Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbakestrømning fra abonnent til vannledning ny norsk standard NS-EN 1717 nytt VAMiljøblad nr 61.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbakestrømning fra abonnent til vannledning ny norsk standard NS-EN 1717 nytt VAMiljøblad nr 61."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbakestrømning fra abonnent til vannledning ny norsk standard NS-EN 1717 nytt VAMiljøblad nr 61

2 Problemstilling:  pga vakuum (trykkløs hovedledning)  pga overtrykk i abonnentens utstyr forurenset vann eller væske strømmer tilbake fra tappepunkt

3 Tilbakestrømning ved undertrykk:

4

5 Tilbakestrømning ved overtrykk hos abonnent:

6 Risikoabonnenter:  avløpsanlegg  industri  husdyrbruk  vaskeanlegg

7 REN (Veiledning til teknisk forskrift til PBL) og normalreglementet (sanitærreglement):  Bideer, badekar med bunnfylling o.l.: vakuumventil.  Slangekraner: tilbakeslagsventil eller ventil med løs kjegle  Vannkilder med forskjellig vannkvalitet: brutt forbindelse med et luftgap på minst 50 mm  Kjelanlegg, vaskeautomater, ejektoranlegg, laboratorier o.l.: vakuumventil og tilbakeslagsventil.  abonnentens ansvar

8 REN (Veiledning til teknisk forskrift til PBL) og normalreglementet (sanitærreglement): Dette ser ut til å ha gått i glemmeboken for mange!

9 Utvendig stoppekran i bakken

10 Innvendig stoppekran

11 Slangekran

12 Er dette alvorlig?  Mange hendelser også i Norge  Små hendelser - svekker tilliten til vannforsyningen  Kan gå veldig galt en dag  Utlandet: varierende praksis, til dels mye mer innarbeidet

13 Ny standard: NS-EN 1717. Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning Norge: mai 2001

14 NS-EN 1717  strengere og mer omfattende enn dagens regelverk  detaljert beskrivelse av valg av sikring  (enklere løsninger for boliger)  sikring både ved hovedstoppekran og hvert tappepunkt  antall vegger mellom drikkevann og andre væsker

15 1: bestem væskekategori kategoribeskrivelseeksempler 1drikkevann  rent drikkevann 2drikkevann som kan ha endret lukt, smak, utseende eller temperatur  varmtvannsbereder  sprinkleranlegg uten tilsats? 3væske som utgjør en viss helserisiko fordi den inneholder skadelige stoffer  sprinkleranlegg, varme- og kjøleanlegg med tilsats 4væske som utgjør en helserisiko fordi den inneholder giftige stoffer  prosessanlegg i industrien  vaskeanlegg med sterke vaskemidler 5væske som kan inneholde smittestoff  avløpsrenseanlegg og - pumpestasjoner  sykehusutstyr

16 2: overtrykk eller vakuum?  enklere beskyttelse der overtrykk i utstyret ikke kan forekomme  i mange tilfeller liten praktisk betydning

17 3:

18 Type AA – uinnskrenket luftgap

19 Type BA

20 Type EA

21 VA/Miljøblad nr 61:

22 Drift / vedlikehold  regelmessig kontroll og service en forutsetning  ”sertifisering” av rørleggere

23 Rettslig grunnlag  ikke lov eller forskrift – hjemles i sanitærreglement e.l.  abonnentens ansvar, også service m.m.

24 Framgangsmåte  begynn ”i det små”  de mest risikable abonnentene først  også eksisterende virksomheter  abonnentens ansvar – vannverket må veilede  hjemmel: sanitærforskrift e.l.  2004 / 2005: samle erfaringer og spørsmålsstillinger, felles løsninger


Laste ned ppt "Tilbakestrømning fra abonnent til vannledning ny norsk standard NS-EN 1717 nytt VAMiljøblad nr 61."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google