Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Betorens oppdatering. Manglende kunnskap Kunnskap rundt oljeutskillere er generelt svært liten, oljeutskillere blir ofte ukritisk beskrevet bare for å.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Betorens oppdatering. Manglende kunnskap Kunnskap rundt oljeutskillere er generelt svært liten, oljeutskillere blir ofte ukritisk beskrevet bare for å."— Utskrift av presentasjonen:

1 Betorens oppdatering

2 Manglende kunnskap Kunnskap rundt oljeutskillere er generelt svært liten, oljeutskillere blir ofte ukritisk beskrevet bare for å gjøre et miljøtiltak. Derfor er det viktig at vi har kompetanse nok for en dialog med kunden!! Det er dessverre varierende kunnskap rundt oljeutskillere hos de forskjellige bedriftene. Jeg kommer gjerne rundt på intern opplæring!

3 Beskrivelse av de forskjellige produktene finnes under bruksområder

4 Regelverk Forurensningsforskriften del 4. Kap 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann Norvar rapport 156/2007

5 forurensningsforskriften §15-7 Oljeinnholdet skal ikke overstige 50 mg/l. Oljeholdig avløpsvann skal før utslipp passere et sandfang. Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver

6 Oljeutskiller, aktuelt for hvem? Virksomheter som har påslipp av oljeholdig avløpsvann. Forurensingsforskriften Kapittel 15 gjelder for følgende virksomheter: Bensinstasjoner Vaskehaller for kjøretøy Motorverksteder Bussterminaler Verksted og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell Anlegg for understellsbehandling Garasjeanlegg med tilgang til vann og mulighet for vask av biler inne i garasjen

7 Olje- og bensinutskillere Gjeldene standard NS-EN 858-1 og 2 Klasse 1 (< 5 mg restolje/liter) klasse 2 (<100 mg restolje/liter) Kapasiteten angis i nominell størrelse (NS) og er en benevningsløs tallverdi som tilsvarer l/s etter standardisert test.

8 Brukes når man har kontroll på tilført (emulgert) vannmengde Må ikke overbelastes!! Klasse I utskiller leveres i 90 % av tilfellene. NS (Nominell størrelse) 3-50. En NS 6 oljeutskiller kan i utgangspunktet ikke belastes med en vannmengde på 6 l/s (pumping, kjemikalier) etc. Skal ha alarm og mekanisk lukkeventil (kommunen kan gi dispensasjon). Oljeutskiller Klasse I (koalescensutskiller) Klasse I

9 Oljeutskiller klasse II NS 3-50 (l/s) Sikkerhet mot akuttutslipp Behandling av overvann (ikke emulgert) f. eks påfyllingsplass Klasse II

10 Alarm Oljeutskilleranlegg skal være utstyrt med automatisk varselinnretninger. Anbefaler 2 følere. NVF KVF

11 Automatisk lukkeventil NS-EN 858-1 og 2 stiller krav om at oljeutskilleranlegg skal være utstyrt med automatisk lukkeinnretning (kommunen kan gi dispensasjon) SKAL ikke benyttes for oljeutskilleranlegg som tar i mot oljeholdig overvann. Bør ha dialog med kunden!

12 Sandfang Kan aldri bli for stort!!!!!!!!!!! Lite sandfang = misfornøyd kunde

13 Overvann Overvann bør i utgangspunktet ikke ledes til et oljeutskilleranlegg for industriavløp. Oljeholdig overvann bør ledes til separat oljeutskiller og ikke blandes med oljeholdig avløpsvann.

14 Rensing av overvann Lamellutskiller Holder tilbake olje og Partikkelbundne forurensninger Stor hydraulisk kapasitet KlasseIIIHydraulisk kapasitet Belastning (l/s)<1010 - 20200 Belastning (l/s)<2020 – 35400 Belastning (l/s)<2525 – 50600

15 Lamellutskiller Oppstuvning lamellvs Tradisjonell Alle som får presentert lamellutskilleren ønsker den løsningen. Finnes ingen konkurrenter!

16 Gjennomgang av Bruksområder Overvann fra næringsområder kan være/kan bli forurenset og bør renses! Oslo kommune stiller som hovedregel krav om sedimentasjon før utslipp til resipient.

17 Bruksområder Overvann fra næringsområder kan være/kan bli forurenset og bør renses!

18

19 Må ha dialog med kunden Oppsamling av oljesøl ved påfyllingsplass Beregnet en belastning på 19 l/s

20 Utfordringer, Anbud Eksempel 1: Beskrevet NS 4 med et våtvolum på 4 m^3.

21 Eksempel 1: Forslag til løsning Tilbyr NS 6, klasse I eller klasse II? Våtvolum (4 m^3): øke diameter på oljeutskiller og sandfang Lukkeventil? Våtvolum DN 2000: 3,14* 1^2 * 0,825= 2,59 m^3

22 Eks 2: Overvannsmengder og overflateavrenning SPM fra Kunde: Trenger oljeutskiller for et industriområde på 4000 m^2 hvor det kan forekomme noe oljesøl.

23 Overvannsmengder og overflateavrenning Den rasjonelle formelen som benyttes for beregning av overflateavrenningen: Q = φ *A* I Q = Avrent vannføring fra feltet i liter pr. sekund. (liter / sekund). φ = Forholdet mellom avrent nedbør på overflaten og nedbørmengde. A = Området innenfor vannskillene for feltet. (ha). I = Nedbørintensitet. (l/s ha). 1 ha = 10 000 m2.

24

25 Dimensjoneringseksempel 2 Overvann Velg område Gjentaksintervall på 20 år? Regnskyll som opptrer maks1 gang per 20 år Velg tilknyttet areal

26 Dimensjoneringseksempel 2 overvann Konsentrasjonstid? Konsentrasjonstiden er tiden en regndråpe bruker fra den faller helt i ytterkant av feltet til den når frem til utløpet av feltet. Norsk vann rapport anbefaler 10 min

27 Rensing av overvann God tilbakeholdelse ved normale nedbørsituasjoner. Ingen fare for utvasking av olje ved store belastninger KlasseIIIHydraulisk kapasitet Belastning (l/s)<1010 - 20200 Belastning (l/s)<2020 – 35400 Belastning (l/s)<2525 – 50600

28 Eksempel 3: Overvann fra begrensede flater Velg område Velg tilknyttet areal Gjentaksintervall på 2 år: Ok for tilknytting av små arealer til en oljeutskiller (eksempel utenfor et verksted)

29 Eksempel 3 Må tåle 3,6 l/s

30 Eksempel 4: Tunellvaskevann

31 Sandfang = 60 m^3 NS = 30

32 Oppsummering Klasse I og II utskiller brukes når man har kontroll på vannmengden Klasse I utskiller benyttes når oljedråpene er små, f.eks ved bruk av (høytrykkspyler) Sandfang bør ganges med 3*NS Ved store (over) vannmengder og lite oljesøl bør lamellutskiller vurderes. Klasse I Klasse II Lamellutskiller

33 Fettutskiller Stort Potensiale!!


Laste ned ppt "Betorens oppdatering. Manglende kunnskap Kunnskap rundt oljeutskillere er generelt svært liten, oljeutskillere blir ofte ukritisk beskrevet bare for å."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google