Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ta biblioteket i bruk ! Skap oppmerksomhet rundt lesing og litteratur

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ta biblioteket i bruk ! Skap oppmerksomhet rundt lesing og litteratur"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ta biblioteket i bruk ! Skap oppmerksomhet rundt lesing og litteratur
Lillehammer Leikny Haga Indergaard biblioteksjef Bergen Offentlige Bibliotek

2 Hvordan drive formidling fra et fylkesbibliotek idag, og hvordan skape oppmerksomhet rundt lesing og litteratur, og hva kan fylkesbiblioteket gjøre ?

3 Elvane møtest Elvane møtest, frå kvar sitt fjell.
Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvar ikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no! Kjelde: Olav H Hauge Dikt i samling, Det Norske Samlaget, 2000

4 NORge 5 mill. innbyggere 430 kommuner (243 kommuner med mindre enn 5000 innbyggere) Alle kommuner har et folkebibliotek = for mange små bibliotek

5 Bruken av Bibliotek er i forandring
49% av innbygerne bruker biblioteket 832 folkebibliotek, rundt 20 filialer legges ned pr. år. Mediekjøp redusert fra ca. 32 til 28 kr pr innb. Utvidede åpningstider – særlig lørdag/søndag Besøkstall stabilt, utlån reduseres Ulik utvikling, økende forskjeller Positivt image, men liten oppmerksomhet rundt nye tjenester og ny profil

6 Et samarbeidende nettverk av bibliotek
Innbyggernes rettigheter til gode bibliotektjenester uavhengig av bosted og økonomi står sterkt i norsk biblioteklovgiving og bibliotekpolitikk. Bibliotekbrukerne forventer at selv små, lokale bibliotek tilbyr kvalitets service og samlinger.

7 Vis meg ditt bibliotek

8 All informasjon i verden på nettet / på brettet
8

9 Globalisering Bibliotek tilbyr tilgang til global, nasjonal og lokal kunnskap og kultur Digital innovasjon, nye tjenester på nettet Digitalisering Dette fører med seg et større behov for følelse av kulturell tilhørighet, kulturell identitet og for dialog

10 Oppdatert målsetting i Bibliotekloven
Aktiv formidling Uavhengig møtestad og arena for offentlig samtale og debatt. Bibliotekets innhold og tjenester skal gjøres kjent

11 Fra St.meld. om bibliotek Regjeringa vil:
utvikle folkebiblioteka som møtestad, kulturarena og samfunnsaktør fremje folkebiblioteka som læringsarena og i særleg grad utvikle biblioteka som arena for leselyst og lesedugleik betre og utvikle skulebiblioteka utvikle bibliotektilbodet til spesielle grupper Til sammen gir dette en helhetlig reform. Digitaliseringsmeldingen, St.meld. Nr 24 omhandler mest de større institusjonene og for bibliotekområdet Nasjonalbibliotekets rolle og oppgaver. De digitale fellestjenestene legges til Nasjonalbiblioteket i stor grad. I statsbudsjettet er det ikke kommet midler til fellestjenester som Biblioteksvar og Skrivebua som har vært prosjekter veldig lenge. Disse vil nå miste sin statlige støtte, det er KKD varslet om og det er også de som driver disse tjenestene. Det reiser noen spørsmålet til det frivillige biblioteknettverket om man vil organisere dette i et eget fellesskap. Eksempel Danmark der flere av nett-tjenestene drives i form av at det settes opp foreninger, for eksempel Litteratursiden.dk – men der er det også noe statlig støtte. 11

12 Profilering- oppmerksomhet
KKD og KD vil styrkje litteraturformidling, leselyst og lesedugleik ved å utnemne Norsk Forfattersentrum som nasjonal aktør for litteratur i Den kulturelle skulesekken, og ved å utvikle folkebiblioteka som arena for lesing og litteraturformidling St.meld. Om bibliotek

13 Rammer for kultur- og litteraturformidling i biblioteka skal vurderes
KKD vil vurdere ordningar som kan medverke til klarare og betre rammer for kultur- og litteraturformidling i biblioteka. St.meld. Om bibliotek

14 Bibliotek mellom det kjente og det fremmede

15 Framtidsbiblioteket - modellbibliotek
Skal bibliotekene være litteraturhus må de ha framtidsretta lokaler. Nye Deichman bør på statsbudsjettet som nasjonalt kulturbygg på lik linje med ”nasjonale” bygg for konsert, teater osv. Biblioteknorge trenger gode modeller, og et nytt hovedstadbibliotek vil få både beslutningstakere og bibliotekarer til å satse. Regionale bygg- bibliotek og bokbuss ”glemt” bør komme sterkere med

16 Hva vet vi, og hva trenger vi å vite mer om når vi skal utvikle bedre bibliotektjenester ?

17 Undersøkelse: Hvem er de og hvor går de ?

18 46 % av brukerne lånte bøker

19 26 % er på biblioteket sammen med andre

20 Mange møter venner på biblioteket, mest de unge

21 Jakten på ikke-brukeren
”Hvis vi hadde huska på at biblioteket var der ville vi brukt det mer” Hvordan få oppmerksomhet rundt biblioteket og gi folk lyst til å bruke det mer ? Det er enhver biblioteksjefs privilegium – og utfordring- å skaffe seg et publikum

22 Vi bygger nye bibliotek og antall deltakere på arrangementer øker trass i synkende utlån

23 Gode møteplasser, slik at folk ønsker å bli værende i våre bibliotek

24 Å delta i kulturelle aktiviteter

25 Leseåret 2010, leseløft til 2014 Regjeringen lanserer i St.meld. nr. 23 ( ) et nasjonalt leseår som skal være en bred og omfattende satsing for et nasjonalt leseløft fram mot Det skal etableres nasjonale rammer rundt en rekke initiativ og satsinger for lesing, leseferdigheter, litteraturformidling og leselyst. Leselyst og digital kompetanse bør sees i sammenheng. Leseløftet skal rette seg mot hele befolkningen, både med og uten lesevansker. Folkebibliotekene skal fremstå som et sentralt sted for litteratur med kompetanse på lesing og litteraturformidling.

