Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling av samiske bibliotektjenester I lys av bibliotekmeldinga.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling av samiske bibliotektjenester I lys av bibliotekmeldinga."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling av samiske bibliotektjenester I lys av bibliotekmeldinga

2 Bibliotekreform 2014  Et samlet bilde av status og utviklingsmuligheter for hele bibliotekfeltet • Flere delutredninger, bl.a. ”Samisk bibliotektjeneste - Bidrag til bibliotekutredningen ” • Utredningen på høring i 2007  Resultat: Digitaliseringsmelding og Bibliotekmelding i 2009

3 St.meld.nr. 23 Bibliotek  Kap. 12 Bibliotektjenester til samer, nasjonale minoriteter og andre minoritetsspråklige Tiltak og strategier – samisk: • KKD vil sørge for å ivareta de samiske perspektivet i nasjonale satsinger på bibliotekfeltet • Nasjonalbiblioteket vil arbeide videre med å utvikle en felles nordisk samisk bibliografi • Sametinget undersøker hvordan innkjøpsordninga bør organiseres

4 St.meld.nr. 23 Bibliotek 1.Kultur- og kirkedepartementet •har ansvar for at det samiske perspektivet blir ivaretatt i nasjonale satsinger på bibliotekfeltet 2.Sametinget • har det overordnede ansvaret for å styrke og utvikle bibliotektilbudet til det samiske folket • Sametingets bibliotek 3.Kommunene • har ansvar for å gi et tilfredsstillende bibliotektilbud til minoritetsspråklige (jfr. Bibliotekloven)

5 Kultur- og kirkedepartementet  Eksempler på nasjonale satsinger på bibliotekfeltet: • Den kulturelle skolesekken • Digitalisering • Styrke det generelle kompetansebehovet i biblioteksektoren

6 Sametingets bibliotek skal være:  Et kompetansesenter for samisk litteratur og samisk bibliotektjeneste  En aktiv formidler av samisk litteratur og kultur  Et forvaltningsbibliotek for ansatte og politikere

7 Sametingets bibliotek:  Egen nettside • Informere om nye bøker • Få tips/informasjon fra andre • Legge ut lister på internett • Informasjon om biblioteket

8 Sametingets bibliotek:  Formidling av bibliotekets materiale •Samiske lærebøker i BIBSYS – vinteren 2009/2010 •Klassesett •Sende ut flere depoter •Sende ut informasjon til skoler og bibliotek

9 Sametingets bibliotek:  Fremme informasjon og kunnskap om samer • Bidra med foredrag på seminarer/konferanser • Arrangere egne seminarer • Være med-arrangører

10 Sametingets bibliotek:  Samarbeid med samisk bibliotekkonsulent i Sverige • Felles Blogg • Twitter • International Indigenous Librarians Forum 2011

11 Sametingets bibliotek:  Samarbeid med andre aktuelle parter • Fylkesbibliotekene (samarbeidsavtalene) • Konsultasjonsordning med ABMu • Samisk biblioteknettverk (ny tanke) • Kontaktmøte med de samiske bokbussene og Sametinget (ny tanke)

12 Kommunene skal:  Tilby bibliotektjenester til alle som bor i kommunene • Bibliotekene må tilpasse samlingene etter de ulike brukerne • Bibliotekene må skaffe seg nok kompetanse til arbeidet med flerkulturelle bibliotektjenester

13 ”Bibliotek” i Sametingets budsjett - 2009 •Driftstilskudd kr. 6, 1 mill. •Invest. tilskudd •Tiltak eller prosjekt for å fremme samisk litteratur i bibliotek •Bibliotekkonferanse

14 Driftstilskudd til 6 samiske bokbusser •Bokbussen Tana/Nesseby •Bokbussen Karasjok/Utsjok/Porsanger •Den samnordiske bokbussen Muonio – Kautokeino •Bokbussen i Kåfjord •Lulesamisk bokbuss •Sørsamisk bok- og kulturbuss / Gærjah

15 Andre samiske bokbusser •Sørsamisk bokbuss - Sør Trøndelag fylkesbibliotek •Kulturbussen i Sør-Troms - Troms fylkesbibliotek

16 Sametingets budsjett

17 Virkemidler 2009 – 234 millioner

18


Laste ned ppt "Utvikling av samiske bibliotektjenester I lys av bibliotekmeldinga."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google