Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læreplanen sier at du skal kunne • bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere tekster i ulike sjangere • analysere og vurdere sammenhengen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læreplanen sier at du skal kunne • bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere tekster i ulike sjangere • analysere og vurdere sammenhengen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læreplanen sier at du skal kunne • bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere tekster i ulike sjangere • analysere og vurdere sammenhengen mellom innhold, virkemidler og hensikt i muntlige sjangere • analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken Retorikk

2 Hva er retorikk? •talekunst •rettesnor for hvordan vi bør bruke språket •redskap til å forstå og vurdere det som blir sagt og skrevet •all språkbruk er retorisk •en god retoriker bruker språket bevisst

3 Cesare Maccari (1840–1919): Cicero i senatet anklager Catilina for konspirasjon 21. oktober år 63 f.Kr. (1889)

4 Antikken •Frie menn hadde rett og plikt til å ta ordet i offentlige sammenhenger. •Talekunst ble en egen «kunstart» / en egen lære. •Talekunst var en forutsetning for demokratiet og en viktig maktfaktor.

5 På tusen år gikk retorikken fra å være –kjøreregler for muntlig tale til å bli –allmenn språkbrukslære –utdanningsprogram –tolkningskunst/tolkningslære

6 • «kairos» det rett øyeblikket • han som taler best har rett • «peitho»: det å overbevise • finne argumenter, ordne dem og uttrykke dem med overbevisende kraft • stil er viktig • føre bevis • glede tilhørerne og påvirke følelsene deres • forstå gjennom formidling

7 Moderne retorikk handler om å –bruke språket bevisst (kommunisere) –undersøke kritisk hvordan språket blir brukt (forstå)

8 De fem fasene 1Finne (inventio) •finne fakta, argumenter og synspunkter som er sannsynlige, troverdige og/eller følelsesladde, og som dermed kan virke overbevisende •«topos» (sted): faste språklige elementer –beskjedenhetstopos (jeg er ingen taler) –bråmodenhetstopos (puer senex) –motsetningstopos (mørke – lys)

9 De fem fasene 2Ordne (dispositio) •innledning (exordium) •sak (narratio) •argumenter for hovedtanken (confirmatio) •tilbakevisning av motargumenter (refutatio) •avslutning (conclusio)

10 De fem fasene 3Utforme (elocutio) •stil: høy – mellom – lav •rein (puritas) og klar (perspicuitas) •utsmykning (ornatus) •verdig (dignitas) metafor, metonymi, ironi, hyperbol, litot, allegori, symbol, parabel, rim, bokstavrim, assonans, kontrast, tilføyelse, gjentakelse, anafor, epifor, inversjon

11 De fem fasene 4Huske (memoria) •mnemoteknikk: hus, landskap, hånd 5Framføre (pronuntiatio, actio) •stemme •kropp

12 Affektlæren: • sette i rett sinnstilstand • lære – glede – bevege (docere – delektare – movere)

13 Tre appellformer: •fornuft (logos) •karakteregenskap (etos) •lidenskap (patos)

14

15 Retorikk som kommunikasjon: •den konkrete situasjonen •saken •mottakeren •språket/mediet •avsenderen •aptum (passende)

16 Eksamensettene

17

18


Laste ned ppt "Læreplanen sier at du skal kunne • bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere tekster i ulike sjangere • analysere og vurdere sammenhengen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google