Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingspsykologi - oversikt 6.februar 01

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingspsykologi - oversikt 6.februar 01"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingspsykologi - oversikt 6.februar 01
Tidlig samspill: Pedagogiske konsekvenser av nyere forskning Kognitiv utvikling: terminologi Språkutvikling Piaget og Vygotskys syn på språk og tenking Skriftspråkutvikling

2 Tidlig samspill: ped.konsekv..
Forebygge negativ utvikling modellen i ”storfamilien” sosiale endringer helsestasjon/ barnehager / PP-tjenesten spre kunnskap og hjelp ”Tidlig hjelp til bedre samspill” (Rye, 1993)

3 Tidlig samspill: ped. konsekv..
Erfaringer med institusjonsbarn Headstart- program: varig virkning? Tidlig intervensjon: Orion- programmet Misch-programmet Karsten Hundeide, Pnina Klein (Israel), og Maria Aarts (NL)

4 Orion-programmet (NL)
Bakgrunn: barn behandlet utenfor familien, fikk tilbakefall når de kom hjem Mål: Bedre samspillet i familien øyekontakt navn på opplevelser- felles fokus’ kommunikasjon i dialog positive relasjoner

5 Misc-programmet- More Intelligent and Sensitive C
Mål: forbedre kvaliteten på barn-omsorgsgiver relasjonen sensitivitet overfor barnas særtrekk vektlegge positive trekk ved samspillet som er Dette gir ingen konflikt med tidligere tradisjoner omsorgsgiver må ha omsorgsgiver må samarbeide for å forbedre samspillet

6 Effekten av Misc og Orion
Orion i Norge: Nic Walls institutt Orion i andre land:(NL) Positive resultater-spesielt i forhold til forebyggende arbeid Misc i Norge / Siri Lanka / Indonesia: meget positive resultater både i motorisk, språklig og sosial utvikling

7 Kognitiv utvikling: Terminologi
Kognitiv utvikling (intellektuell utvikling): persepsjon, forståelse av begreper glemsel, hukommelse / minne tenking ulike prosesser for bearbeiding og lagring av informasjon

8 Språkutvikling Samspillets betydning for utvikling av god begrepsverden symbolforståelse mot et dekontekstualisert /situasjonsuavhengig språk-- eks. rollelek Betydning for senere lesing: som er språket tegnet ned på papiret

9 Språkutvikling Babling (døve slutter rundt 6.mnd) ett-ordsyttringer
to-ordsyttringer stigende kompleksitet med grammatiske morfemer som ”manner”, pappa gådde… Berkos ”wug” og ”wugger” Ser ut som barnet konstruerer regler...

10 Språkutvikling: når kan barn hva...
De fleste babler ved 6mnd.alder De fleste sier sitt første ord mellom 8-18 mnd De fleste gjør de først kombinasjoner av ord innen ca.2års alder De fleste behersker grunnleggende grammatikk ved 4-5års alder

11 Hvordan kan vi forklare språkutviklingen?
Har vi en medfødt evne til å tilegne oss språk? Er det læring ved betinging? Er det imitasjon? Sosial samhandling i kontekst… Hvilken betydning har den kognitive utviklingen?

12 Forutsetninger…variasjoner...
Godt samspill fra tidlig alder… ”scaffolding” (Bruner) ulikt språkmiljø (Bernsteins koder)

13 Piaget & Vygotsky: Hva er forholdet mellom språk og tanke?
Piaget mener…tenking er en forutsetning for språk Vygotsky mener…alt er først på et inter-psykologisk plan, - så på et intrapsykologisk Bruner forener… barn kan ikke oppdage alt alene…de trenger hjelp av andre...

14 Språkutvikling Semantisk utvikling Fonologisk ” pragmatisk ”
morfologisk ” fonetisk syntaktisk språklig bevissthet / metaspråklig bevissthet

15 Språklig bevissthet Fonologisk bevissthet
finne rim og regler skille ut første lyd i ord segmentere talte ord lage syntese av talte lyder stor betydning for leseinnlæringen

16 Skriftspråkutvikling- skriving og lesing
Lærer man å lese når man begynner på skolen? ”emergent literacy” Studier av tidlige lesere: navnet på mor og far, eget navn, leser på melkepakken, leverposteiboksen, McDonald’s … IS!

17 Skriftspårkutvikling
Pseudolesing ”maitoa” Logografisk lesing alfabetisk lesing ortografisk lesing

18 Skrifspråkutvikling Skribling fantasiskriving
konvensjonelle bokstaver i rekke tegnet tale oppdagende skriving konvensjonell skriving ”Du kan jo lekeskrive!”… hemmlige tegn?


Laste ned ppt "Utviklingspsykologi - oversikt 6.februar 01"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google