Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOGNITIV UTVIKLING(3.del) Banduras sosial-kognitive teori

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOGNITIV UTVIKLING(3.del) Banduras sosial-kognitive teori"— Utskrift av presentasjonen:

1 KOGNITIV UTVIKLING(3.del) Banduras sosial-kognitive teori
Albert Bandura 1925- Canada/ USA Stanford University

2 Oversikt over sentrale forskningsområder hos B.
Banduras studier rundt sosialisering prososial atferd (”summegrupper”) aggresjon selv-regulering ”self-efficacy” hva er det? Hva betyr det for studiene dine? Hvor kommer det fra..?

3 Prososial atferd Hvordan utvikler vi en holdning om
å dele, å hjelpe, å samarbeide Studie blant 7-11åringer modell som bowler og donerer en del gevinsten en gruppe barn observerer og bowler …. Hva skjer? en kontrollgruppe observerer ikke .. Hva skjer når de bowler og får gevinst? Konklusjon: Observasjon av modellen stor betydning for hvordan vi handler

4 Prososial atferd (altruisme)
sosialisering gjennom en modell barn vil imitere handlinger de ser modellen omtaler også handlingen ”det er fint du deler”for eksempel Kommando om gode gjerninger? du deler bowling utbyttet! i neste omgang: stjeler mer- om de kan.

5 Aggresjon Hvorfor blir barn aggressive i B. perspektiv?
straff og belønning i forhold til atferd (operant betinging) fra ulike modeller / hva gjør de? -får de straff? Studie av 4-åringer og ei dokke fikk se film med en aggressiv modell, men ulik slutt belønning av aggresjon-straff for aggresjon- ignorering av aggresjon

6 Aggresjon Resultatet Ny vri: få belønning å imitere modellen
gruppen som hadde sett aggresjon bli straffet imiterte modellen signifikant mindre enn i de to andre gruppene ingen forskjell mellom ”å belønne aggresjon” og ”å ignorere aggresjon” Ny vri: få belønning å imitere modellen hva hender da?

7 Aggresjon Alle barna imiterer modellens aggressive handlinger
Konklusjon: ved straff ble aggressiv atferd hemmet men de aggressive handlingene var LÆRT! Konsekvenser: hvilken påvirkning har film og tv på barns utvikling av voldelig atferd? (i følge Bandura)

8 Hva ligger til grunn for denne læringen ?
OBSERVASJONSLÆRING barn observerer en model bearbeider dette kognitivt konsekvenser via andre; symbolske modeller fra TV bl.a. 4 ledd i observasjonslæring: oppmerksomhet; gjenkalle handlinger; reprodusere handlinger; forsterke gjennomføringen

9 Sosial kognitiv teori interaksjonisme mellom
kognitive / personlige faktorer (personal var.) miljøet / omgivelsene ( environmental var.) atferd (behaviours)

10 Selv-regulering Selv-regulert læring
hva består den av? hvordan utvikles dette? Hva ligger til grunn for selv-evaluering? hvilken standard? Når barn har ulike modeller-hvem vinner?

11 ”Self-efficacy” Jeg er god å hoppe bukk!
Jeg er ikke god i matte! (Julie fra Dalen, Eks.) Hvordan utvikler vi vår forventning om mestring (self-efficacy)? konkrete prestasjoner hvordan andre lykkes med oppgaver overbevise oss selv verbalt (pep-talks)

12 Bandura og Piaget Lærer barn først og fremst ut av egen interesse for ulike problemer? Miljøets betydning viktig hos B. observasjonslæring og Piagets stadier

13 Bandura og Vygotsky Bandura: interaksjon mellom
miljø person atferd Vygotsky: internalisert kultur individet er et produkt av sin kultur- individet er et produkt av historien

14 Self-regulated learning
Hva har vi lært av ekspertene: 4 komponenter viktig i selv-regulert læring kunnskap motivasjon strategier metakognisjon

15 Praktiske konsekvenser og vurdering
Gode modeller media; signifikante andre utvikle forventning om mestring utvikle gode læringsstrategier Opptatt av læring og utvikling som er aktuell i samfunnet i dag Kanskje han glemmer litt barnets egeninteresse….egen aktiviet


Laste ned ppt "KOGNITIV UTVIKLING(3.del) Banduras sosial-kognitive teori"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google