Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stavanger kommunes satsing på Velferdsteknologi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stavanger kommunes satsing på Velferdsteknologi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stavanger kommunes satsing på Velferdsteknologi
Nettverkssamling 23 mars 2015 Stavanger kommunes satsing på Velferdsteknologi Christine Sandvold, prosjektleder Velferdsteknologi

2 Hva menes med velferdsteknologi?
Teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne https://www.youtube.com/watch?v=6sFBG2B3Sx8&feature=youtu.be STAVANGER KOMMUNE

3 Stavanger kommune satser på velferdsteknologi!
Utarbeidet strategi er styrende for Stavanger kommune sin satsing på implementering av velferdsteknologi

4 Selvstendig, trygg og aktiv
Ta i bruk teknologi for: Samhandling Trygghet og sikkerhet Kognitiv støtte ReHabilitering Kartlegging Informasjon Opplæring Drift og arbeids-prosesser Organisering Forskning og utvikling Hovedmålet for satsingen er at velferdsteknologi skal bli en del av kommunens tjenestetilbud MÅL: Forskning og utvikling: Utvikle gode tjenester i samarbeid med aktuelle parter Kartlegging: Rett teknologi til rett bruker. Ressursbesparende teknologi Informasjon: Informerte innbyggere, samarbeidspartnere og egne ansatte Opplæring: Brukere og ansatte benytter aktuell teknologi. Kompetanse på bestilling av teknologi. Drift og arbeidsprosesser: Brukervennlig, sikker og effektiv teknologibruk. Ivaretatt personvern. Organisering: VT er godt forankret i SK. Sentralt organisert fagenhet med overordnet koordineringsansvar.

5

6 Status

7 Forankring og organisering

8

9 Samarbeid Internt i kommunen Utviklingssenteret Andre kommuner
Universitetet i Stavanger Forskningsinstitusjoner Helse Stavanger NAV Hjelpemiddelsentral Frivillige organisasjoner Bedrifter Helsedirektoratet KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Får være med å flytte fokus til BEHOV før PRODUKT utvikles/kjøpes STAVANGER KOMMUNE

10 Opprettet prosjektstillinger
Prosjektleder tilknyttet levekårstab Prosjektmedarbeider tilknyttet levekårstab Prosjektmedarbeider tilknyttet utviklingssenteret for sykehjem og hjemmebaserte tjenester

11 Deltar i: Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi (i regi av Hdir)
Hovedmålet for programmet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet innen omsorgstjenestene innen 2020. Stavanger kommune har fått tilskuddsmidler til utprøving av trygghetspakker.

12 Stor prosjektaktivitet
Stavanger kommune er prosjekteier Stavanger kommune er deltaker Tryggehetspakke Norwegian Smart Care Cluster Kunnskap om implementering av velferdsteknologi Innovativ offentlig anskaffelse av signalanlegg på sykehjem Trygghetssignal CosDoc på nettbrett Sikker medisinering i hjemmet Smykkealarm i sykehjem

13 TRYGGHETSPAKKEPROSJEKTET BESTÅR AV TO AKTIVITETER:
Utvidelse av dagens analoge trygghetsløsning med brannalarm, fallalarm og snortrekkalarm AKTIVITET 2 Utrede og teste muligheten for å benytte Smart Gateway som alarmsentral for trygghetspakken Hensikt: Å innhente erfaringer knyttet til: Hvordan fungerer løsningen? Bidrar løsningen til økt trygghet? Status: 29 eldre hjemmeboende m/fallfare eller redusert opplevelse av trygghet deltar Utprøvingen startet i juni 2014 Evaluering er i gang Å få kunnskap om tekniske muligheter og begrensninger knyttet til Gateway. Gateway monteres i disse dager i 170 utvalgte hjem Det planlegges å prøve ut: Video telefoni Kalenderverktøy Mobile trygghetsalarmer Styring av lys Dørsensor Stavanger deltar i nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi og har fått tilskuddsmidler til ulike aktiviteter Det er trygghetsskapende teknologi som prøves ut i Tryggetspakken Er løsningene ressursbesparende ? Smart Gateway er en liten datamaskin som muliggjør at teknologiske installasjoner kan snakke sammen

14 Lyssensor Kalenderverktøy Dørsensor Mobil trygghetsalarm Videokommunikasjon

15 Vid. Trygghetspakke prosjekt Rekruttering av deltakere
Møte med aktuelle utfører som dagsenter, rehabiliteringsavdelinger, forebyggende hjemmebesøk… Annonse i Stavanger Aftenblad Kriterier for deltakelse: Ha en funksjonsnedsettelse Hillevåg bydel for de som har hjemmesykepleie (ellers kan innbyggere fra hele kommunen delta) Bør ha innlagt bredbånd og egen strømmåler Kartlegging Kartleggingsverktøy er utviklet sammen med Sintef Kartlegging er startet

16 Nettverk Interkommunalt nettverk for velferdsteknologi Startet opp høsten 2014 Internt nettverk for velferdsteknologi er under planlegging

17 Mulig ny nasjonal pilot….
Utprøving av velferdsteknologiske løsninger for kronisk syke (ikke bare kols og diabetes) brukere totalt fordelt på 4-5 regioner

18 Takk for oppmerksomheten
STAVANGER KOMMUNE


Laste ned ppt "Stavanger kommunes satsing på Velferdsteknologi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google