Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veivalg og alternative kommunestrukturer for Glåmdalsregionen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veivalg og alternative kommunestrukturer for Glåmdalsregionen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veivalg og alternative kommunestrukturer for Glåmdalsregionen
Felles formannskapsmøte Grue 24. april 2014 Av Geir Vinsand

2 Tema Tilnærming til kommunereform
Prinsipper og føringer fra Vaboutvalget Rask grensevandring Alternative kommunestrukturer Prosessen videre

3 Vi setter i gang! Hva skal utredes, av hvem og når?
Hvem ivaretar nasjonale og regionale hensyn? Hvem tar seg av de de blakke, motvillige og utstøtte? Kommer positiv virkemiddelbruk? Fylkesvise fellesutredninger? Nasjonale unntaksområder?

4 Idyllen på Buskerudtinget 17.3
Vi har ingen debatt, ingen maser om sammenslåing. Vi har et godt tjenestetilbud og alle er fornøyde, sa ordfører Per Berger i Hole Både Drammen og Lier er i seg selv store nok til å være det som kalles robuste kommuner, og jeg kan ikke se at det ligger noen spesielle fortrinn for innbyggerne ved å slå sammen Drammen og Lier, sa ordfører Opdal Hansen Vi trenger ikke skrivebordsreformer, men vi trenger ganske enkelt mer penger, fortsatte ordfører Bye i Nedre Eiker

5 Funksjonelt samfunnsutviklingsområde?
Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

6 Drammen øst Lier Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

7 Drammen vest Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

8 Fylkesgrense gjennom Skoger
Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

9 Naturlig fellesskap? Øvre Eiker Nedre Eiker
Kartkilde: Gule sider, grenser inntegnet av NIVI

10 Inndelingsprinsipper
Minst innbyggere Kommunegrensene bør sammenfalle med funksjonelle samfunnsutviklingsområder Tilrettelegging for flere oppgaver, redusert detaljstyring og slagkraftige demokratiske arenaer

11 Reformbehovet dagens kommunestruktur
Utdaterte grenser ifht. kommunikasjoner og bosetting Utdatert struktur ifht lovpålagte oppgaver Endringsbehov i Hedmark?

12 11 kommuner og 3 fylker i Oslo tettsted

13 Nordland/Troms

14 Hedmark

15 Siste vesentlige endring i kommuneinndelingen
Kongsvinger 1964 (Vinger, Brandval) Åsnes 1963 (Hof) Eidskog 1864 Våler 1854 Grue 1837 Nord-Odal 1837 Sør-Odal 1837

16 Hamar/Stange/Ringsaker

17 Hamar: Kommuneplanens arealdel 2005-2016

18 Lange avstander i Midtfylket
Ellers stort sett godt integrerte kommuner med korte reiseavstander til nærmeste regionale sentra

19 Korte avstander i Glåmdalsregionen
Våler 13 km Flisa 20 km Kirkenær 34 km Kongsvinger Skotterud 27 km 22 km Sand Skarnes 20 km 53 km Gardermoen 50 km Oslo

20 Typeproblemer i Hedmark
Ett flerkommunalt byområde av type 1: Regionsenter m/tettstedsoppsplitting (Hamar) Tre integrerte pendlingsregioner: (Kongsvinger, Elverum, Tynset) 17k< innbyggere, noen uten og noen med betydelig avstandsproblematikk Så godt som alle kommuner er berørt av uhensiktsmessige avgrensninger Fylkesoppdeling av Mjøsregionen Fylkestilhørighet for Glåmdalsregionen og Os

21 BA-regioner i Hedmark (pendling til senterkommune)
Kongsvingerregionen 6k: Kongsvinger, Sør-Odal (18), Nord-Odal (10), Eidskog (26), Grue (15), Åsnes (4) Hamarregionen 4k: Hamar, Stange (32), Løten (29), Ringsaker (17) Elverumregionen: Elverum, Våler (16), Åmot (10) Trysilregionen: Trysil, Engerdal (10) Tynsetregionen: Tynset, Alvdal (21), Tolga (28), Folldal (8), Rendalen (10) Stor-Elvdal Kilde: NIBR 2013:1

