Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stavanger kommunes satsing på Velferdsteknologi Christine Sandvold, prosjektleder Velferdsteknologi Nettverkssamling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stavanger kommunes satsing på Velferdsteknologi Christine Sandvold, prosjektleder Velferdsteknologi Nettverkssamling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stavanger kommunes satsing på Velferdsteknologi Christine Sandvold, prosjektleder Velferdsteknologi Christine.sandvold@stavanger.kommune.no Nettverkssamling 23 mars 2015

2 STAVANGER KOMMUNE Hva menes med velferdsteknologi? Teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne https://www.youtube.com/watch?v=6sFBG2B3Sx8&feature=youtu.be STAVANGER KOMMUNE

3 Stavanger kommune satser på velferdsteknologi! Utarbeidet strategi er styrende for Stavanger kommune sin satsing på implementering av velferdsteknologi

4 STAVANGER KOMMUNE Ta i bruk teknologi for: Samhandling Trygghet og sikkerhet Kognitiv støtte ReHabilitering KartleggingInformasjonOpplæring Drift og arbeids- prosesser Organisering Forskning og utvikling Hovedmålet for satsingen er at velferdsteknologi skal bli en del av kommunens tjenestetilbud Selvstendig, trygg og aktiv

5 STAVANGER KOMMUNE

6 Status

7 STAVANGER KOMMUNE Forankring og organisering

8 STAVANGER KOMMUNE

9 Samarbeid Internt i kommunen Utviklingssenteret Andre kommuner Universitetet i Stavanger Forskningsinstitusjoner Helse Stavanger NAV Hjelpemiddelsentral Frivillige organisasjoner Bedrifter Helsedirektoratet KS Nasjonalt program for leverandørutvikling STAVANGER KOMMUNE

10 Opprettet prosjektstillinger ■ Prosjektleder tilknyttet levekårstab ■ Prosjektmedarbeider tilknyttet levekårstab ■ Prosjektmedarbeider tilknyttet utviklingssenteret for sykehjem og hjemmebaserte tjenester

11 STAVANGER KOMMUNE Deltar i: Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi (i regi av Hdir) Hovedmålet for programmet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet innen omsorgstjenestene innen 2020. Stavanger kommune har fått tilskuddsmidler til utprøving av trygghetspakker.

12 STAVANGER KOMMUNE Stor prosjektaktivitet Stavanger kommune er prosjekteierStavanger kommune er deltaker TryggehetspakkeNorwegian Smart Care Cluster Kunnskap om implementering av velferdsteknologi Safer@home Innovativ offentlig anskaffelse av signalanlegg på sykehjem Trygghetssignal CosDoc på nettbrettSikker medisinering i hjemmet Smykkealarm i sykehjemHelse@hjemme

13 STAVANGER KOMMUNE AKTIVITET 1 Utvidelse av dagens analoge trygghetsløsning med brannalarm, fallalarm og snortrekkalarm AKTIVITET 2 Utrede og teste muligheten for å benytte Smart Gateway som alarmsentral for trygghetspakken Hensikt: Å innhente erfaringer knyttet til:  Hvordan fungerer løsningen?  Bidrar løsningen til økt trygghet? Status:  29 eldre hjemmeboende m/fallfare eller redusert opplevelse av trygghet deltar  Utprøvingen startet i juni 2014  Evaluering er i gang Hensikt: Å få kunnskap om tekniske muligheter og begrensninger knyttet til Gateway. Status: Gateway monteres i disse dager i 170 utvalgte hjem Det planlegges å prøve ut:  Video telefoni  Kalenderverktøy  Mobile trygghetsalarmer  Styring av lys  Dørsensor TRYGGHETSPAKKEPROSJEKTET BESTÅR AV TO AKTIVITETER:

14 STAVANGER KOMMUNE Mobil trygghetsalarm KalenderverktøyDørsensorLyssensor Videokommunikasjon

15 STAVANGER KOMMUNE Vid. Trygghetspakke prosjekt Rekruttering av deltakere ■ Møte med aktuelle utfører som dagsenter, rehabiliteringsavdelinger, forebyggende hjemmebesøk… ■ Annonse i Stavanger Aftenblad ■ Kriterier for deltakelse: ■ Ha en funksjonsnedsettelse ■ Hillevåg bydel for de som har hjemmesykepleie (ellers kan innbyggere fra hele kommunen delta) ■ Bør ha innlagt bredbånd og egen strømmåler ■ Kartlegging Kartleggingsverktøy er utviklet sammen med Sintef Kartlegging er startet

16 STAVANGER KOMMUNE Nettverk ■ Interkommunalt nettverk for velferdsteknologi Startet opp høsten 2014 ■ Internt nettverk for velferdsteknologi er under planlegging

17 STAVANGER KOMMUNE Mulig ny nasjonal pilot…. Utprøving av velferdsteknologiske løsninger for kronisk syke (ikke bare kols og diabetes) 400-500 brukere totalt fordelt på 4-5 regioner

18 STAVANGER KOMMUNE Takk for oppmerksomheten! STAVANGER KOMMUNE Takk for oppmerksomheten christine.sandvold@stavanger.kommune.no


Laste ned ppt "Stavanger kommunes satsing på Velferdsteknologi Christine Sandvold, prosjektleder Velferdsteknologi Nettverkssamling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google