Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foresattmøte 22.09.2009Side 1 VALGETS KVALER ER: Elevens valg! • HVA HAR ELEVENE ALLEREDE VALGT? – Videregående opplæring ved Byåsen videregående skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foresattmøte 22.09.2009Side 1 VALGETS KVALER ER: Elevens valg! • HVA HAR ELEVENE ALLEREDE VALGT? – Videregående opplæring ved Byåsen videregående skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foresattmøte 22.09.2009Side 1 VALGETS KVALER ER: Elevens valg! • HVA HAR ELEVENE ALLEREDE VALGT? – Videregående opplæring ved Byåsen videregående skole • Studiespesialisering – Det fører frem til generell eller spesiell studiekompetanse – dvs. at eleven kan søke høyere utdanning

2 Foresattmøte 22.09.2009Side 2 Hva er videregående opplæring? Du kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse

3 Foresattmøte 22.09.2009Side 3 3 studieforberedende program 1.Idrettsfag 2.Musikk, dans og drama med disse programområdene: 3.Studiespesialisering med disse programområdene: –Formgivingsfag –Realfag –Språk, samfunnsfag og økonomi

4 Foresattmøte 22.09.2009Side 4 Generell eller spesiell studiekompetanse •Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler •Spesiell studiekompetanse betyr at det i tillegg stilles krav om spesielle fag eller fagkombinasjoner, vanligvis realfag –Noen studier har opptaksprøve •Hvilke studier krever spesiell studiekompetanse: •Gå til: http://www.byasen.vgs.no/http://www.byasen.vgs.no/

5 Foresattmøte 22.09.2009Side 5 Generell studiekompetanse ved Byåsen •Oppnås ved å fullføre og bestå tre års videregående opplæring fra studiespesialisering. •Eleven får da vitnemål og kan søke høyere utdanning

6 Foresattmøte 22.09.2009Side 6 Fellesfag-, programfag og timefordeling •Elevene har i år (VG1) bare fellesfag, 30 timer (á 45 min) per uke. –I fagene norsk (4), engelsk (5), naturfag (5), samfunnslære (3), geografi (2) og kroppsøving (2) er klassen samlet –I matematikk (5) (1P eller 1T) og språk (4) (nivå I eller II) har elevene allerede gjort et valg. •Til neste år er det 12 timer fellesfag (norsk, historie, språk og kroppsøving) •Dessuten må alle velge matematikk, 2P, S1 eller R1. •I tillegg velger elevene 13 eller 15 timer programfag innenfor –Realfag eller - Språk, samfunnsfag og økonomi

7 Fellesfag-, programfag og timefordeling •Dette skjer etter bestemte regler –Eleven må ha to programfag i samme programområde over både VG2 og Vg3 •For eksempel matematikk og fysikk begge årene eller •Rettslære og Entreprenørskap begge årene –I resten av timene kan eleven enten velge et tredje programfag innenfor samme programområde eller velge et fra det andre. Foresattmøte 22.09.2009Side 7

8 Foresattmøte 22.09.2009Side 8 Oppsummering: Vg1 studiespesialisering Vg2 og Vg3 realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi Her er timetallet oppgitt i 60-minutters enheter. For eksempel er 842 timer = 1123 skoletimer Vg1Vg2Vg3 Fellesfag 842 årstimer Fellesfag 420 årstimer Fellesfag 421 årstimer Programfag fra eget programområde 280 årstimer Programfag fra eget programområde 280 årstimer Valgfritt programfag 140 årstimer Valgfritt programfag 140 årstimer

9 Foresattmøte 22.09.2009Side 9 Gratis læremidler og utstyr Fra skoleåret 2009–2010 får elever på Vg1, Vg2 og Vg3: •Gratis trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr. •Ikke-behovsprøvd utstyrsstipend fra Lånekassen Stipendsatsene varierer mellom utdanningsprogrammene (fra 820 til 2670 kroner skoleåret 2008–2009).

10 Foresattmøte 22.09.2009Side 10 Nyttige tips og råd til eleven •Det er elevens valg! •Eleven søker og svarer via www.vigo.nowww.vigo.no •Søknadsfristene er: –1. mars for ordinært inntak –1. februar for særskilt inntak (inntak etter sakkyndig vurdering) i de fleste fylker) •Eleven skal sette opp tre alternative •Karakterene og nærskoleprinsippet gjelder for inntak til VG2. •I år hadde Byåsen vgs 40 nye elever på VG2 og VG3

11 Foresattmøte 22.09.2009Side 11 Nyttige tips og råd til eleven: •Gjøre seg kjent med tidsplanen for inntaket •Overhold svarfristene. Hvis eleven ikke er hjemme –svar på forhånd, se www.vigo.nowww.vigo.no –sørg for at andre svarer for seg •Eleven kan miste plassen hvis hun/han –ikke svarer til riktig tid –ikke møter første skoledag •Legg ved opplysninger som kan ha betydning for inntaket eller opplæringen

12 Foresattmøte 22.09.2009Side 12 Spesialundervisning og inntak etter sakkyndig vurdering Etter sakkyndig vurdering fra PPT kan en elev som har behov for det, søke om rett til –inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram –inntak til spesialundervisning –opplæring i punktskrift –opplæring i tegnspråklig miljø eller tolk i ordinær opplæring –utvidet rett til opplæring – maksimalt fem år

13 Foresattmøte 22.09.2009Side 13 Minoritetsspråklige Du som tilhører en språklig minoritet, har samme rettigheter som norsk ungdom hvis du –har gjennomført norsk grunnskole eller tilsvarende –har gyldig oppholdstillatelse i Norge Er du mindreårig asylsøker som venter på vedtak om oppholdstillatelse, kan du tas inn til videregående opplæring, men du har ikke rett til å fullføre dersom du får avslag. Du bruker ikke av din rett til tre års videregående opplæring hvis du tar et spesielt innføringsår / forberedende år for minoritetsspråklige før Vg1.

14 Foresattmøte 22.09.2009Side 14 Minoritetsspråklige Har du et annet morsmål enn norsk eller samisk, har du rett til –særskilt norskopplæring inntil du har tilstrekkelige ferdigheter til å følge den vanlige opplæringen i skolen Om nødvendig har du også rett til –morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring • Særskilt norskopplæring og/eller tospråklig fagopplæring skal gis ved din egen skole. Morsmålsopplæring kan legges til en annen skole. • Når morsmålsopplæringen ikke kan gis av egnet personale, skal fylkeskommunen legge til rette for annen opplæring som er tilpasset dine forutsetninger.

15 Rådgivertjenesten ved Byåsen videregående skole •Rådgiver i karriereveiledning: Arvid Oen •Rådgiver i sos ped: Britt Wrensted Rådgiverne sitter i 2. etasje rett ved vg1-arealet Rådgiverne treffes på skolen i oppsatt tid Ta kontakt og gjør avtaler Foresattmøte 22.09.2009Side 15

16 Foresattmøte 22.09.2009Side 16 Mer informasjon •Se nettstedet vilbli.novilbli.no •Spør rådgiver på skolen •Kontakt inntakskontoret •Gå på yrkes- og utdanningsmesser •Hjelp ditt barn med valget Lykke til!


Laste ned ppt "Foresattmøte 22.09.2009Side 1 VALGETS KVALER ER: Elevens valg! • HVA HAR ELEVENE ALLEREDE VALGT? – Videregående opplæring ved Byåsen videregående skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google