Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kultiveringstjenesten og Kultiveringsskolen Kristoffer Vale Nielsen Prosjektleder for Helsetjenesten for kultiveringsanlegg Veterinærinstituttet Kultiveringsmøtet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kultiveringstjenesten og Kultiveringsskolen Kristoffer Vale Nielsen Prosjektleder for Helsetjenesten for kultiveringsanlegg Veterinærinstituttet Kultiveringsmøtet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kultiveringstjenesten og Kultiveringsskolen Kristoffer Vale Nielsen Prosjektleder for Helsetjenesten for kultiveringsanlegg Veterinærinstituttet Kultiveringsmøtet 17. – 19. mars 2015 Comfort Hotell Union Brygge, Drammen

2 Disposisjon Kultiveringstjenesten – Litt info om arvtakeren etter nedleggelsen av Helsetjenesten for kultiveringsanlegg Nytt kurs i fiskevelferd - Kultiveringsskolen ●Gjennomgang av forslag til organisering og gjennomføring

3 Kultiveringstjenesten – forslag til modell for fortsatt samarbeid mellom KAF og VI Helsetjenesten for kultiveringsanlegg ble avviklet ved årsskiftet 2014/15 Kultiveringstjenesten viderefører en del av det tjenestetilbudet som var i Helsetjenesten ●Kultiveringsveilederen på nett ●Organisering av fagsamling, evt. Kultiveringsskolen, annet hvert år  Forutsetter deltakeravgift + evt. Ekstern finansiering ●Arbeidet med høringer som angår kultiveringsmiljøet ●Telefonisk støtte til kultiveringsanlegg og deres fiskehelsetjeneste ●Rabattavtaler på stamfiskanalyser (PCR) og histologiske/bakteriologiske analyser ●Kultiveringsnytt, infoskriv to ganger årlig ●Årsrapport Årsmøtesak KAF

4 Kultiveringstjenesten - fortsatt Kultiveringstjenesten skal ikke: ●Organisere og ha ansvaret for helsetilsyn i kultiveringsanlegg ●Ha en masse arbeid med fakturaer og annen administrasjon Organisering ●KAF foretar en samlet årlig innbetaling av «medlemskontingent» til prosjektet  I utgangspunktet kr. 300 000,- + mva  KAF innkrever beløpet fra medlemmer etter egendefinert modell

5 Kurs i fiskevelferd - bakgrunn Driftsledere, røktere på oppdrettsanlegg, personell på slakteri og transportenheter skal ha fiskevelferdsmessig kompetanse (jf akvakulturdriftforskriftens paragraf 6, slakteriforskriften paragraf 11 og transportforskriften paragraf 12). Nødvendig kompetanse skal dokumenteres gjennom praktisk og teoretisk opplæring. Opplæringen skal gjentas hvert 5. år. Kurset skal være godkjent av Mattilsynet. Oppdrettsanlegg, slakteri og transportører skal sørge for at deres personell har kompetanse i fiskevelferd. Dokumentasjon på gjennomført kurs skal oppbevares hos virksomheten. Mattilsynet fører tilsyn med at aktuell personell på akvakulturvirksomheter har dokumentert kompetanse i fiskevelferd.

6 Kurs i fiskevelferd – målsetting og innhold Målsetting ●Motivere driftsledere og røktere for aktivt å bidra til god fiskevelferd og gi kunnskap som setter dem i stand til dette Innhold ●Kurset må være lagt opp slik at kursdeltakerne får kunnskap om hvordan de skal ivareta fiskevelferd i deres arbeidsoppgaver og ansvarsområder ●Hvert enkelt kurs skal være tilpasset den produksjonen som deltakerne jobber med ●Godkjent kursopplegg kan modifiseres av kursholder og tilpasses ny målgruppe (f.eks. til personer som har gjennomført kurset tidligere)

7 Kultiveringsskolen – kurs i fiskevelferd Veterinærinstituttet (Kultiveringsskolen) har et godkjent kurs i fiskevelferd Veterinærinstituttet arrangerte kurs i fiskevelferd i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og KAF ●2010 – ca. 60 deltakere ●2011 – ca. 50 deltakere Disse kurs gikk over tre dager og hadde i tillegg en mindre bolk med egenrevisjon i eget anlegg (hjemmearbeid)

8 Nytt kurs i fiskevelferd – forslag til oppsett Todelt oppsett – generell og spesiell del Ordinært fiskevelferdskurs ca. 15 timer  For personer som ikke har gjennomført kurset tidligere – Både generell - og spesiell del ●Oppfølgingskurs ca. 10 timer  For personer som har gjennomført kurset tidligere – Frivillig oppfrisking av generell del, obligatorisk deltakelse på spesiell del ●KAF-årsmøte på ettermiddagen dag 1? ●Andre relevante foredrag på dag 3?

9 Tid, sted og økonomi Trondheim – hotell med konferansefasiliteter/grupperom Medio mars 2016 Differensiert kursavgift, førstegangs elev vs. andregangs elev ●avhengig av antall påmeldte, ca. kr. 6000,- Bindende påmelding, minimum 50 påmeldte ●Foreløpig påmelding tidlig høst 2015 Reise og hotellutgifter dekkes i tillegg av den enkelte

10 Takk for meg!


Laste ned ppt "Kultiveringstjenesten og Kultiveringsskolen Kristoffer Vale Nielsen Prosjektleder for Helsetjenesten for kultiveringsanlegg Veterinærinstituttet Kultiveringsmøtet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google