Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 1 Spesialisert behandlingsavdeling,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 1 Spesialisert behandlingsavdeling,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 1 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem Jo Kåre Herfjord, overlege Halvannenlinjetjeneste på Storetveit

2 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 2 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Storetveit – hva er det? Et sykehjem i Fana bydel En spesialavdeling (19 plasser) Et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Haukeland og Haraldsplass Første og eneste sykehjem i Norge med godkjenning for indremedisin og geriatri

3 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 3 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Bakgrunn Sykehusene: –økende antall gamle pasienter –korridorpasienter –må skrives fort ut (for fort?) –reinnleggelser (unødvendige?) Kommunen: –må ta seg av dårlige pasienter (for dårlige?) –kommer hjem fra sykehuset på kort varsel (for kort?) Pasienten: –ingen tenker helhet –kasteball i systemet

4 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 4 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Hjemmet Sykehuset - Hva kan vi gjøre for denne pasienten? - Hvordan kan vi bli kvitt denne pasienten? Et oppbevaringssted Hjem? Sykehjem?

5 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 5 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008

6 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 6 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Spesialisthelsetjeneste Primærhelsetjeneste ?

7 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 7 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Haukeland universitetssykehus Haraldsplass diakonale sykehus Storetveit sykehjem, spesialisert beh.avdeling Bergen kommune

8 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 8 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Planlegningsfasen Tanker om ”halvannenlinje- tjeneste” fra 1999 Konkrete planer fra 2002 Utredning 2003-2004 Prosjektgruppe 2005 Oppstart september 2005

9 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 9 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Bergen kommune Haraldsplass Helse Bergen (Egenandel) Samarbeidsavtale

10 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 10 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 19-sengers sykehjemspost medisinsk sengepost rehab. post geriatrisk sengepost ”spesialisert behandlingsavdeling”

11 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 11 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Pasientflyt Hjemme- boende pasient Akutt innleggelse på sykehus Overføring til Storetveit innen 72 (96) t diagnostikk / avklaring, starte behandling akutt innsettende sykdom videre utredning og behandling, mobilisering, tilrettelegging av hjemmesit.

12 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 12 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Kommunen har et differensiert behandlingstilbud Sykehjemsplass pleie/avlastning Sykehjemsplass rehabilitering Behandling på Storetveit Hjemmebaserte omsorgstjenester

13 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 13 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Spesialisert behandlingsavdeling 19-sengers post, 11 enerom Faglært personale, økt sykepleierbemanning Bedre utstyrt (oksygen, forstøver, iv. utstyr) Leger tilstede man-fre Labprøver man-fre Rtg. ved Haraldsplass Andre u.s i samarb. med sykehus/spesialist Fysioterapeut

14 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 14 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Vi kan gjøre de enkle tingene Enkel diagnostikk og utredning Enkel infeksjonsbehandling Enkel KOLS-behandling Enkel hjertsviktbehandling Innstilling på Marevan Smertebehandling og mobilisering Pleie og omsorg

15 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 15 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 …et akutt geriatrisk behandlingstilbud

16 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 16 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 To behandlingsperspektiv: 1.”samme som…” vanlig medisinsk behandling for ulike tilstander ernæring, mobilisering, fysioterapi… 2.”i tillegg til…” helhetlig vurdering av funksjonsnivå og hjelpebehov vurdering av hjemmesituasjon, tilrettelegging vurdering av kognitiv funksjon/demens gjennomgang av medikamenter

17 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 17 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Sykdom ”A” Pasient

18 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 18 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Sykdom ”A” Sykdom ”B” Sykdom ”C” Sykdom ”D” Sykdom ”E” Sykdom ”F” Nedsatt funksjonsnivå ”G” Nedsatt funksjonsnivå ”H”

19 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 19 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Sykdom ”A” Sykdom ”B” Sykdom ”C” Sykdom ”D” Sykdom ”E” Sykdom ”F” Nedsatt funksjonsnivå ”G” Nedsatt funksjonsnivå ”H”

20 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 20 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Hjemmet Sykehuset - Hva kan vi gjøre for denne pasienten? - Hvordan kan vi bli kvitt denne pasienten? Et oppbevaringssted Hjem? Sykehjem?

21 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 21 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Hjemmet Sykehuset - Hva kan vi gjøre for denne pasienten? - Hvordan kan vi bli kvitt denne pasienten? Et oppbevaringssted Hjem? Sykehjem?

22 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 22 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Hjemmet Primær-/ speialisthelsetjeneste - Hva kan vi gjøre for denne pasienten? - Hvordan er funksjonsnivået / hjelpebehovet? - Hvilke tiltak bør iverksettes? Tilrettelagt bosituasjon Hjem? Sykehjem? Annen bolig?

