Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olav H. Hauge: Les Lu Chi og lag eit dikt. (Frå diktsamlinga Spør vinden.)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olav H. Hauge: Les Lu Chi og lag eit dikt. (Frå diktsamlinga Spør vinden.)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Olav H. Hauge: Les Lu Chi og lag eit dikt. (Frå diktsamlinga Spør vinden.)

2 BIBLIOTEKET SOM KULTUR- OG LITTERATURFORMIDLER

3 BIBLIOTEKREFORM 2014 Hovudsatsingar samla innafor 3 område: MÅLOMRÅDE 1: INNHALD OG TENESTER MÅLOMRÅDE 1: INNHALD OG TENESTER MÅLOMRÅDE 2: STRUKTUR OG ORGANISERING MÅLOMRÅDE 2: STRUKTUR OG ORGANISERING MÅLOMRÅDE 3: KOMPETANSE OG FORSKING MÅLOMRÅDE 3: KOMPETANSE OG FORSKING

4 MÅLOMRÅDE 1: INNHALD OG TENESTER Utvikle og tilby digitalt innhald og nettbaserte tenester Utvikle og tilby digitalt innhald og nettbaserte tenester Fremje biblioteka som ressurser for læring og for kultur- og litteraturformidling Fremje biblioteka som ressurser for læring og for kultur- og litteraturformidling

5 Fremje biblioteka som ressurser for læring og for kultur- og litteraturformidling Naudsynt kvalitet Gjerast lett tilgjengeleg 2008: År for Interkulturell dialog Litteraturformidling og lesestimulering- IKT SAMARBEID MED DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Lokalhistorie –ABM-samarbeid

6 Strategier og tiltak program for litteraturformidling program for litteraturformidling Nasjonale midlar til produksjonsstøtte og litteraturformidling i DKS Nasjonale midlar til produksjonsstøtte og litteraturformidling i DKS Styrke ABM som lokalhistoriske sentre Styrke ABM som lokalhistoriske sentre Styrke/utvide dei offentlege innkjøpsordningane Styrke/utvide dei offentlege innkjøpsordningane Styrke biblioteka som bidragsytarar til inkludering, integrering og kulturelt mangfald Styrke biblioteka som bidragsytarar til inkludering, integrering og kulturelt mangfald Styrke fengselstenesta Styrke fengselstenesta

7 AKTUELLE STRATEGI-OMRÅDER Biblioteka skal bidra til leselyst og lesedugleik gjennom aktiv kulturformidling Biblioteka skal tilby eit breitt spekter av litteratur og andre kulturuttrykk Styrke biblioteka som bidragsytarar til innkludering, integrering og mangfald ABM-institusjonane skal styrkje lokal identitet gjennom formidling av lokalhistorie.

8 Prosjekt Vidsyn MÅL: Styrke biblioteka som bidragsytarar til inkludering, integrering og mangfald (MÅL: Biblioteka i Hordaland skal vere fleirkulturelle institusjonar) Del I: Velkommen inn-prosjekt / grunnpakke for mottak av nye nordmenn på biblioteket Del I: Velkommen inn-prosjekt / grunnpakke for mottak av nye nordmenn på biblioteket Del II: Nye impulsar – ( profilering av det fleirkulturelle Noreg – for nordmenn) Del II: Nye impulsar – ( profilering av det fleirkulturelle Noreg – for nordmenn) Del III: Fellesskap – ( biblioteket som fysisk og virtuell møteplass) Del III: Fellesskap – ( biblioteket som fysisk og virtuell møteplass)

9 Prosjekt BIBSKOL MÅL: Biblioteka skal bidra til leselyst og lesedugleik gjennom aktiv kulturformidling (Mål: Biblioteka i Hordaland skal drive aktiv litteraturformidling av høg kvalitet.) Eit kombinert kompetanseutviklings- og praktisk formidlingsprosjekt Eit kombinert kompetanseutviklings- og praktisk formidlingsprosjekt Utgangspunkt: Formidlingsoppgåve Utgangspunkt: Formidlingsoppgåve Arbeidsform: Heimestudie /samlingar / praktisk utprøving Arbeidsform: Heimestudie /samlingar / praktisk utprøving Resultat: ”Kokebok” – formidlingsforum Resultat: ”Kokebok” – formidlingsforum

10 Biblioteka skal tilby eit breitt spekter av litteratur og andre kulturuttrykk Utvikling av det ikkje-boklege tilbodet I: Oppbygging av audiovisuelle samlingar i Hordaland. Eit samarbeidsprosjekt mellom BOB og regionar i Hordaland. Sirkulasjonssamlingar / fellessamlingar/medieval I: Oppbygging av audiovisuelle samlingar i Hordaland. Eit samarbeidsprosjekt mellom BOB og regionar i Hordaland. Sirkulasjonssamlingar / fellessamlingar/medieval II: E-bok2 -MP3-prosjektet – eit ungdomsprosjekt II: E-bok2 -MP3-prosjektet – eit ungdomsprosjekt


Laste ned ppt "Olav H. Hauge: Les Lu Chi og lag eit dikt. (Frå diktsamlinga Spør vinden.)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google