Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsplan for kulturelt mangfold og likestilling i Hedmark 2014 - 2016 Erfaringer og Videreføringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsplan for kulturelt mangfold og likestilling i Hedmark 2014 - 2016 Erfaringer og Videreføringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsplan for kulturelt mangfold og likestilling i Hedmark 2014 - 2016 Erfaringer og Videreføringer.

2 Hedmark skal være et samfunn med likestilling og fravær for diskriminering der alle uansett bakgrunn har like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser. Mål og visjon for planen

3 Opplæring Bedre samarbeid og samordning Kultur og kunnskapsformidling Holdningsdannelse og samhandling Likestilling Satsingsområder (delmål)

4 Helhetlig løsninger Langsiktig tenkning Forutsigbarhet Strategier

5 17 av 20 tiltak/prosjekter er enten fullført eller er iverksatt Noen av prosjektene er slått sammen Noe av de tiltak er justert Gjennomføring og erfaringer

6 Mål og visjon skal videreføres Handlingsplanens mål settes i sammenheng med fylkeskommunens mål for attraktivitet og befolkningsvekst. Videreføring

7 Helhetlig tenkning Forankring holdningsendring Utfordringer

8

9 Statistikk pr. 01.01.2013kommuner i Hedmark Kommune Folkemengd e i alt Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alt Innvandrere og norskføte med innvandrerforeldre i % av folkemengden Kongsvinger 17 638 1 92310,9 Hamar 29 353 3 08010,5 Ringsaker 33 406 2 4557,3 Løten 7 479 5166,9 Stange 19 407 1 4937,7 Nord-Odal 5 190 1943,7 Sør-Odal 7 806 4065,2 Eidskog 6 282 4286,8 Grue 4 997 3426,8 Åsnes 7 600 4515,9 Våler (Hedm.) 3 826 2075,4 Elverum 20 343 1 7428,6 Trysil 6 689 5938,9 Åmot 4 387 2916,6 Stor-Elvdal 2 641 2439,2 Rendalen 1 910 784,1 Engerdal 1 376 1087,8 Tolga 1 681 18410,9 Tynset 5 570 5219,4 Alvdal 2 449 1375,6 Folldal 1 654 845,1 Os 2 035 1818,9 Hedmark193 71915 6578.082

10 Årsaken til innvandringen er vesentlig for å forstå blant annet migrasjonsstrømmene Demografiske sammensetningen av innvandrere, og botid i Norge vil ha betydning for planlegging.

11 Statistisk sentralbyrås offisielle statistikk om innvandringsgrunn gir en oversikt over de fem viktigste grunnene til at innvandrere flytter til Norge: arbeid, familie, flukt, utdanning og annen innvandringsgrunn.


Laste ned ppt "Handlingsplan for kulturelt mangfold og likestilling i Hedmark 2014 - 2016 Erfaringer og Videreføringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google