Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virtuell avdeling Eidsberg kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virtuell avdeling Eidsberg kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Virtuell avdeling Eidsberg kommune

2 Hva er Virtuell avdeling?
En metode å besvare den oppgaveforskyvningen som kommunehelsetjenesten står ovenfor som følge av Samhandlingsreformen. Avdelingsstrukturen er inspirert av «Virtual ward» som blant annet finnes i England og Canada Det er ingen fysisk avdeling, men en måte å organisere ressurser på. Avdelingen består av en sykepleier med master i avansert geriatrisk sykepleie (AGS) og en kommunal fysioterapeut

3 Intensjon Kvalitetssikre overgangsfasen fra sykehus/helsehus til hjem for multisyke pasienter over 65 år med behov for helsetjenester fra kommunen. Sikre raskt oppfølging og tett samarbeid med fysioterapeut og fastlege. Kompetanseoverføring til utøvende tjeneste i kommunen.

4 Pilotprosjektet I pilotperioden, fra september 2014 til februar 2015, var 26 pasienter mellom 66 og 91 år innskrevet i Virtuell avdeling (VA), 17 kvinner og 9 menn. Gjennomsnittlig hadde pasientene 6 aktive diagnoser. 11 pasienter hadde hjemmetjeneste fra tidligere. 2 pasienter kom fra helsehus, 24 kom fra sykehus. Meldt behov for tjeneste ved utskrivelse var hovedsakelig ukentlig assistanse til dusj og hjelp til å administrere medisiner.

5 Resultat Tett monitorering og evaluering av piloten viste manglende overensstemmelse mellom meldt behov for kommunale helsetjenester fra sykehus/helsehus og det behovet som ble definert i VA. Det manglet planer for hvordan hjemmetjenesten skulle observere og monitorere pasientens kliniske tilstand etter utskrivelse fra sykehus/helsehus. Semi-strukturerte intervju med 15 pasienter og 2 pårørende viste høy pasienttilfredshet i VA. De følte seg ivaretatt og trygge og at de i større grad ble informert om egen helsetilstand.

6 Samarbeid med ergoterapitjenesten lot seg ikke gjennomføre.
Forts. resultat Sykepleierne i hjemmetjenesten merket en dreining: fra hovedfokus på stell og medisinadministrering, ble nå også deres kliniske vurderingskompetanse styrket og etterspurt. Fysioterapeut ble trukket raskt inn og definerte selv hvilke pasienter som hadde behov for fysikalske tjenester, og var svært tilfreds med et tettere samarbeid med hjemmetjenesten. Samarbeid med ergoterapitjenesten lot seg ikke gjennomføre. Fastlegenes tilgjengelighet var ikke så god som forventet.

7 Veien videre: Eidsberg kommune vil videreutvikle VA med følgende fokus: • Medisinsk-faglige oppfølging av pasientene må styrkes med større lege-involvering • Hjemmetjenestens kliniske kompetanse må styrkes og aktivt etterspørres i samhandlingen • Utvikles tilbud for nye pasientgrupper i VA • Ergoterapi og hverdagsrehab. bør innlemmes i VA • Bidra til å evaluere og videreutvikle kommunehelsetjenestens tilbud til multimorbide pasienter og skrøpelig eldre.


Laste ned ppt "Virtuell avdeling Eidsberg kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google