Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Business og elektronisk signering i Gassco Booking System Applikasjonstjenester Oslo 5 september 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Business og elektronisk signering i Gassco Booking System Applikasjonstjenester Oslo 5 september 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Business og elektronisk signering i Gassco Booking System Applikasjonstjenester Oslo 5 september 2013

2 Fakta om gasstransport systemet •7975 kilometer med gassrørledninger •Plattformer •To store prosesseringsanlegg •Mottaksterminaler i fire europeiske land •Et integrert system tilknyttet de fleste gassproduserende felt på norsk sokkel og store europeiske distribusjonssystemer •Akkumulert gass leveranse i 96,6 Mrd Sm 3 (verdi ca 175 Mrd NOK) •Akkumulerte væske produkt leveranser 8,65 million tonn (verdi ca 18 Mrd NOK) •Transportkostnader ca 25 - 30 Mrd NOK •Mer fakta informasjon finnes på url: www.gassco.nowww.gassco.no

3 Gassco Booking System (GBS) Gir kvalifiserte skiperselskaper informasjon om: • Egen kapasitets situasjon (inkl rettigheter og bruk av disse) • Ledig kapasitet på punkter i transportsystemet (primær markedet) • Bilaterale og åpne tilbud på markedsplassen (sekundær markedet) Gir skipere mulighet til å: • Kjøpe mer transportkapasitet i primærmarkedet • Kjøpe eller selge kapasitet via sekundærmarkedet (bilateralt eller via åpen markedsplass) • Ta ut nødvendige rapporter Brukes av Gassco for å administrere • Reduksjoner i transportsystemet (ie utfallssituasjoner etc) • Ekstrasalg av kapasitet • Brukeradgang (rettigheter spesifiseres per bruker) Bookingtall fra GBS brukes som basis for tariff beregning

4 E Signatur i Gassco Booking System (GBS) • Det brukes e-signatur for å inngå avtaler om Gasstransport i rørledningsnettet. • Buypass Smartkort brukes til innlogging og signering av avtaler: • Avtaler mellom Skiper og Gassco om transport av gass • Avtaler mellom Skipere om videresalg av transportrettigheter • Første versjon av e-Signatur i bruk siden 2000 (i Gass via Vesterled) • Det kan signeres verdier for mange hundre millioner i en signeringstransaksjon. • Alternativet til e-signatur ville vært fax eller et annet papirbasert alternativ.

5 Regler, avtaler og e-sikkerhet •Adgangsregime for gass transport systemet er beskrevet i “Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet” Kapittel 9 •Tariffer er regulert av Olje og Energi Departementet i “Forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger” •Gassco bruker standardiserte avtaler og prosedyrer for å kunne ha elektronisk signering av kapasitets transaksjoner: -Terms and Conditions for Transportation of Gas in Gasled, T&C -Booking & Shipper Manual •For å få adgang til systemet må selskap med behov for gasstransport, akseptere T&C og signere: -Company Agreement -Individual User Agreement (angir rettigheter for hver bruker) -Buypass tilgangskort •Basert på signerte brukeravtaler aksepterer Gassco utsending av buypass kort til hver bruker. Kort med PIN brukes ved pålogging og signering •Buypass er ekstern sertifikat administrator. Sikrer elektronisk sikkerhet

6 Kjøp av kapasitet i primær markedet

7 Kjøp/ salg av kapasitet på sekundær markedet

8 Signering av transaksjoner

9 Verifisering av Signaturen • Signert avtale lagres i GBS databasen • En inngått avtale kan man i ettertid gå inn i GBS og verifisere

10 Teknisk løsning • Signicat leverer løsning for autentisering og signering • Brukeren benytter smartkort fra BuyPass • Autentisering og tilgangskontroll ligger i infrastrukturen, utenfor selve applikasjonen. • Tilgangskontroll blir håndtert av WebSEAL (Proxy) og autentisering av Signicat. • Signeringen baserer seg på WebServices fra Signicat og fremstår som en integrert del av applikasjonen (GBS)

11 IBM WebSEAL Id.signicat.com Buypass IDGBS Login Sjekk av bruker & bruker roller Bruker autentisering Sjekk av sertifikat Login og signering Signicat online tjenester på grunn av at vi ønsker å slippe implementering av masse kode i mange programmer. Med vårt oppsett endrer vi kode kun en plass GBS Id.signicat.com Statoil virksomhetssertifikat Buypass ID Signering av transaksjoner Bruker signering Gir endring i GBS databasen Validering av signatur

12


Laste ned ppt "Business og elektronisk signering i Gassco Booking System Applikasjonstjenester Oslo 5 september 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google