26 En utfordring: en uakseptabel stor gruppe unge kan ikke lese godt nok til å få seg en jobb

27 Litteraturhus - bibliotek
Økt fokus på opplevelser, det som er omkring boka og lesingen. Deling av refleksjon og innsikt i forhold til lest tekst. Litteratur er en langsom kunstart. Tar lang tid å skrive, lang tid og lese. Når en har investert så mye tid i lesing ønsker en å dele sine opplevelser. Kompetansen og det fysiske arealet blir viktigere enn å tilby gratis bøker

28 Fylkesbibliotekenes mulige rolle
Fylkesbibliotekene har ansvar for å bidra til (IKKE skape) utvikling og få kontinuitet i bibliotekenes formidling. Hva er folkebibliotekenes behov? Hva er fylkesbibliotekenes muligheter/handlingsrom?

29 Profilering- oppmerksomhet
Fylkesbibliotekene kan koordinere profilering av bibliotek i regionen og koordinere forfatterturneer etc. ikke for å få dem billigere, men for å få god kvalitet i formidlingen og oppmuntre alle kommuner til å være med eks. Litteraturhus Nord-Trøndelag

30 2 prosjekt : Bergen leser Språk, IKT og leseopplæring
Bergen Offentlige Bibliotek : 1096 arrangement i 2012 deltakere Resultat: opp 3 %, første år med Bergen leser gikk antallet opp 40 %. Resultat ellers er at utlån går kraftig ned, besøk så vidt stabilt.

31 Bergen leser -Å forsterke budskapet
”Bergen leser ” prosjekt som går over flere år med ulik profil, men logoen og målet er felles: å få folk i Bergen til å lese mer (og dermed også være mer bevisste på at vi har et bibliotek i byen) Bergen leser- hva leser du ? Vis meg ditt bibliotek Lese – lyd/høytlesning (samarb. BEK, digital lyd)

32 Fylkesbibliotekets mulige rolle
”Rogaland leser ” prosjekt som går over flere år med lik profil- å lese en felles bok MEN nå et fylkesbibliotekprosjekt. Alle kommuner kan være med å lage egne arrangement Tilfører markedsverdi eks. alle ordførere startet hvert sitt kommunestyremøte med selvvalgt dikt, gikk sport i saken, og mye mediedekning

33 Fylkesbibliotekets mulige rolle
Kompetanseoppbygging i bibliotekene, Bidra med spesialistkompetanse der det er hensiktsmessig Litteraturhus/festivaler/stafetter/turneer/ Språkkafe- smaken av språk

34 Delingskultur også når det gjelder arrangemenstutvikling
Gode ideer bør deles og kopieres Ikke sikkert alt går alle steder, men vi har hatt gode besøk på seriøse emner som Klassikerskolen (kø og repriser) Kvinnenes vår (fokus på kvinnelige forfattere i anledning stemmerettsjubileet) Litterær lunsj (kopier fra Stcvanger og Trondheim) Dans i biblioteket, levende bøker, the sky is the limit ?

35 Fylkesbibliotekets mulige rolle
”Handlingsplan for lesing” Bergen 2012 ”Alle barn i Bergen skal kjenne sitt lokale bibliotek” Invitasjon til alle 2.klasser, sommerlesing, barnehagebibliotek etc. Her kan en fylkesplan være like interessant (Rogaland påbegynte en ”i min tid”)

36 Lesefrø – et eksempel 3 kommuner fra ulike deler av Norge søkte om utviklingsmidler til tiltak for barnehagebarn. Søknadene ulike i ambisjoner, omfang og kompetanse fra søkerorganisasjon. Ble satt sammen til et program med oppfølging og føringer fra ABM- modell som fylkesbibliotekene kan bruke for å la kommunene støtte seg på hverandre (og felles søknad til NB)

37 Skape oppmerksomhet rundt lesing og litteratur
Tydeliggjøre forventninger til formidling i bibliotek og oppmerksomhet rundt tjenestene God kvalitet i alle bibliotek. Hva med lyd og lys ? Hva med et publikum på 2-4 personer ? Hvordan blir forfatteren tatt imot ?

38 Prosjekt: Leksekafé

39 Språkkafé / Leserom Samling med samtaler for de som har lyst å øve seg på å snakke norsk

40 Smaken av språk- språkåret Kom og få en smak av språk som snakkes i byen vår.

41 Smaken av språk Lignende opplegg er etterpå prøvd i Volda, Dammen og på Grünerløkka Og Språkårets Språkforum vil samarbeide med oss videre om opplegg til høsten..da med idrettsstjerner og ikke Leo

42 Prosjekt: Lese-deling. Leseklubber for folk som ikke er ”lesere”

43 Prosjekt: Lesevenner

44 Prosjekt Seniorsurf :Brukere over 55 år lærer å bruke IKT med elever som lærere

45 Spill i bibliotek - spillnatt

46 Political documents 46


Laste ned ppt "Ta biblioteket i bruk ! Skap oppmerksomhet rundt lesing og litteratur"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google