Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veivalg og alternative kommunestrukturer for Glåmdalsregionen Felles formannskapsmøte Grue 24. april 2014 Av Geir Vinsand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veivalg og alternative kommunestrukturer for Glåmdalsregionen Felles formannskapsmøte Grue 24. april 2014 Av Geir Vinsand."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veivalg og alternative kommunestrukturer for Glåmdalsregionen Felles formannskapsmøte Grue 24. april 2014 Av Geir Vinsand

2 Tema •Tilnærming til kommunereform •Prinsipper og føringer fra Vaboutvalget •Rask grensevandring •Alternative kommunestrukturer •Prosessen videre

3 Vi setter i gang! •Hva skal utredes, av hvem og når? •Hvem ivaretar nasjonale og regionale hensyn? •Hvem tar seg av de de blakke, motvillige og utstøtte? •Kommer positiv virkemiddelbruk? •Fylkesvise fellesutredninger? •Nasjonale unntaksområder?

4 Idyllen på Buskerudtinget 17.3 •Vi har ingen debatt, ingen maser om sammenslåing. Vi har et godt tjenestetilbud og alle er fornøyde, sa ordfører Per Berger i Hole •Både Drammen og Lier er i seg selv store nok til å være det som kalles robuste kommuner, og jeg kan ikke se at det ligger noen spesielle fortrinn for innbyggerne ved å slå sammen Drammen og Lier, sa ordfører Opdal Hansen •Vi trenger ikke skrivebordsreformer, men vi trenger ganske enkelt mer penger, fortsatte ordfører Bye i Nedre Eiker

5 Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI Funksjonelt samfunnsutviklingsområde?

6 Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI Drammen øst Lier

7 Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI Drammen vest

8 Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI Fylkesgrense gjennom Skoger

9 Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI Naturlig fellesskap? Øvre Eiker Nedre Eiker

10 Inndelingsprinsipper •Minst 15-20.000 innbyggere •Kommunegrensene bør sammenfalle med funksjonelle samfunnsutviklingsområder •Tilrettelegging for flere oppgaver, redusert detaljstyring og slagkraftige demokratiske arenaer

11 Reformbehovet dagens kommunestruktur 1.Utdaterte grenser ifht. kommunikasjoner og bosetting 2.Utdatert struktur ifht. lovpålagte oppgaver Endringsbehov i Hedmark?

12 11 kommuner og 3 fylker i Oslo tettsted

13 Nordland/Troms

14 Hedmark

15 Siste vesentlige endring i kommuneinndelingen •Kongsvinger 1964 (Vinger, Brandval) •Åsnes 1963 (Hof) •Eidskog 1864 •Våler 1854 •Grue 1837 •Nord-Odal 1837 •Sør-Odal 1837

16 Hamar/Stange/Ringsaker

17 Hamar: Kommuneplanens arealdel 2005-2016

18 Lange avstander i Midtfylket Ellers stort sett godt integrerte kommuner med korte reiseavstander til nærmeste regionale sentra

19 Korte avstander i Glåmdalsregionen Flisa Kirkenær Kongsvinger Skarnes Skotterud Sand Gardermoen Oslo Våler 34 km 20 km 13 km 22 km 53 km 50 km 27 km 20 km

20 Typeproblemer i Hedmark 1.Ett flerkommunalt byområde av type 1: Regionsenter m/tettstedsoppsplitting (Hamar) 2.Tre integrerte pendlingsregioner: (Kongsvinger, Elverum, Tynset) 3.17k< 15.000 innbyggere, noen uten og noen med betydelig avstandsproblematikk 4.Så godt som alle kommuner er berørt av uhensiktsmessige avgrensninger 5.Fylkesoppdeling av Mjøsregionen 6.Fylkestilhørighet for Glåmdalsregionen og Os

21 BA-regioner i Hedmark (pendling til senterkommune) 1.Kongsvingerregionen 6k: Kongsvinger, Sør-Odal (18), Nord-Odal (10), Eidskog (26), Grue (15), Åsnes (4) 2.Hamarregionen 4k: Hamar, Stange (32), Løten (29), Ringsaker (17) 3.Elverumregionen: Elverum, Våler (16), Åmot (10) 4.Trysilregionen: Trysil, Engerdal (10) 5.Tynsetregionen: Tynset, Alvdal (21), Tolga (28), Folldal (8), Rendalen (10) 6.Stor-Elvdal Kilde: NIBR 2013:1

