Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkehelseoversikter – Én for alle – alle for én!.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkehelseoversikter – Én for alle – alle for én!."— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkehelseoversikter – Én for alle – alle for én!

2

3 Folkehelsemeldinga 2013..levealderen vår har økt med ca 20 år - og av de er det bare 5 av de som tilskrives helsetjenestens innsats… Resten skyldes levekår, og samfunnet vi lever i … Jonas Gahr Støre – presentasjon av Folkehelsemeldingen

4 4 Lov om Folkehelsen Ny folkehelselov krever et systematisk og langsiktig folkehelsearbeide der kommunen får hovedansvaret.

5 5 Definisjoner Folkehelse – befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning

6 6 Folkehelsearbeide – Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, beskytter mot helsetrusler, – Samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Definisjoner Kilde: Helse og omsorgsdepartementet

7 § 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid – Kommunen skal fremme Trivsel psykisk og somatisk helse bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Lov om Folkehelse

8 §5.Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen a)opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 25, b)kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 og c)kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse. Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på: Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.

9

10


Laste ned ppt "Folkehelseoversikter – Én for alle – alle for én!."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google