Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mevit2529 Medieretorikk Forelesing 2:”Retorikk i vår tid” Espen Ytreberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mevit2529 Medieretorikk Forelesing 2:”Retorikk i vår tid” Espen Ytreberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mevit2529 Medieretorikk Forelesing 2:”Retorikk i vår tid” Espen Ytreberg

2 Forskjeller mellom klassisk retorikk og moderne medieopptreden Situasjonen er en annen: folkemøtet versus TV-debatten Sjangeren er en annen: folketalen versus den medierte debatten eller appellen Samfunnet er et annet: republikkens Roma versus det representative demokratiet

3 Problemer med å overføre klassisk retorikk på moderne medier Appell til den klassisk retoriske tradisjonen som uttrykk for det evige og uforanderlige “Medieblind” applisering av retoriske troper og figurer på medieeksempler: hunden som kan gå (dårlig) på to ben Barry Brummetts forslag til håndtering: Skille mellom retorikk som manifestasjon og som funksjon

4 Forskjellen medieringen gjør for retorikken Ikke bare muntlig men også visuell, audiovisuell, skriftlig og musikalsk Kollektiv heller enn individuell avsender Spredt og fjern mottaker Ofte ikke hensiktsbestemt i tradisjonell retorisk forstand Mosaikk- og flow-preget

5 Forskjellen medieringen gjør for politisk kommunikasjon Intimisering og ethos-orientering Visuell og auditiv orientering Fragmentering

6 ... Men hva forblir det samme? Selve impulsen til å overtale og argumentyere Retoriske grunnelementer forblir de samme: ethos, kairos, inventio, elocutio, aptum, etc. Fremdeles utøves “kunsten å skjule kunsten”

7 Teoretiske kontinuiteter Fra internt aptum til moderne kommunikasjonsteori: avsender, mottaker, budskap, kanal/medium Fra kairos og aptum til moderne oppfatninger av sosial kontekst som bestemmende for handling Fra aptum til en moderne betoning av sjangerens og institusjonens krav

8 En bro fra klassisk retorikk til medieuttrykk Bitzer: retorisk handling springer ut fra behovet for å løse et visst problem i en viss retorisk situasjon Forventningene i en gitt situasjon har nedfelt seg i sett av regler, uttrykt i i sjangere Sjanger: ikke et diktat, men en ramme Mediene har delvis sine egne varianter av etablert sjangere (melodrama), dels egen-utviklede sjangere (reality TV)

9 Visuell retorikk Tropologisk tilnærming: visuelle paralleller til språkets troper Paradigme: nett, grønnsak, pasta Syntagme: Fangsten av ingredienser Metafor og synekdoke: Italienskhet

10 Visuell retorikk Ikonisitets-tilnærming: bildets egne argumentative ressurser Evidentia Indirekte og fortettet argumentasjon Følelser som virker via sansene


Laste ned ppt "Mevit2529 Medieretorikk Forelesing 2:”Retorikk i vår tid” Espen Ytreberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google