22 Tettsteder i Hedmark

23 Tettsteder på Romerike

24 Oslosuget

25 Blandet befolkningsutvikling

26 Veivalg Fortsette i samme spor Nei!
Mer interkommunalt samarbeid Nei, ikke som hovedløsning! Konsolidering i kommuneinndelingen Nei! Regionkommuner Yes! Storkommuner Mulig langsiktig løsning

27 Alternative kommunestrukturer

28 Glem ville sjablongkommuner!
Motstrømskommuner uten fellesskap Gøy på landet kommuner uten tydelig kommunesenter Kunstige polysentrisk storkommuner Halv smultring rundt Kongsvinger Nei til alenegang! Våler, ingen ville ha oss Eidskog, så langt pengene rekker

29 To regionkommunealternativ

30 Gode vabiske løsninger
Geografiske funksjonell, sentrert, solid befolkningsgrunnlag Langsiktig robust kommune, strukturelt, oppgavemessig, demokratisk, kulturelt…. Potensiale for desentralisering, demokratisering og effektivisering Interessant regional partner på sentrale Østland Gøy å bygge – og dømt til å lykkes?!

31 Konsolidering? En mulig løsning, men forutsetter mye interkommunalt samarbeid, utnytter ikke BA-potensial, fare for seriefusjon Bufferkommune, liten, voksende, sentrert, men midlertidig? Dobbel vippekommune, svak senterstruktur, motstrøms det meste

32 En skikkelig GPL-kommune?
Solør så klart! Kanskje få med Brandval? Kommunesenter på Flisa, felles identitet, like utfordringer …. Svak senterstruktur, dramatisk befolkningsnedgang, motstrøms folks BA-orientering Glem det!

33 Konsekvenser av ulike inndelingsalternativer
Tjenesteleverandør Næringsutvikler – ja! Samfunnsutvikler Myndighetsutøver Arbeidsgiver – ja! Lokaldemokratisk arena

34 Mål for ny kommunestruktur
En ny kommuneinndeling skal ha som hovedformål å styrke hele Glåmdalsregionen En ny kommuneinndeling skal gjøre kommunen(e) mer attraktive for innbyggere, næringsliv og ansatte En ny kommuneinndeling skal bidra til å skape og videreutvikle livskraftige og handlekraftige lokalsamfunn En ny kommuneinndeling skal bidra til å bygge ny kompetanse og skape nye kompetansearbeidsplasser

35 Tid til skrittvis tilnærming?
Geografisk retningsvalg Forsterket samarbeid Kald fusjonsfase Varm utvikling av ny kommune

36 Glåmdal som frontkommune?
Glem Odal kommune, i beste fall en mellomstasjon, ender i seriefusjon? Minst 5k, men det holder bra, ny og varm regionkommune, først ut på Østlandet? Det strides i Østfold, prosessene står stille i Oslo, Akershus og Buskerud Store deler av Hedmark stritter imot Og Oppland bare prater?

37 Skifte fylke? Ja, selvsagt!
Velkommen i sør og får garantert ja av dagens Storting!? Tvangsregionalisering innenfor gamle danske amt er snart historie Ha det gjerne litt gøy med de regionale statsinndelingene på ferden

38 Innspill fra Metrologisk institutt: Nordhedoppland
Inndelingsforslag fra metrolog John Smith

39 Tonivåmodell m/storbyfylker?

40 Kommer Kontroll Tidsplan Organisering Arbeidsfordeling Virkemidler
Prosess koordinert av Fylkesmannen og KS?


Laste ned ppt "Veivalg og alternative kommunestrukturer for Glåmdalsregionen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google