Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eierne, styret og ledelsen: Corporate governance i Norge Øyvind Bøhren Senter for eierforskning Handelshøyskolen BI Norsk Rådmannsforum 23.8.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eierne, styret og ledelsen: Corporate governance i Norge Øyvind Bøhren Senter for eierforskning Handelshøyskolen BI Norsk Rådmannsforum 23.8.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eierne, styret og ledelsen: Corporate governance i Norge Øyvind Bøhren Senter for eierforskning Handelshøyskolen BI Norsk Rådmannsforum 23.8.2013

2 Program 1.Motivasjon • Symptomer på dårlig eierskap 2.Medisin for godt eierskap • Eiermekanismene 3.Norsk virkelighet • Godt eierskap i praksis 4.Oppsummering • Hovedpoengene

3 3 1. Ti symptomer på dårlig eierskap

4 4 2. Eier(styrings)mekanismer Økonomilærebøker flest:

5 5 Slik tenker økonomer nå: De sju eiermekanismene

6 6 1. Eierstruktur Produksjon Lønnsomhet Produkter 2. Styresammensetning 3. Lederinsentiver 4. Finansiering 5. Regulering 6. Konkurranse 7. Interessenthensyn 8. Annet Statlig eierstyring: De samme sju eiermekanismene?

7 7 Typiske spørsmål i eierstyring

8 8 Eierstyring: Statens prinsipper 1.Aksjonærer skal likebehandles 2.Det skal være åpenhet knyttet til statens eierskap i selskapene 3.Eierbeslutninger og vedtak skal foregå på generalforsamlingen 4.Staten vil, eventuelt sammen med andre eiere, sette resultatmål for selskapene. Styret er ansvarlig for realiseringen av målene 5.Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon 6.Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskapets egenart 7.Lønns- og insentivordninger bør utformes slik at de fremmer verdiskapningen i selskapene og fremstår som rimelige 8.Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne 9.Styret bør ha en plan for eget arbeid og arbeide aktivt med egen kompetanseutvikling. Styrets virksomhet skal evalueres 10.Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar

9 9 Eierstyring: Hva er den sentrale relasjonen? • Corporate governance: Eierne-Styret-Ledelsen (Public governance: Velgerne-Stortinget-Regjeringen) • Altså: Oppover fra ledelsen; ikke nedover til driften • Corporate governance på norsk  Eierstyring  Ikke: Eierstyring og selskapsledelse (NUES)  Ikke :Virksomhetsstyring (Regnskapsloven) • Forvirring  ”Alle gode selskaper er administrasjonsstyrte” Finn Jebsen til E24, 29.11.2006 Eierne Styret Ledelsen Drift

10 10 3. Eiermekanismene i Norge: Hva viser forskningen? Først: Børsnoterte selskaper  Innsikt om tre eiermekanismer • Eierstruktur • Styresammensetning • Regulering

11 11 Grunnleggende idé om eierskap:Noen eiere er bedre enn andre Fokus nå:Eierkonsentrasjon, eiertype, eiervarighet 1.Eierkonsentrasjon: Norske storeiere har liten makt  Største eier har 30% av selskapets aksjer  Fem største har 50%  Europas nest laveste eierkonsentrasjon 2.Eiertype: Norsk eierskap er delegert til andre  Kun 4% er direkte eid  Europas laveste direkte eierskap  Typisk i Europa:15%; Sverige 17%; Italia 27% 3.Eiertype og lønnsomhet: Direkte eierskap er bedre enn indirekte  Uansett om indirekte eierskap er statlig eller privat (Adam Smith,1776)

12 12 4.Innside-eierskap er ofte godt eierskap  Innside-eiere mye bedre enn utside-eiere 5.Langvarig eierskap er sjeldent. Og oppskrytt  Eierne er utålmodige: Største eier forsvinner før tre år er gått (snitt)  Eiernes tålmodighet ødelegger: Lønnsomme selskaper bytter eiere ofte  Unntak: Direkte eiere er gode også i lengden  Verst: Institusjonell eier over lang tid  Norske eiere er utside-eiere: •Under 10% eierskap i styre og ledelse  Innside-eierskap er truet fenomen •Tiltakende institusjonelt eierskap