23 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 23 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Eldre pasienter A)kjekk, velfungerende, selvhjulpen, sprek… B)en del sykdommer og plager, klarer ikke like mye som før C)mange plager, mange medisiner, behov for tilsyn og hjelp

24 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 24 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Pasientkategorier / målgrupper ? ?

25 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 25 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Utfordringer: kulturforskjeller Sykehuset: Det holder å ta en telefon Dette må ordnes NÅ Vi vet best, vi bestemmer Dette er våre senger Vi vil ha en oppbevaringsplass Kommunen: Skriftlig søknad, vedtak Dette skal behandles i riktig organ Vi har alltid gjort det på denne måten Dette er kommunale institusjonsplasser Vi vil drive en behandlingsavdeling

26 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 26 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Utfordringer: kommunikasjon Storetveit HDS med HDS OT HUS med HUS hjerte HUS lunge HUS OT ArnaÅsaneÅrstadYtre- bygda Lakse- våg Fyllings- dalen FanaBergen- hus Bergen kommune Helse Bergen HUS nevro Haralds- plass 176

27 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 27 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Noen udekkede behov Kapasitet? Differensierte tilbud, fleksibilitet Tilbud som ligger mellom sykehjem og eget hjem –personale hele døgnet Gode systemer for dokumentasjon Kvalitetssikring ved overføring av opplysninger mellom ulike instanser OBS medisinliste Noen som tenker helhet, funksjonsnivå, jobber tverrfaglig

28 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 28 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Velkommen til Storetveit!

29 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 29 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Hva har vi gjort så langt?

30 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 30 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Gjennomsnittspasienten Kvinne 84 år Har 5 ”aktive” diagnoser Bruker 7 medikamenter Litt glemsk (40%) Trenger noe hjelp i ADL-funksjoner (Barthel 70) Liggetid ca.15 dager Kommer seg hjem (80%) Pr. april -08 behandlet >880 pasienter

31 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 31 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Tall fra 2007

32 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 32 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Tall fra 2007

33 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 33 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Tall fra 2007

34 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 34 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Tall fra 2007

35 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 35 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Evalueringsprosjektet

36 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 36 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Evaluering Randomisert kontrollert studie pågår Inkludere ca. 350 pasienter (passert 280) Randomiseres til enten Storetveit eller vanlig sykehusopphold Oppfølging i 3 mnd etter utskrivelse Hovedeffektvariabler er funksjonsnivå og livskvalitet Delundersøkelser: –kliniske konsekvenser –pasientmessige konsekvenser –organisatoriske konsekvenser –helseøkonomiske konsekvenser

37 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 37 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008

38 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 38 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Tidsplan for studien Aug -07Mai -08?Aug -08?Nov -08? Inklusjon starter Inklusjon ferdig Oppfølging ferdig Analyse og rapport ferdig

39 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 39 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Hvilke pasienter? Ikke ut fra diagnose Livssituasjon –over 70 år, hjemmeboende… –rask utskrivelse ingen fordel Sykdomsforløp –fortsatt i akutt / subakutt fase IKKE ferdigbehandlede pasienter

40 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 40 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Eksempler på medisinske problemstillinger Infeksjoner Hjertesvikt Trombose, emboli Lungesykdommer, KOLS Ernæringsvansker/vekttap Diabetes Hjerneslag Depresjon Leddlidelser Nyresvikt Falltendens, ustøhet Svimmelhet Nedsatt allmenntilstand Justering av medisiner

41 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 41 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Eksempler på ortopediske tilstander Kontusjoner Brudd som ikke skal opereres: –Overarmsbrudd –Stabile bekkenbrudd –Kompresjonsbrudd i ryggen –Ribbeinsbrudd

42 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 42 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Vinn-vinn-vinn situasjon Sykehuset Kommunen Pasienten Færre korridorpasienter Bedre pasientavklaring og tilrettelegging, kompetanseheving Bedre funksjonsnivå og tilrettelegging

43 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 43 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Hvilke behov? Hvem sine behov? Sykehusets behov: –kapasitet i kommunen til å ta unna mange pasienter –kompetanse i kommunen til å ta dårlige og kompliserte pasienter Kommunens behov: –omsorgstjenester som gir nok hjelp, individuelt tilpasset –vurdering / utredning av hvilke behov den enkelte pasient har

44 Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 44 Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem april 2008 Hvilke behov? Hvem sine behov? Pasientens behov: –riktig medisinsk behandling og pleie både på sykehuset og i kommunen –trygghet for å få nok hjelp –samkjøring av tiltak, samhandling, koordinering –kommunikasjon mellom de ulike instanser –sikre riktige medisinske opplysninger, medikamentliste osv.


Laste ned ppt "Klikk for å redigere tittelstil i malen Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Fjerde nivå Femte nivå 1 Spesialisert behandlingsavdeling,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google