Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

25. juni 2015. Den flerkulturelle dimensjonen Arbeidet med forslag til grunnleggende norsk for språklige minoriteter og morsmål for språklige minoriteter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "25. juni 2015. Den flerkulturelle dimensjonen Arbeidet med forslag til grunnleggende norsk for språklige minoriteter og morsmål for språklige minoriteter."— Utskrift av presentasjonen:

1 25. juni 2015

2 Den flerkulturelle dimensjonen Arbeidet med forslag til grunnleggende norsk for språklige minoriteter og morsmål for språklige minoriteter

3 25. juni 2015 Oppdrag fra Kunnskaps- departementet 15.05.06 (1) For å bedre minoritetsspråklige elevers norskferdigheter og derved øke deres læringsutbytte, gis direktoratet i oppdrag å utarbeide nye språkplaner for minoritetsspråklige elever. Læreplanene skal være nivåbaserte og skal kunne benyttes uavhengig av elevenes alder og det årstrinn de følger opplæring i øvrige fag.

4 25. juni 2015 Oppdraget (2) Når elevene har oppnådd tilstrekkeligferdighetsnivå i norsk til å følge den vanlige opplæringen, skal de følge opplæring etter ordinær læreplan for norsk. Den nye norskplanen kalles grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Navnet på læreplanen morsmål for språklige minoriteter beholdes. Frist for oversendelse av læreplanforslag er 1. november 2006.

5 25. juni 2015 Oppdraget (3) Direktoratet gis også i oppdrag å sørge for at det utarbeides tjenlig kartleggingsverktøy for å vurdere elevenes språkferdigheter i norsk i samsvar med de nye læreplanene.

6 25. juni 2015 DATOAKTIVITET ONS 24.05Kontakt med medl av lp-gruppene – oversendelse av oppdraget FRE 26.05Framdriftsplan utarbeidet – justert 08.06.06 og 12.06.06 MAN 12.06Startseminar for begge læreplangruppene Kl 1000 – 1530 i direktoratet ONS 21.06Endelig supplering av læreplangruppa i grunnleggende norsk. Endelig avklaring av ledere for hver gruppe. TORS 22.06Utsendelse av kontrakter, info om honorar etc. 13.06 – 14.08 Start på læreplanarbeidet  oppgave- og ansvarsfordeling i gruppene MAN 14.08 – ONS 16.08 ARBEIDSMØTE med læreplangruppene på Thon hotell Opera i Oslo  Utkast til læreplaner leveres udir

7 25. juni 2015 DATOAKTIVITET TORS 17.08Arbeid med respons på lp-utkastene FRE 18.08Respons på utkastet fra udir til lp-gruppene MAN 21.08Respons på utkastet fra udir til lp-gruppene ONS 23.08Høringsspørsmål sendes til stab for kommunikasjon MAN 28.08Endelig forslag til læreplaner sendes fra lp-gruppene til udir MAN 28.08 - TIRS 05.09 Bearbeiding av læreplanforslag til høring – ev interne møter MAN 04.09Høringsbrev sendes til stab for kommunikasjon ONS 06.09Oversende høringsutkast for høring på nettet (FRIST etterm.) FRE 08.09Planene legges ut på høring FRE 08.09 – FRE 23.10 HØRINGSPERIODE

8 25. juni 2015 FRE 08.09 – FRE 23.10 HØRINGSPERIODE TORS 12.10Høringsseminar Oslo TORS 19.10Høringsseminar Tromsø MAN 23.10Høringsfrist – høringsverktøyet stenger MAN 23.10 – ONS 25.10 Oppsummering av høringsuttalelser og foreløpige rapporter TORS 26.10 – MAN 30.10 Bearbeiding av planene ut fra høringen/oppsummeringene FRE 27.10Bearbeiding av planene ut fra høringen/oppsummeringene MAN 30.10Interavdelingsmøte MAN 30.10Fagmøte TIRS 31.10Ferdigstillingsmøte ONS 01.11Oversending av læreplanforslag til KD

9 25. juni 2015 PROBLEMSTILLINGER UNDERVEIS/ HØRINGEN Betegnelse på planene Timetallet – ikke fastsatt Grunnleggende ferdigheter Nivåbaserte planer – det europeiske rammeverket Nivåbasering i morsmålsplanen Forholdet mellom de to planene Vurderingsordninger - uten karakter

10 25. juni 2015 Opplæringsloven § 2-8: Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane.


Laste ned ppt "25. juni 2015. Den flerkulturelle dimensjonen Arbeidet med forslag til grunnleggende norsk for språklige minoriteter og morsmål for språklige minoriteter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google