Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EKSAMEN I PEL Marthe Gangsø, 08.12.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EKSAMEN I PEL Marthe Gangsø, 08.12.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 EKSAMEN I PEL Marthe Gangsø,

2 Hovedpunkter Klasseledelse Relasjoner Hatties forskning Klassemiljø
Tilbakemeldinger Sosiokulturelt perspektiv Egen innsats

3 Kilder Hatties forskning Livet i skolen 1 og 2
Elevens læringmiljø – lærerens muligheter Vurdering FOR læring Nordahls veileder

4 Klasseledelse ”Kvaliteten på skolen kan aldri overstige kvaliteten på lærerne” – Thomas Nordahl Nøkkelpunkt for læring hos elever Lærerens evne til å skape arbeidsro, motivere elevene og evne til å skape et positivt klima i klassen Nordahls skjema Ledelse: strategisk og situasjonsbestemt

5 Nordahls skjema

6 Mappeoppgave 1

7 Klasseledelse ”Kvaliteten på skolen kan aldri overstige kvaliteten på lærerne” – Thomas Nordahl Nøkkelpunkt for læring hos elever Lærerens evne til å skape arbeidsro, motivere elevene og evne til å skape et positivt klima i klassen Nordahls skjema Ledelse: strategisk og situasjonsbestemt

8 Relasjoner

9 Relasjoner God relasjonskompetanse: grunnstein for å være en god lærer
Lærer forstår elevene, kjenner til interesser og erfaringer: anvender i det i undervisningen Anerkjenner eleven: genuin respekt for eleven Eleven skal oppleve å bli likt og verdsatt av lærer Se og verdsette hver elev

10 Læringsmiljø Er ikke: undervisningen, læringsutbyttet, økonomi, lærers kompetanse eller lærerplaner Er et produkt av blant annet: - klasseledelse - normer og regler i skolen - lærer-elev relasjonen - elevsyn og forventninger - vennskap Lærer påvirker elevers faglige og sosiale læring

11 Læringsteorier Behaviorismen, konstruktivismen og det sosiokulturelle perspektivet Bruker forskjellige ideer om læring i undervisningen Det sosiokulturelle perspektivet dominerer i skolen Læringen er sosialt betinget Kontekstavhengig

12 Tilbakemeldinger Spiller inn på elevens læringsutbytte
Viktig med god tilbakemeldingspraksis Formål: eleven skal lære mest mulig Formål: tilpasse opplæringen til hver elev Summativ vurdering Formativ vurdering

13 WordPress-bloggen

14 Leselogg

15 Faglogg

16 Kollokviegruppa

17 Eg takkar for merksemda frå dykk. Eg er ferdig no.


Laste ned ppt "EKSAMEN I PEL Marthe Gangsø, 08.12.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google