Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakgrunn RISKBA prosjektet i Bydel Ullern

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakgrunn RISKBA prosjektet i Bydel Ullern"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bakgrunn RISKBA prosjektet i Bydel Ullern
Effektmål: Risikoutsatte barn og unge skal bli tidligere identifisert og få hjelp så tidlig som mulig. Et tiltak ble Forum for råd og veiledning, med utgangspunkt i foreldrenes egne bekymring Behov for et tettere samarbeid mellom bydel og BUP

2 Inspirasjon fra praksisfeltet
Reflekterende team som metode. Fra en beskrivelse av samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og førstelinjetjeneste. Tverrfaglige team i Bodø som tilbyr veiledning/ konsultasjon til foreldre eller fagpersoner etter en myndiggjørende (empowerment) og mestringsfokusert modell.

3 Målsetting Bistå familier, ungdom eller fagpersoner med tverrfaglig kunnskap slik at de trygges i sine roller og finner gode løsninger for barnets utvikling. Gi råd og veiledning slik at de selv kan velge hva som blir riktige løsninger ut ifra eget ståsted. Finne frem i hjelpeapparatet

4 Teoretisk og metodisk referanse
Rådgivningsmodell der ansvaret for videre oppfølging ligger hos den som søker råd Mestringsteori – beskrivelse av mestringsprosesser Vurdering av situasjonen Vurdering av tilgjengelige mestringsressurser Valg av mestringsstrategi (Lazarus og Folkman 1984) ”Empowerment”- styrking av egne ressurser Reflekterende team

5 Teoretisk og metodisk referanse (2)
Reflekterende team Utviklet fra systemisk familieterapi (Tom Andersen) Mål: Bidra til bevegelse i forhold til fastlåst problem Reflekterende team – metode: Vektlegge forståelse av problemet og prosesser Foreldrene får legge frem uforstyrret Det å høre seg selv fortelle – lytte til seg selv – kan ha stor betydning Teammedlemmene snakker til hverandre under refleksjonen – ikke til foreldrene - slik at foreldrene gis mulighet til å lytte/ la tankene gå andre steder/ lytte til sin indre dialog Teamet bidrar med refleksjoner som er passe uvanlige – høyner sjansen for endring

6 Teoretisk og metodisk referanse (3)
Reflekterende team forts.: Bruk av foreldrenes nøkkelord kan bidra til gjenoppleving Reflekter innenfor rammen av det som er fortalt av foreldrene Ikke kommenter det usagte – kun det sagte. Ikke tolk! Reflekter i undrende, spørrende form- unngå meninger Ved behov for mer info eller oppklaring etterspør beskrivelser, ikke årsak. Ikke spør hvorfor, men hva, hvem, hvor, når, hvordan etc.

7 Implementering av rådgivningsmodell
De faste team-medlemmene lærte reflekterende metode gjennom veiledning i hovedprinsippene/ øving sammen Videre kompetanseutvikling/ økt trygghet gjennom felles praksis Jevnlig evaluering og justering av praksis for å sikre at teamets arbeid er i henhold til målsettingen

8 Teamet Koordinator (Familiens hus) Representanter fra: Helsestasjon
Barnevern Psykisk helse BUP Pedagogisk fagsenter 4 fagpersoner i reflekterende team hver gang, valgt ut ifra problematikkens karakter

9 Eksempler på bekymringer ifht.:
Engstelige barn Sinne Dårlig selvbilde/ sosiale utfordringer Sen språkutvikling/ motorisk utvikling Atferd Søvn

10 Evaluering etter 1 år - TJENESTENE
Lavterskel – er vi på riktig nivå? Metodikken hjelper oss å avklare problematikk tidlig Ressursbesparende, stor tilgang på informasjon om og henvisning til aktuelle tiltak Henvisninger som ellers ville gått til BUP, avklares/ gis hjelp tidligere, så henvisning blir ikke aktuelt Fagpersoner blir kjent med hverandre og hverandres tjenester

11 Evaluering (2)- FORELDRENE
Foreldrene bestiller hva de vil ha hjelp til – eierskap I de alle fleste sakene er både mor og far representert, også når de ikke bor sammen Stort behov for foreldreveiledning, støtte på hvordan de møter/ tolker sitt barn Får hjelp på lavest mulig nivå Oppfølgingssamtale med foreldrene etter 2 mnd Brukere av Forum er fornøyd med metoden og opplever at de får hjelp og støtte ..

12 Kontaktinformasjon TAKK FOR OSS! Anne Usterud-Svendsen
Bydel Ullern, Barn og unges psykiske helse Mob: Else Sodeland BUP Vest, leder Ullern teamet Tlf: TAKK FOR OSS!


Laste ned ppt "Bakgrunn RISKBA prosjektet i Bydel Ullern"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google