir ikke bare sett på som mulig, men også i stor grad nødvendig for å henge med i utviklingen

8 Fire virkelighetsforståelser Konteksten er stabilt/bestemt Konteksten er skiftende/ under utvikling Individet er stabilt/bestemt 1) ”Finn din jobb og bli der” (Holland 1957) 3) Finn din unike kompetanse, så vil verden rundt legge til rette for deg (Hall 2004) Individet er skiftende/ under utvikling 2) Individet utvikler seg innenfor fastlagte rammer (Super 1957) 4) I vid forstand en grenseløs karriere (Mirvis & Hall 1994)

9 Teoretiske referanserammer ”Finn din jobb og bli der” (Holland 1957) ”Finn din jobb og bli der” (Holland 1957) Integrert teoretisk Referanseramme (Osipow 1990) Integrert teoretisk Referanseramme (Osipow 1990) Individet utvikler seg innenfor fastlagte rammer (Super 1957) Individet utvikler seg innenfor fastlagte rammer (Super 1957) Finn din unike kompetanse, så vil verden rundt legge til rette for deg (Hall 2004) Finn din unike kompetanse, så vil verden rundt legge til rette for deg (Hall 2004)

10 Ulike beslutningsstiler  Rasjonell  Intuitiv  Avhengig/uavhengig  Et fjerde alternativ?

11 Den rasjonelle veien til valg  Definere hva som er målet  Samle inn relevant faktakunnskap om seg selv og aktuelle yrkesområder  Evaluere informasjonen man finner  Identifisere alternativer  Bestemme prioritert rekkefølge for disse alternativene  Predikere utfallet av et gitt valg, og lage en gjennomføringsstrategi

12 Den intuitive veien til valg The person simply knows something he or she needs to know, without knowing how he or she knows it. Frances Vaughan Intuitiv bevissthet kan deles inn i fire hovedkategorier  fysisk  emosjonell  mental  spirituell intuitiv bevissthet

13 Den avhengige veien til valg  Intensjonen bak handlingen legges utenfor individet.  Elevens valg styres, og er avhengig av hva alle andre mener vil være det beste valget  Kan komme i et ensidig avhengighetsforhold til kulturelle, sosiale, globale, religiøse og personlige fortellinger  Karrierevalg styres av for eksempel familiens ønsker og forventninger, venners valg, sosioøkonomiske begrensninger eller et samfunns normer og regler.

14 Alternativ X  Kritiserer uavhengighetsparadigmet for å være alt for ego-orientert, i en verden hvor menneskets eksistens er basert på kommunikasjon og samhandling  Eleven er avhengig av respons fra andre for å kunne realisere sine intensjoner og drømmer, og dette er kun mulig gjennom et aktivt møte med den andre  Innebærer å anerkjenne en selvutilstrekkelighet hos mennesket i egen vekst og utvikling  Vi tar ikke valg i et vakuum, men i en kontekst

15 Karrierevalg – et livsløpsprosjekt  Stadig økende krav til omstilling og fleksibilitet på arbeidsmarkedet  En norm i samfunnet om at man stadig må være på vei mot noe nytt  Tradisjonelt ble karriereutvikling sett på som en lineær oppadgående prosess  I den nye tenkningen rundt karriere blir utviklingen sett på som mange små utviklingsløp  Evne til utforskning blir en kjernekompetanse å lære elevene

16 Verktøy for utforskning av karrieremuligheter David Kolbs eksperimentelle læringsteori Konkrete erfaringer Aktiv utprøving av handlingsalternativene Refleksjon Formulere handlingsalternativer

17 Utgangspunkt i her og nå-situasjon Erfaringer Interesser Hvilke fag fasinerer eleven? Lytte til både fornuft og magefølelsen i møtet med informasjonskilder

18 Utgangspunkt i et framtidig mål Drømmer Hva hvis… ”jobbe med mennesker” Hvem eller hva er det som kan hjelpe meg fram til målet jeg setter meg? Hvilke verdier er viktige for eleven i et framtidig yrke? Innta en undrende holdning til seg selv og de muligheter man ø nsker å gripe!

19 Visualisering av veien til målet (Brott 2005)

20 Utfordringen ”Vi lever i en kompleks virkelighet med mange motsatte trender. Utfordringen er å komme fram til nyanserte betraktninger av barns hverdagsliv, og unngå bastante kategorier.” Anne Trine Kjørholt, leder for Norsk senter for barneforskning (NOSEB)


Laste ned ppt "Karrierevalg i en Grenseløs Karriereverden Perspektiver og utfordringer Erik Haug"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google