13 13 6. Gode styrer er politisk ukorrekte Kjønnskvoteringen etter 2003: Effekt som økonomene ventet Kjennetegn ved styret i lønnsomme selskaper 1989-2002 1.Eierdrevet: Høy innsideandelInnbytterne fungerer ikke 2.Kompakt: Få medlemmmer Allmøter er sovemøter 3.Konfliktfattig: Ingen ansatterepresentanterAnsattevalgte gjør jobben sin 4.Kjønnsensidig: Stor ubalanseBalanse er krevende 5.Nettverksorientert: Mange styregrossisterDe beste får flest 6.Kompetansebalansert: Både politi og legeUavhengighet har to sider

14 14 7. Dårligst innsikt i den vanligste eierstyringen a. Oslo Børs er en parentes i norsk næringsliv Datagrunnlag  Alle AS og ASA 1994-2008  Typisk 90.000 selskaper/år b. Familebedrifter utgjør >60 % av alle bedrifter

15 15 Litt mer om familiebedrifter • Den typiske familiebedriften er liten  Halvparten så stor som andre (3 mill. vs 6 mill.) • MEN  Mange familiebedrifter er store  2011 data:

16 16 c. Utenfor børsen har eierne helt andre oppgaver De unoterte bedriftene 1.Sjelden konflikt mellom styret og ledelsen 2.Oftere konflikt mellom store og små eiere 3.Innavlet styre og ledelse i familieselskaper De kommunale bedriftene 1.Tilsynelatende høy eierkonsentrasjon (som familieselskap) 2.Likefullt stort konfliktpotensial eiere-styre-ledelse 3.Grunn: Superdelegering. Fra innbyggerne til politikerne

17 17 I sum  Diametralt motsatte eierutfordringer i notert og unotert Betyr for unoterte selskaper  NUES prinsippene ikke overførbare, spesielt om uavhengighet For kommunale selskaper  Verken som noterte eller unoterte, men har begges problemer

18 18 4. Oppsummering: Hva er god eierstyring i Norge? 1.Utgangspunkt: Tenkemåte  Egenkapital ikke bare finansiering, men eierfunksjoner  Eierfunksjoner er produksjonsfaktorer, som arbeid og kapital  Nøkkel: Potensielle interessekonflikter 2.Eiermønstre i norske børsnoterte selskaper  De store eierne små og ikke der de burde være  Indirekte eierskap stort, tiltakende og svakt  Langvarig eierskap sjeldent og oppskrytt  Gode styrer eierdrevne, små, homogene og nettverksorienterte 3.Unoterte selskaper  Mye større del av økonomien enn noterte  Eierutfordringene helt anneredes

19 19 4.Offentlig eierstyring  De samme eiermekanismene  Hovedkilde til eierproblemer • Ekstrem delegering i alle ledd  Løse spekulasjoner • Rolledeling eier-styre: God bevissthet? (bare staten?) • Finansiering som eierstyring: Ureflektert? (særlig gjeld) • Prestasjonslønn: For svakt forsvar? (likhetspress) • Konkurranse som eiersubstitutt: Fortsatt en hemmelighet?

20 Følg oss på www.bi.edu/ccgr 2006 2013 Eierforskning i Norge: Nytt fagfelt

21 21 Spørsmål vi undersøker nå: Eksempler 1.Styret: Hva skjer i kjønnskvoterte styrerom? Hvem går fra ASA til AS? 2.Eierne: Hvordan blir små eiere ranet av store? Ofte butikk i butikk? 3.Strategi: Tar familieselskaper mindre risiko og vokser svakere? 4.Utbytte: Tilbakeholder familieselskaper mer overskudd? 5.Skatt: Hva gjør formuesskatten med utbytte og lønnsomhet? 6.Kapitalkostnad: Er finansieringen dyrere utenfor børsen?

22 22 Følg oss på www.bi.no/ccgr 1. Eierstruktur Produksjon Lønnsomhet Produkter 2. Styresammensetning 3. Lederinsentiver 4. Finansiering 5. Regulering 6. Konkurranse 7. Interessenthensyn 8. Annet

23 23 Følg oss på www.bi.edu/ccgr


Laste ned ppt "Eierne, styret og ledelsen: Corporate governance i Norge Øyvind Bøhren Senter for eierforskning Handelshøyskolen BI Norsk Rådmannsforum 23.8.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google