Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæring av døve og tunghørte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæring av døve og tunghørte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæring av døve og tunghørte
Spesialpedagogikk Høgskolen i Vestfold 2&5/4.02

2 Disposisjon Innledning Dagens situasjon Who are they?
Et utviklingsperspektiv Språk og kommunikasjon Audiologi og hørsel Opplæring

3

4 Innledning Presentasjon av meg selv, ståsted
Mål for timene, tilnærming Vi har mye implisitt kulturell kunnskap Aktuell litteratur

5 Dagens situasjon- et sosiohistorisk perspektiv
Endringer i opplæringskonteksten Ny forståelse av funksjonshemming Ny teknologi Ny forståelse av døvhet

6 Who are they? Definisjonsproblematikk Språkets konstituerende rolle

7 Et utviklingsperspektiv (NB: ’døv’ = sterkt tunghørt og døv)
Utvikling av sosiale relasjoner mellom det døve barnet og andre Sosialisering og identitetsutvikling (utvikling av selvbilde) Kognitiv utvikling

8 Den sosiale utviklingen
Innenfor familien valg av språk og kommunikasjon opplæringsmessige spørsmål - skoleplassering Mellom den døve eleven og hans jevnaldrende, er viktig i forhold til opplæringsmessig framgang i forhold til overgang til arbeid og videreutdanning

9 Sosialisering og identitetsutvikling
En døv personlighet ? Døve (og tunghørte) mer umodne eller mangelfulle på en eller annen måte ? Vestbergs 44 punkter Har døve en egen identitet eller kultur? medlemmer av døvesamfunnet bruker tegnspråk identifiserer seg med andre døve

10 Sosial utvikling og interaksjon i familien
Flere forhold her har implikasjoner for undervisningen konsekvenser for familien å få et døvt barn familiens valg av språkform

11 Konsekvenser for døvhet i familien
Foreldres behov ved diagnosetidspunktet (Erting) Følelsesmessig støtte Informasjon Møte døve voksne Veiledning om opplæringsprogrammer Etablering av kommunikasjon med barnet Familien går gjennom ulike faser av stress tidspunkt for diagnose når barnet begynner på skolen ungdomstiden overgangen til voksenlivet

12 Språkvalg i familien Døve vs. Hørende foreldre
Mer vanlig i dag å råde foreldre til å starte med tegnspråk Må vurdere forhold i storfamilien søsken, besteforeldre, slektninger ulik kompetanse

13 Roller i familien Mor får ofte en nøkkelrolle
som kommunikator som kilde til informasjon Misforhold mellom det naturlige og det som ofte forventes, (foreldre som lærere”) For å ”stimulere” barnet blir implisitt og tatt for gitt atferd ofte gjort til eksplisitte handlinger som Forstyrrer den naturlige familieinteraksjonen

14 Døv i en ”hørende” familie
En potensiell trussel, alle familier endres når barn fødes Samtale på tomannshånd versus gruppesamtaler mors språk, barnets språk (Eva K) planlegge alt på forhånd (Gro) informasjon om familien (Eli m/ci)

15 Sosialisering og identitetsutvikling
Identitet som svar på spørsmålet, hvem er jeg? hvem er jeg lik som Gro oppdaget at hun var døv som 12-åring situasjonen til Gøran utvikling gjennom flere faser

16 Språk og kommunikasjon
To forhold som aldri kan undervurderes: Rollen til tidlig interaksjon Behovet for kontinuerlig evaluering av det eller de språk som brukes men en kan ikke uten videre bruke erfaringer fra hørende barns utvikling på døve barn En vellykket tidlig interaksjon er en forutsetning for språkutviklingen

17 Tidlig kommunikasjon og dens språklige kontekst
Situasjonen til det døve småbarnet barnet eksponeres for det språket som brukes i settingen barnet tilegner seg førstespråket gjennom kommunikative interaksjoner interaksjonen omfatter både strukturelle og semantiske så vel som atferdsmessige forhold Betingelsene for det døve barnet er ikke optimale, men mennesker har sterk behov for kommunikasjon det er gode muligheter for tilpassing av miljø

18 Etablering av tidlig interaksjon, 0-18 mnd
Turtaking, hørselstapets betydning Interaksjon ved visuell kommunikasjon er forskjellig fra auditiv kommunikasjon ”tenke visuelt” Felles oppmerksomhet Strategier for å få oppmerksomhet, døve mødre er mer kompetente til å tenke visuelt

19 (fortsettes) Språket som er rettet mot barna, barnesentrert tale er
enklere, kortere setninger mindre komplisert grammatisk struktur flere gjentakelser forutsetter morsmålskompetanse for å tilpasse språkbruk optimalt Implikasjoner

20 Utvikling av tale og tegnspråk
Førspråklig kommunikasjon døve barn babler med lyd til 6 mnd. alle barn som eksponeres for tegnspråk babler på tegn alle barn vil utvikle gester til to-gester kombinasjoner, (DER DOKKE) men kun barn som eksponeres for tegnspråk vil utvikle kombinasjoner av referensielle gester (DOKKE STOR) De første ord og tegn en trodde at tegnspråk ble utviklet tidligere enn tale, Sammendrag stort behov for mer forskning

21 Oralisme - policy & praksis
Målet er å lære barnet å snakke slik at det kan kommunisere med hørende Knyttet til en antakelse om at barnet vil bruke talespråket som språk for tanken og som basis for lese og skriving Oralismens dilemma

22 Total kommunikasjon, policy & praksis
Som filosofi: TC includes the full spectrum of language modes, child-devised gestures, the language of signs, speech reading, finger spelling, reading and writing Som metode: The concept simply means that, in so far as possible, those persons within the child’s immediate environment should talk and sign simultaneously

23 Vurdering av TC Positive faktorer Negative faktorer
bedre ekspressive og impressive kommunikative ferdigheter bedre sosio-emosjonell tilpasning i skolen Negative faktorer TC = ”kryptooralisme” den auditive prioriteres på bekostning av det visuelle Kritikken ble møtt på to måter forbedring av TC ved å optimalisere de visuelle faktorene (lære av hvordan h.h. praktiserte TC) Forlate TC til fordel for tospråklighet

24 Tospråklighet, policy & praksis
Tegnet tospråklighet er en tilnærming til døve barn som bruker både NTS og norsk Bakrunn i ulike forskningsresultater: Underyting i orale programmer Gode resultater for døve barn av døve foreldre Anerkjenning av tegnspråk som språk Dårlig erfaring med bruk av kombinerte metoder

25 Filosofi En språklig og kulturell forståelse av døvhet som minoritetsgruppe og relasjonell forståelse av funksjonshemming

26 Policy & praksis Språk og kommunikasjon Fagplaner og evaluering
Personale Kontakt med samfunnet

27 Språk og kommunikasjon

28 Fagplaner og evaluering

29 Personale

30 Kontakt om omgivelsene


Laste ned ppt "Opplæring av døve og tunghørte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google