22 Tettsteder i Hedmark

23 Tettsteder på Romerike

24 Oslosuget

25 Blandet befolkningsutvikling

26 Veivalg 1.Fortsette i samme spor Nei! 2.Mer interkommunalt samarbeid Nei, ikke som hovedløsning! 3.Konsolidering i kommuneinndelingen Nei! 4.Regionkommuner Yes! 5.Storkommuner Mulig langsiktig løsning

27 Alternative kommunestrukturer

28 Glem ville sjablongkommuner! • Motstrømskommuner uten fellesskap • Gøy på landet kommuner uten tydelig kommunesenter • Kunstige polysentrisk storkommuner • Halv smultring rundt Kongsvinger Nei til alenegang! • Våler, ingen ville ha oss • Eidskog, så langt pengene rekker

29 To regionkommunealternativ

30 Gode vabiske løsninger •Geografiske funksjonell, sentrert, solid befolkningsgrunnlag •Langsiktig robust kommune, strukturelt, oppgavemessig, demokratisk, kulturelt…. •Potensiale for desentralisering, demokratisering og effektivisering •Interessant regional partner på sentrale Østland •Gøy å bygge – og dømt til å lykkes?!

31 Konsolidering? En mulig løsning, men forutsetter mye interkommunalt samarbeid, utnytter ikke BA- potensial, fare for seriefusjon Bufferkommune, liten, voksende, sentrert, men midlertidig? Dobbel vippekommune, svak senterstruktur, motstrøms det meste

32 En skikkelig GPL-kommune? Solør så klart! Kanskje få med Brandval? Kommunesenter på Flisa, felles identitet, like utfordringer …. Svak senterstruktur, dramatisk befolkningsnedgang, motstrøms folks BA-orientering Glem det!

33 Konsekvenser av ulike inndelingsalternativer •Tjenesteleverandør •Næringsutvikler – ja! •Samfunnsutvikler •Myndighetsutøver •Arbeidsgiver – ja! •Lokaldemokratisk arena

34 Mål for ny kommunestruktur •En ny kommuneinndeling skal ha som hovedformål å styrke hele Glåmdalsregionen •En ny kommuneinndeling skal gjøre kommunen(e) mer attraktive for innbyggere, næringsliv og ansatte •En ny kommuneinndeling skal bidra til å skape og videreutvikle livskraftige og handlekraftige lokalsamfunn •En ny kommuneinndeling skal bidra til å bygge ny kompetanse og skape nye kompetansearbeidsplasser

35 Tid til skrittvis tilnærming? Geografisk retningsvalg Forsterket samarbeid Kald fusjonsfase Varm utvikling av ny kommune

36 Glåmdal som frontkommune? •Glem Odal kommune, i beste fall en mellomstasjon, ender i seriefusjon? •Minst 5k, men det holder bra, ny og varm regionkommune, først ut på Østlandet? •Det strides i Østfold, prosessene står stille i Oslo, Akershus og Buskerud •Store deler av Hedmark stritter imot •Og Oppland bare prater?

37 Skifte fylke? •Ja, selvsagt! •Velkommen i sør og får garantert ja av dagens Storting!? •Tvangsregionalisering innenfor gamle danske amt er snart historie •Ha det gjerne litt gøy med de regionale statsinndelingene på ferden

38 Innspill fra Metrologisk institutt: Nordhedoppland Inndelingsforslag fra metrolog John Smith

39 Tonivåmodell m/storbyfylker?

40 Kommer •Kontroll •Tidsplan •Organisering •Arbeidsfordeling •Virkemidler Prosess koordinert av Fylkesmannen og KS?


Laste ned ppt "Veivalg og alternative kommunestrukturer for Glåmdalsregionen Felles formannskapsmøte Grue 24. april 2014 Av Geir Vinsand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google